image

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 2

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 2

Všechny nahrávky v naší velké knihovně jsou včetně textu.

Nejprve si přečtěte na skle vašeho monitoru text, co si vyberete. Poté vyhledejte slovíčka, která neznáte a uložte si je do osobní databáze. To samé dělejte i s frázemi. Říkáme tomu tady tzv. "LingQink" nebo-li vytváření LingQů. Zvykněte si na časté "LingQování" slovíček a frází. LingQujte jiné formy toho samého slova. LingQujte slovíčka, která si myslíte, že znáte, ale nejste si příliš jistí. LingQujte fráze, které chcete používat. LingQování je klíčem ke zvýšení vaší slovní zásoby. S LingQováním je trochu více práce, ale brzy si na to zvyknete. Uvidíte, že to zefektivní i samotné poslouchání. Když vytváříte LingQy, vytváříte zároveveň i "flash cards", které budou pravidelně odesílány na váš email. Když jste s opakováním vašich nových slovíček pozadu, nedělejte si žádné starosti. Měli byste si ukládat tak hodně LingQů, že není možné si je stejně všechny zopakovat. Stejně se s nimi znovu a znovu setkáte při vašem dalším poslouchání a čtení. Tato vámi již známá slovíčka najdete v nových textech žlutě zvýrazněná. Budete překvapeni jak rychle se bude zvyšovat vaše slovní zásoba - tak rychle, že si to člověk ani neuvědomí. Na LingQ systému můžete být dokonce i tutor (konverzace, psaní) ve svém vlastním jazyce a přispět nějakými nahrávkami do LingQ knihovny. Budete si vydělávat nějaké body (něco jak LingQ peníze), a ty pak můžete používat pro placení vlastních konverzací či nechat si opravit nějaký text v jazyce, který se učíte. Jen se rozhodněte, že si to budete všechno užívat a zbytek se postará sám o sebe.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 2

Všechny nahrávky v naší velké knihovně jsou včetně textu. All recordings in our large library include text.

Nejprve si přečtěte na skle vašeho monitoru text, co si vyberete. First, read the text you choose on the glass of your monitor. Poté vyhledejte slovíčka, která neznáte a uložte si je do osobní databáze. Then look for words you don't know and save them in your personal database. To samé dělejte i s frázemi. Do the same with phrases. Říkáme tomu tady tzv. We call it the so-called "LingQink" nebo-li vytváření LingQů. "LingQink" or creating LingQinks. Zvykněte si na časté "LingQování" slovíček a frází. Get used to the frequent "LingQing" of words and phrases. LingQujte jiné formy toho samého slova. LingQ other forms of the same word. LingQujte slovíčka, která si myslíte, že znáte, ale nejste si příliš jistí. LingQ words that you think you know but aren't too sure about. LingQujte fráze, které chcete používat. LingQ phrases you want to use. LingQování je klíčem ke zvýšení vaší slovní zásoby. LingQing is the key to increasing your vocabulary. S LingQováním je trochu více práce, ale brzy si na to zvyknete. There's a bit more work with LingQing, but you'll get used to it soon. Uvidíte, že to zefektivní i samotné poslouchání. You will see that it will make listening more effective. Když vytváříte LingQy, vytváříte zároveveň i "flash cards", které budou pravidelně odesílány na váš email. Když jste s opakováním vašich nových slovíček pozadu, nedělejte si žádné starosti. Don't worry about repeating your new words. Měli byste si ukládat tak hodně LingQů, že není možné si je stejně všechny zopakovat. You should store so many LingQs that it is not possible to repeat them all anyway. Stejně se s nimi znovu a znovu setkáte při vašem dalším poslouchání a čtení. You will encounter them again and again as you continue listening and reading. Tato vámi již známá slovíčka najdete v nových textech žlutě zvýrazněná. You will find these words you already know in yellow in the new texts. Budete překvapeni jak rychle se bude zvyšovat vaše slovní zásoba - tak rychle, že si to člověk ani neuvědomí. You'll be amazed at how fast your vocabulary grows - so fast you don't even realize it. Na LingQ systému můžete být dokonce i tutor (konverzace,  psaní) ve svém vlastním jazyce a přispět nějakými nahrávkami do LingQ knihovny. On the LingQ system you can even be a tutor (conversation, writing) in your own language and contribute some recordings to the LingQ library. Budete si vydělávat nějaké body (něco jak LingQ peníze), a ty pak můžete používat pro placení vlastních konverzací či nechat si opravit nějaký text v jazyce, který se učíte. You will earn some points (something like LingQ money), and you can then use them to pay for your own conversations or have some text corrected in the language you are learning. Jen se rozhodněte, že si to budete všechno užívat a zbytek se postará sám o sebe. Just decide that you will enjoy it all and the rest will take care of itself.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.