×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zdeňkovi a Jardovi rozhovory, První konverzace část 3

První konverzace část 3

To jo..to jo… emmm…takhle ono…já jsem o nějakých takových programech slyšel, ale ještě sem nikdy žádnej nezkoušel. Já vím, že existujou programy, který dokážou jakoby číst..jako že máš text a ty programy ..že to můžeš poslouchat..takže….nevím..

To je udělaný nějak podle různých pravidel, že samohláska za souhláskou apodobně jo

No no no..ale ono tadyto jako ze zvuku …vím že konkrétně na naší univerzitě se dělal nějakej takovej projekt a maj na to dokonce patent, že právě dokážou nahrávat a pomocí nějakejch těch různých frekvencí a tadyto dokážou rozeznat jednotlivý ty souhlásky a samohlásky , a že ten program to dokáže jakoby nahrávat…Používaj to snad možná i v soudnictví.

Jo na soudě, to určitě. To jsem se jednou bavil a vlastně všechny ty spisy – to jenom oni diktujou a aby ta sekretářka to nemusela všechno přepisovat, tak to jenom vlastně opraví…že tam je třeba spousta chyb jo, že nedokáže přeložit úplně všechno a záleží taky i na tvým hlase a jak rychle mluvíš apodobně no.

Přesně tak přesně tak a teďka si vem ještě další takový věci. Když má někdo jako vadu řeči že jo. Takže to asi tam není zakomponovaný v tom programu…Anebo různý třeba dialekty že jo..třeba…to taky…

Nějaký tradiční „mezi věty“…jako třeba Češi hodně používají „vole“..

No to jo no... A tak. Jako Češi, tím si myslel i sebe…?

Tím jsem myslel myslel samozřejmě…já to používám docela často.

Já jsem myslel jestli si nemyslel právě Čechy - že jestli ses jakoby neoddělil - jakoby „Já sem Moravák ty jsi Čech“…

Ne ne ne ne. Já myslím jako Čechy obyvatelé České Republiky.

Jasně a tak oni ti Američani používají taky plno těch sprostých ne..?

No..ale…tak..oni…já bych řekl, že v tom smyslu jak my používáme „vole“ „ty vole“, tak oni říkají „you know“ as „well“ .


První konverzace část 3

To jo..to jo… emmm…takhle ono…já jsem o nějakých takových programech slyšel, ale ještě sem nikdy žádnej nezkoušel. Yeah ... yeah ... emmm ... like that ... I've heard of some of these programs, but I've never tried one before. Já vím, že existujou programy, který dokážou jakoby číst..jako že máš text a ty programy ..že to můžeš poslouchat..takže….nevím.. I know there are programs that can seem to read .. like you have text and those programs .. so you can listen to it ... so ... I don't know ..

To je udělaný nějak podle různých  pravidel, že samohláska za souhláskou apodobně jo It is done somehow according to different rules, the vowel after the consonant and so on

No no no..ale ono tadyto jako ze zvuku …vím že  konkrétně na naší univerzitě se dělal nějakej takovej projekt a maj na to dokonce patent, že právě dokážou nahrávat a pomocí nějakejch těch různých frekvencí a tadyto dokážou rozeznat jednotlivý ty souhlásky a samohlásky , a že ten program to dokáže jakoby nahrávat…Používaj to snad možná i v soudnictví. Well no no..but this here as from the sound… I know that specifically such a project was done at our university and they even have a patent for it, that they can just record and use some of those different frequencies and here they can recognize individual consonants and vowels, and that the program can seem to record it snad Maybe maybe use it in the judiciary as well.

Jo na soudě, to určitě. Yeah, in court, for sure. To jsem se jednou bavil a vlastně všechny ty spisy – to jenom oni diktujou a aby ta sekretářka to nemusela všechno přepisovat, tak to jenom vlastně opraví…že tam je třeba spousta chyb jo, že nedokáže přeložit úplně všechno a záleží taky i na tvým hlase a jak rychle mluvíš apodobně no. I had fun once and in fact all the files - only they dictate and so that the secretary doesn't have to rewrite everything, she just actually fixes it - that there are a lot of mistakes there, that she can't translate everything and it also depends on your voice and how fast you speak and so on.

Přesně tak přesně tak a teďka si vem ještě další takový věci. Exactly exactly, and now take other things like that. Když má někdo jako vadu řeči že jo. When someone has a speech defect, yes. Takže to asi tam není zakomponovaný v tom programu…Anebo různý třeba dialekty že jo..třeba…to taky… So it's probably not incorporated in that program there… Or different dialects like that..be maybe taky that too…

Nějaký tradiční „mezi věty“…jako třeba Češi hodně používají „vole“.. Some traditional "between sentences"… such as Czechs use a lot of "dude".

No to jo no... A tak. Jako Češi,  tím si myslel i sebe…? Like Czechs, did you mean yourself…?

Tím jsem myslel myslel samozřejmě…já to používám docela často. By that I meant of course… I use it quite often.

Já jsem myslel jestli si nemyslel právě Čechy - že jestli ses jakoby neoddělil  - jakoby „Já sem Moravák ty jsi Čech“… I thought if you didn't think the Czechs - that if you didn't seem to separate - like "I'm a Moravian here you're a Czech"…

Ne ne ne ne. Já myslím jako Čechy obyvatelé České Republiky. I think, as Czechs, the inhabitants of the Czech Republic.

Jasně a tak oni ti Američani používají taky plno těch sprostých ne..? Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either?

No..ale…tak..oni…já bych řekl, že v tom smyslu jak my používáme „vole“ „ty vole“, tak oni říkají „you know“ as „well“ . Well..but… so..on… I would say that in the sense that we use “dude” “you dude”, so they say “you know” and as “well”.