×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Linguist: Osobní průvodce učením se jazyků, Osm: Zaměř se na "input"

Osm: Zaměř se na "input"

Pokud se učíte nový jazyk, tak chcete určitě dosáhnout toho, aby jste se vyjádřili pohodlně a bez obtíží v tomto novém jazyce. To je určitě dosažitelné. Předtím než však toho docílíte, potřebujete absorbovat velké množství toho daného jazyka posloucháním, čtením a učením se slovíček systematickým způsobem. Proto byste nejprve ze všeho měli získat správný jazykový "input". Kromě malého množství materiálů pro začátečníky, jsou veškeré texty v systému "The Linguist" originální materiály, které jsou zhotoveny a nahrány rodilými mluvčími a nejsou to v žádném případě uměle vytvořené materiály. Můžete se podílet na životech rodilých mluvčích toho daného jazyka, který studujete. Můžete si vybrat články, které jsou vám blízké a které vás zajímají. "The Linguist" systém vám dokonce i řekne jaké články jsou ve vaší jazykové úrovni. Můžete si vybudovat svůj vlastní studijní plán a vůbec nepotřebujete žádné učebnice. Podívejme se na různé způsoby, jak můžete při studiu jazyka získat tento nezbytný "input".


Osm: Zaměř se na "input"

Pokud se učíte nový jazyk, tak chcete určitě dosáhnout toho, aby jste se vyjádřili pohodlně a bez obtíží v tomto novém jazyce. If you are learning a new language, you definitely want to be able to express yourself comfortably and without difficulty in this new language. To je určitě dosažitelné. This is certainly achievable. Předtím než však toho docílíte, potřebujete absorbovat velké množství toho daného jazyka  posloucháním, čtením a učením se slovíček systematickým způsobem. But before you can do that, you need to absorb a large amount of that language by listening, reading and learning vocabulary in a systematic way. Proto byste nejprve ze všeho měli získat správný jazykový "input". Kromě malého množství materiálů pro začátečníky, jsou veškeré texty v systému "The Linguist" originální materiály, které jsou zhotoveny a nahrány rodilými mluvčími a nejsou to v žádném případě uměle vytvořené materiály. Apart from a small amount of beginner's material, all the texts in "The Linguist" system are original materials that are produced and uploaded by native speakers and are in no way artificially created materials. За исключением небольшого количества материала для начинающих, все тексты в системе «Лингвист» являются оригинальными материалами, созданными и загруженными носителями языка, и никоим образом не являются искусственно созданными материалами. Můžete se podílet na životech rodilých mluvčích toho daného jazyka, který studujete. You can participate in the lives of native speakers of the language you are studying. Вы можете участвовать в жизни носителей изучаемого языка. Můžete si vybrat články, které jsou vám blízké a které vás zajímají. You can choose articles that are close to you and that interest you. "The Linguist" systém vám dokonce i řekne jaké články jsou ve vaší jazykové úrovni. "The Linguist" system even tells you which articles are in your language level. Můžete si vybudovat svůj vlastní studijní plán a vůbec nepotřebujete žádné učebnice. Podívejme se na různé způsoby, jak můžete při studiu jazyka získat tento nezbytný "input". Let's look at the different ways you can get this necessary "input" when learning a language.