×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Čeští a českoslovenští prezidenti, Antonín Zápotocký

Antonín Zápotocký

Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký se narodil 19.prosince 1884 v Zákolanech v tehdejším Rakousku-Uhersku. Vyučil se kameníkem.

V první světové válce bojoval v Haliči, Srbsku a na italské frontě jako voják Rakousko-Uherské armády. Roku 1939 se pokusil emigrovat do Sovětského svazu a byl zatčen. Byl vězněn na Pankráci, pak v Drážďanské věznici a nakonec do roku 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. 15.června 1948 byl zvolen předsedou vlády. 21.března 1953 se stal prezidentem republiky. Spolurozhodoval o zatčeních, internacích, podílel se na přípravě vykonstruovaných procesů. 13. listopadu 1957 zemřel na infarkt.

Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký Antonín Zápotocky Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký アントニン・ザポトッキー Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký Антонин Запотоцкий Антонін Запотоцький 安东尼·扎波托基

Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký se narodil 19.prosince 1884 v Zákolanech v tehdejším Rakousku-Uhersku. Antonín Zápotocký Antonín Zápotocký was born on December 19, 1884 in Zákolany in what was then Austria-Hungary. 安东尼·扎波托基 (Antonín Zápotocký) 安东尼·扎波托基 (Antonín Zápotocký) 1884 年 12 月 19 日出生于扎科拉尼 (当时的奥匈帝国)。 Vyučil se kameníkem. Apprenticed as a stonemason. 曾当过石匠学徒。

V první světové válce bojoval v Haliči, Srbsku a na italské frontě jako voják Rakousko-Uherské armády. In the First World War he fought in Galicia, Serbia and on the Italian front as a soldier of the Austro-Hungarian Army. 第一次世界大战期间,他作为奥匈帝国军队的一名士兵在塞尔维亚加利西亚和意大利前线作战。 Roku 1939 se pokusil emigrovat do Sovětského svazu a byl zatčen. In 1939 he tried to emigrate to the Soviet Union and was arrested. 1939年,他试图移民到苏联并被捕。 Byl vězněn na Pankráci, pak v Drážďanské věznici a nakonec do roku 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. He was imprisoned in Pankrác, then in the Dresden prison and finally in the Sachsenhausen-Oranienburg concentration camp until 1945. 他先后被关押在潘克拉克监狱、德累斯顿监狱、最后关押在萨克森豪森-奥拉宁堡集中营,直至 1945 年。 15.června 1948 byl zvolen předsedou vlády. On June 15, 1948, he was elected Prime Minister. 1948年6月15日当选总理。 21.března 1953 se stal prezidentem republiky. 1953年3月21日就任共和国总统。 Spolurozhodoval o zatčeních, internacích, podílel se na přípravě vykonstruovaných procesů. He co-decided on arrests, internments, participated in the preparation of fabricated trials. 他共同决定逮捕、拘留,并参与捏造审判的准备工作。 13\\. 13\. listopadu 1957 zemřel na infarkt. 1957 年 11 月,他因心脏病去世。