×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zdeňkovi a Jardovi rozhovory, První konverzace část 1

První konverzace část 1

Dobrý den uživatelé linku. My vás tady Jardou vítáme u našeho prvního rozhovoru, který tady pro vás děláme a doufáme že se vám bude líbit. Omluvte nás za občasné usměvavé chvíle. Tak teď bych nechal Jardu něco promluvit, třeba jak se mu líbí jeho nová práce.

Já bych chtěl nejdříve taky přivítat uživatelé linku a myslím si že tohle je dobrá zkušenost. Ty vole tak zkušenost, nebo jak bych to řek. Je to je to dobrý pro posluchače.

A je to určitě dobrý i pro nás, naučit se nějakým způsobem nahrávat.

Přesně tak

a taky nějaké interview.

A taky přesně tak protože tohle to bude někdy… jako já bych řek že ze začátku to bude třeba nepřirozené některé ty lekce protože tady budeme mluvit například o představování se a on některých věcech které budou pro začátečníky ale jako v těch pozdějších to budou normální rozhovory, kde se budeme bavit o různých věcech, takže to už bude přirozené takže ze začátku tam třeba někdy bude taková ta nesmělost taková ta hm.

Třeba u některý věci bude jasné že je čteme bych možná aji řekl, protože takové ty lekce pro začátečníky to se nedá jen tak vymyslet z hlavy to musí být předem připraveno.

Přesně tak . To je právě takový těžký. Protože ty lekce pro začátečníky jsou čtený jsou připravený takže jsou vlastně nepřirozený. A proto když je pro nás něco nepřirozený, snažíme se o to a ještě víme že budeme posloucháni, tak je to někdy takový jako legrační bych řek. takže pro to třeba někdy uslyšíte i takovej ten smích, ale právě je v pozdějších těch nahrávkách to bude přirozený.

bude to čistě spontánní bude nějaké téma přesně tak to děláš Steve s Jill nebo Markem a podobně


První konverzace část 1

Dobrý den uživatelé linku. Hello line users. My vás tady Jardou vítáme u našeho prvního rozhovoru, který tady pro vás děláme a doufáme že se vám bude líbit. We welcome you here with Jarda for our first interview, which we are doing here for you and we hope you will enjoy it. Omluvte nás za občasné usměvavé chvíle. Excuse us for occasional smiling moments. Tak teď bych nechal Jardu něco promluvit, třeba jak se mu líbí jeho nová práce. So now I'd let Jarda talk something, like how he liked his new work. Так что теперь я позволю Джарде сказать что-нибудь, например, как ему нравится его новая работа.

Já bych chtěl nejdříve taky přivítat uživatelé linku a myslím si že tohle je dobrá zkušenost. I would like to welcome the users first and I think this is a good experience. Ty vole tak zkušenost, nebo jak bych to řek. Dude so experience, or as I would say. Чувак, так опыт, или как я бы сказал. Je to je to dobrý pro posluchače. It's good for listeners. Это хорошо для слушателей.

A je to určitě dobrý i pro nás, naučit se nějakým způsobem nahrávat. And it's definitely good for us to learn to record in some way.

Přesně tak Exactly

a taky nějaké interview. and some interview.

A taky přesně tak protože tohle to bude někdy…  jako já bych řek že ze začátku to bude třeba nepřirozené některé ty lekce protože tady budeme mluvit například o představování se a on některých věcech které budou pro začátečníky ale jako v těch pozdějších to budou normální rozhovory, kde se budeme bavit o různých věcech, takže to už bude přirozené takže  ze začátku tam třeba někdy bude taková ta nesmělost taková ta hm. And just because this is going to be sometime… like I would say that from the beginning it will be unnatural some of the lessons because here we are going to talk about introducing himself, where we're going to talk about different things, so it's going to be natural so from the beginning there may be that shyness like that.

Třeba u  některý věci bude jasné že je čteme bych možná aji řekl, protože takové ty lekce pro začátečníky to se nedá jen tak vymyslet z hlavy to musí být předem připraveno. Maybe for some thing it will be clear that we read them maybe aji, because such lessons for beginners it can not just think of it must be prepared in advance. Может быть, по некоторым вещам будет понятно, что мы их читаем, можно сказать, потому что такие уроки для новичков нельзя просто так придумать, к этому надо готовиться заранее.

Přesně tak . Exactly . В яблочко . To je právě takový  těžký. This is just as difficult. Вот как тяжело. Protože ty lekce pro začátečníky jsou čtený jsou připravený takže jsou vlastně nepřirozený. Because those lessons for beginners are read are ready so they are actually unnatural. Поскольку эти уроки для начинающих читаются, они готовы, поэтому они на самом деле неестественны. A proto když je pro nás něco nepřirozený, snažíme se o to a ještě víme že budeme posloucháni, tak je to někdy takový jako legrační bych řek. And so when something is unnatural for us, we try to do it and we know that we will be listened to, so it's sometimes as funny as I would say. И поэтому, когда что-то для нас неестественно, мы пытаемся это сделать и все равно знаем, что нас послушаются, так что иногда это даже смешно, я бы сказал. takže pro to třeba někdy uslyšíte i takovej ten smích, ale  právě je v pozdějších těch nahrávkách to bude  přirozený. so sometimes you hear that laugh, but it is in the later recordings it will be natural. так что иногда вы можете слышать этот смех, но в более поздних записях он будет естественным.

bude to čistě spontánní bude nějaké téma přesně tak to děláš Steve s Jill nebo Markem a podobně it will be pure spontaneous there will be some topic exactly so you do Steve with Jill or Mark and the like это будет чисто спонтанно будет какая-то тема именно так ты делаешь Стива с Джилл или Марком и тому подобное