×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Linguist: Osobní průvodce učením se jazyků, Devět: Poslouchání. Část Jedna

Devět: Poslouchání. Část Jedna

Nejprve bychom se měli zaměřit na poslechy. Moje zkušenosti s učením se čínštiny, japonštiny a dalších jazyků mi potvrdily fakt, že nejlepší způsob, jak zlepšit schopnost plynně hovořit a schopnost porozumění je podle všeho pasivní aktivita - opakované poslouchání "srozumitelných" materiálů v jazyce, který se učíte. Tato aktivita poskytuje rozvinutí Vašich jazykových dovedností nestresující cestou. Poslouchání není jen pro začátečníky. Já poslouchám stále mé oblíbené magnetofonové kazety v jazycích, kterými už umím mluvit dobře, a to: v mém autě, během chůze když někam jdu nebo během rekreačního běhání, nebo i během plnění domácích prací v domě. Můžete si vždy vylepšit svoji výslovnost, rytmus, slovní zásobu a plynulost.

Začněte tím, že si vyberete dle Vaší jazykové úrovně to, co chcete poslouchat. Jestliže jste začátečník, můžete si vybrat krátké nahrávky. Později budete schopný zvládnout nahrávky dlouhé 2 až 5 minut. Jak se budete zlepšovat, budete chtít poslouchat stále delší nahrávky, například 20 minut dlouhé nebo i delší. Poslouchejte tu samou nahrávku znova a znova dokola. Obsah této nahrávky by Vás měl zaujmout, hlas by měl být příjemný na poslouchání a obtížnost by neměla být moc těžká. Čím více je Vám bližší toto jakési "pozadí nahrávky", tím dříve budete všemu na této nahrávce rozumět. Vytvořte si z poslouchání návyk - poslouchejte velmi často, a to: ráno, během dne a večer. Ujistěte se, že máte opravdu nějaký dobrý a kvalitní přenosný přehrávač na poslouchání, jako například minidisk přehrávač, MP3 přehrávač nebo CD přehrávač. Dejte si tu námahu s tím, že naučíte jak si stáhnout nahrávky a jak si je nahrát na Vaše přenosné zařízení. Tímto způsobem si nemusíte kupovat v obchodě žádná CDčka či kazety, ale můžete si velmi rychle stáhnout, co chcete. Nepotřebujete sedět v pokoji vedle kazeťáku jako jsem seděl kdysi já, když jsem se v 60.letech 19. století učil. Neměli byste ani sedět jen u počítače a poslouchat materiály z "The Linguist". Dělejte to, jako já, když jsem se učil kantonštinu v době, kdy mi bylo 55.let. Vezměte si své lekce sebou, když například nakupujete, řídíte, cvičíte, myjete nádobí nebo uklízíte garáž. To je způsob, jak akumulovat nezbytný input pro daný jazyk. Čím více tohoto inputu nashromáždíte, tím více se samozřejmě naučíte a porozumíte tomu danému jazyku.


Devět: Poslouchání. Část Jedna Nine: Listening. Part One

Nejprve bychom se měli zaměřit na poslechy. First, we should focus on listening. Moje zkušenosti s učením se čínštiny, japonštiny a dalších jazyků mi potvrdily fakt, že nejlepší způsob, jak zlepšit schopnost plynně hovořit a schopnost porozumění je podle všeho pasivní aktivita - opakované poslouchání "srozumitelných"  materiálů v jazyce, který se učíte. Мой опыт изучения китайского, японского и других языков подтвердил мне, что лучший способ улучшить беглость речи и понимание — пассивная активность — многократное прослушивание «понятного» материала на изучаемом языке. Tato aktivita poskytuje rozvinutí Vašich jazykových dovedností nestresující cestou. This activity provides the development of your language skills in a stress-free way. Poslouchání není jen pro začátečníky. Listening isn't just for beginners. Já poslouchám stále mé oblíbené magnetofonové kazety v jazycích, kterými už umím mluvit dobře, a to: v mém autě, během chůze když někam jdu nebo během rekreačního běhání, nebo i během plnění domácích prací v domě. I still listen to my favorite tapes in the languages I can already speak well, namely: in my car, while walking when I go somewhere or during recreational jogging, or even while doing chores around the house. Můžete si vždy vylepšit svoji výslovnost, rytmus, slovní zásobu a plynulost. You can always improve your pronunciation, rhythm, vocabulary and fluency.

Začněte tím, že si vyberete dle Vaší jazykové úrovně to, co chcete poslouchat. Jestliže jste začátečník, můžete si vybrat krátké nahrávky. If you are a beginner, you can choose short recordings. Později budete schopný zvládnout nahrávky dlouhé 2 až 5 minut. Later you will be able to handle 2 to 5 minute recordings. Позже вы сможете обрабатывать записи продолжительностью от 2 до 5 минут. Jak se budete zlepšovat, budete chtít poslouchat stále delší nahrávky, například 20 minut dlouhé nebo i delší. As you get better, you'll want to listen to longer and longer recordings, like 20 minutes long or even longer. Poslouchejte tu samou nahrávku znova a znova dokola. Listen to the same recording over and over again. Obsah této nahrávky by Vás měl zaujmout, hlas by měl být příjemný na poslouchání a obtížnost by neměla být moc těžká. The content of this recording should interest you, the voice should be pleasant to listen to and the difficulty should not be too difficult. Содержание этой записи должно вас заинтересовать, голос должен быть приятным для прослушивания, а сложность не должна быть слишком сложной. Čím více je Vám bližší toto jakési "pozadí nahrávky", tím dříve budete všemu na této nahrávce rozumět. The closer you are to this kind of "background recording", the sooner you will understand everything on this recording. Чем ближе вы к такого рода "фоновой записи", тем быстрее вы все поймете на этой записи. Vytvořte si z poslouchání návyk - poslouchejte velmi často, a to: ráno, během dne a večer. Make listening a habit - listen very often: in the morning, during the day and in the evening. Сделайте привычкой слушать – слушайте очень часто: утром, днем и вечером. Ujistěte se, že máte opravdu nějaký dobrý a kvalitní přenosný přehrávač na poslouchání, jako například minidisk přehrávač, MP3 přehrávač nebo CD přehrávač. Dejte si tu námahu s tím, že naučíte jak si stáhnout nahrávky a jak si je nahrát na Vaše přenosné zařízení. Take the trouble to learn how to download recordings and upload them to your portable device. Tímto způsobem si nemusíte kupovat v obchodě žádná CDčka či kazety, ale můžete si velmi rychle stáhnout, co chcete. This way you don't have to buy any CDs or tapes from the store, but you can download what you want very quickly. Nepotřebujete sedět v pokoji vedle kazeťáku jako jsem seděl kdysi já, když jsem se v 60.letech 19. století učil. You don't need to sit in a room next to a lectern like I once did when I was learning in the 1860s. Neměli byste ani sedět jen u počítače a poslouchat materiály z "The Linguist". You shouldn't just sit at your computer and listen to material from "The Linguist" either. Dělejte to, jako já, když jsem se učil kantonštinu v době, kdy mi bylo 55.let. Do it like I did when I learned Cantonese when I was 55 years old. Vezměte si své lekce sebou, když například nakupujete, řídíte, cvičíte, myjete nádobí nebo uklízíte garáž. Take your lessons with you when you're shopping, driving, exercising, washing dishes or cleaning the garage, for example. To je způsob, jak akumulovat nezbytný input pro daný jazyk. This is a way to accumulate the necessary input for a given language. Čím více tohoto inputu nashromáždíte, tím více se samozřejmě naučíte a porozumíte tomu danému jazyku. The more of this input you accumulate, the more you will naturally learn and understand the given language.