×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Linguist: Osobní průvodce učením se jazyků, Šest: Družnost. Část Jedna

Šest: Družnost. Část Jedna

„Mnoho žáků, zvláště těch chudších, intuitivně ví, co pro ně školy dělají. Školí je v zaměňování procesu a podstaty. Jakmile začnou být zmatení, je nastolena nová logika:

čím více píle, tím lepší jsou výsledky, nebo: vystupňování vede k úspěchu.

Žák je tímto „školen", aby zaměňoval výuku s učením, postup ve třídách se vzděláváním, diplom se schopnostmi a plynulost se schopností říci něco nového.

Jeho představivost je „školena", aby přijímala servis místo hodnot.“ - Ivan Illich, Educator and author, Deschooling Society (1973)

Touto dobou už jistě rozumíte, že studium se neodehrává pouze ve škole. Samotné studium je vykonáváno jednotlivci, kteří chtějí dosáhnout znalostí od dalších nebo od světa kolem nich. Můj vlastní úspěch jako lingvista bylo poháněno zájmem o jazyky a snahou o družnost ve smyslu, jaký zmínil kdysi Cicero - užívání si společnosti dalších lidí, protože oni sdílejí životy bez ohledu na jejich zemi nebo jazyk.

Tento postoj samostatnosti společně s chutí po lidské komunikaci je společný pro mnoho lidí po celém světě. Svět je plný potenciálních lingvistů, kteřý jen potřebují najít nejlepší cestu jak rozvíjet své schopnosti. Jsi jeden z těchto lidí?

Slavný Rakouský lingvista a filosof "Ivan Illich" navrhnul vytvoření webových systémů pro učení se jazyků, kde se družili lidé, jako náhradu za formální vzdělávací systémy ovládané "experty". Tyto webové systémy byly právě o komunitě a vzájemné družnosti mezi lidmi. Tato komunita poskytovala zdroje pro lidi, kteří jsou samostatní, aby se učili a sdíleli vědomosti způsobem, který je více efektivní než klasické školní výuky. Stránky "The Linguist learning system (www.thelinguist.com) jsou založeny právě na Illichovu vizi. Použiju tuto vizi, abych ilustroval, jak by mělo takové učení se jazyka být organizováno.


Šest: Družnost. Část Jedna Six: Sociability. Part One Sześć: Towarzyskość. Część pierwsza Sex: Sociabilitet. Del ett Altı: Sosyallik. Birinci Bölüm

„Mnoho žáků, zvláště  těch chudších, intuitivně ví, co pro ně školy dělají. «Многие ученики, особенно самые бедные, интуитивно знают, что школа делает для них. Školí je v zaměňování  procesu a podstaty. It trains them in confusing process and substance. Это учит их путать процесс и сущность. Jakmile začnou být zmatení, je  nastolena nová logika: Once they become confused, a new logic is established: Как только они начинают путаться, устанавливается новая логика:

čím více píle, tím lepší jsou výsledky, nebo: vystupňování vede k úspěchu. the more diligence, the better the results, or: escalation leads to success.

Žák je tímto „školen", aby zaměňoval  výuku s učením, postup ve třídách se The pupil is thus "trained" to confuse teaching with learning, classroom procedure with Таким образом, ученика «приучают» путать преподавание с обучением, успеваемостью в классе. vzděláváním, diplom  se  schopnostmi a plynulost se schopností  říci něco nového. education, a diploma with skills and fluency with the ability to say something new. по образованию, диплом с навыками и беглостью со способностью сказать что-то новое.

Jeho představivost je „školena", aby přijímala servis místo hodnot.“ His imagination is "trained" to accept service instead of values." - Ivan Illich, Educator and author, Deschooling Society (1973)

Touto dobou už jistě rozumíte, že studium se neodehrává pouze ve škole. Samotné studium je vykonáváno jednotlivci, kteří chtějí dosáhnout znalostí od dalších  nebo od světa kolem nich. Само обучение проводится людьми, которые хотят получать знания от других или окружающего мира. Můj vlastní úspěch jako lingvista bylo poháněno zájmem o jazyky a snahou o družnost ve smyslu, jaký zmínil kdysi Cicero - užívání si společnosti dalších lidí, protože oni sdílejí životy bez ohledu na jejich zemi nebo jazyk. My own success as a linguist has been fueled by an interest in languages and the pursuit of sociability in the sense that Cicero once mentioned - enjoying the company of other people because they share lives regardless of their country or language. Мой собственный успех как лингвиста подпитывался интересом к языкам и стремлением к общительности в том смысле, в каком однажды упомянул Цицерон, — наслаждении обществом других людей, когда они разделяют жизнь независимо от своей страны или языка.

Tento postoj samostatnosti společně s chutí po lidské komunikaci je společný pro mnoho lidí po celém světě. Такое отношение к независимости вместе со стремлением к человеческому общению характерно для многих людей во всем мире. Svět je plný potenciálních lingvistů, kteřý jen potřebují najít nejlepší cestu jak rozvíjet své schopnosti. Jsi jeden z těchto lidí?

Slavný Rakouský lingvista a filosof "Ivan Illich" navrhnul vytvoření webových systémů pro učení se jazyků, kde se družili lidé, jako náhradu za formální vzdělávací systémy ovládané "experty". The famous Austrian linguist and philosopher "Ivan Illich" proposed the creation of web-based language learning systems where people team up as a replacement for formal education systems dominated by "experts". Известный австрийский лингвист и философ «Иван Ильич» предложил создать сетевые системы изучения языков, в которых люди общаются, вместо формальных образовательных систем, контролируемых «экспертами». Tyto webové systémy byly právě o komunitě a vzájemné družnosti mezi lidmi. These web systems were just about community and camaraderie between people. Tato komunita poskytovala zdroje pro lidi, kteří jsou samostatní, aby se učili a sdíleli vědomosti způsobem, který je více efektivní než klasické školní výuky. Stránky "The Linguist learning system (www.thelinguist.com) jsou založeny právě na Illichovu vizi. Použiju tuto vizi, abych ilustroval, jak by mělo takové učení se jazyka být organizováno. Я буду использовать это видение, чтобы проиллюстрировать, как такое изучение языка должно быть организовано.