×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Vše kolem politiky (all around politics), Parlament České republiky

Parlament České republiky

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky.

Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volených na čtyři roky poměrným systémem. Senát čítá 81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, každé dva roky se obmění třetina senátorů. Parlament České republiky vznikl k 1. lednu 1993 z České národní rady, která se stala Poslaneckou sněmovnou.

Ta až do roku 1996 vykonávala i funkce Senátu. Parlament České republiky: - vykonává zákonodárnou moc,

- má právo měnit Ústavní pořádek České republiky,

- vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv,

- volí na společné schůzi obou komor prezidenta České republiky,

- vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna),

- schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého (pouze Poslanecká sněmovna),

- pro vyšetření věcí veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi (pouze Poslanecká sněmovna),

- rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech NATO,

- vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, jakož i s pobytem cizích vojsk na území České republiky (nerozhoduje-li zde vláda),

- vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze Senát Parlamentu České republiky).

Parlament České republiky Parlament der Tschechischen Republik Parliament of the Czech Republic Parlamento de la República Checa Parlement de la République tchèque Parlament Republiki Czeskiej Парламент Чешской Республики Парламент Чеської Республіки

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky.

Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volených na čtyři roky poměrným systémem. Senát čítá 81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, každé dva roky se obmění třetina senátorů. Parlament České republiky vznikl k 1. lednu 1993 z České národní rady, která se stala Poslaneckou sněmovnou.

Ta až do roku 1996 vykonávala i funkce Senátu. Parlament České republiky: - vykonává zákonodárnou moc,

- má právo měnit Ústavní pořádek České republiky,

- vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv,

- volí na společné schůzi obou komor prezidenta České republiky,

- vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna),

- schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého (pouze Poslanecká sněmovna),

- pro vyšetření věcí veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi (pouze Poslanecká sněmovna),

- rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech NATO,

- vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, jakož i s pobytem cizích vojsk na území České republiky (nerozhoduje-li zde vláda),

- vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze Senát Parlamentu České republiky). - approves the appointment of judges of the Constitutional Court (only the Senate of the Parliament of the Czech Republic).