×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 9. Na univerzitě, část 3

9. Na univerzitě, část 3

Vždy jsem se rád díval na americké filmy v televizi, ale bohužel vždy pouze v češtině. Chtěl jsem filmům a seriálům rozumět v angličtině - v jejich původní verzi. Někteří moji kamarádi se mohli buď anglicky nebo německy domluvit nebo přinejmenším rozumět.Byl jsem vždy unešen z toho, že někdo se uměl některým z cizích jazyků domluvit. Znám citát "Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem", který nkteří lidi říkají. Takže když někdo uměl hodně jazyků, byl jsem fakt unešen. Samozřejmě, že nikdo z mého okolí neuměl více jazyků, maximálně dva, ale většina spíše jen jeden a ještě k tomu né moc dobře. Ve třetím ročníku na univerzitě jsem začal přemýšlet o své budoucnosti, protože už mi scházely jen dva roky do dokončení studia. Věděl jsem, že bych měl znát alespoň jeden cizí jazyk. V České Republice nestačí mít jen titul, ale člověk by měl znát i nejméně jeden cizí jazyk, pokud si chce najít dobrou práci. Je to tu opravdu důležité znát cizí jazyky. Ale tenkrát ve třetím ročníku na univerzitě jsem neuměl žádný cizí jazyk pořádně, jen trochu. Chtěl jsem se nějaký cizí jazyk naučit natolik, abych mu rozuměl a dokázal se domluvit v tom jazyce. Pro němčinu jsem tenkrát neměl žádnou motivaci, a tak jsem jí vypustil úplně, jelikož jsem si říkal, že už jí nebudu potřebovat. Začal jsem se zajímat o angličtinu.


9. Na univerzitě, část 3 9. An der Universität, Teil 3 9. At University, Part 3 9. 대학에서, 파트 3 9. Na uniwersytecie, część 3 9. В университете, часть 3 9. В університеті, частина 3

Vždy jsem se rád díval na americké filmy v televizi, ale bohužel vždy pouze v češtině. I have always enjoyed watching American films on television, but unfortunately always only in Czech. Мені завжди подобалося дивитися американські фільми по телебаченню, але, на жаль, завжди тільки чеською. Chtěl jsem filmům a seriálům rozumět v angličtině - v jejich původní verzi. I wanted to understand movies and series in English - in their original version. Я хотів розуміти фільми та серіали англійською – в оригінальному варіанті. Někteří moji kamarádi se mohli buď anglicky nebo německy domluvit nebo přinejmenším rozumět.Byl jsem vždy unešen z toho, že někdo se uměl některým z cizích jazyků domluvit. Some of my friends could either speak English or German or at least understand. I was always impressed that someone could speak a foreign language. Некоторые из моих друзей говорили либо по-английски, либо по-немецки, или, по крайней мере, понимали друг друга, а меня всегда поражало, что кто-то может говорить на одном из иностранных языков. Деякі мої друзі могли говорити англійською чи німецькою, або принаймні розуміти один одного.Мене завжди вражало те, що хтось може говорити однією з іноземних мов. Znám citát "Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem", který nkteří lidi říkají. I know the quote "How many languages do you know, how many times are you human" that some people say. Я знаю цитату «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина», яку кажуть деякі люди. Takže když někdo uměl hodně jazyků, byl jsem fakt unešen. So when someone knew a lot of languages, I was really carried away. Тому, коли хтось знав багато мов, я був дуже вражений. Samozřejmě, že nikdo z mého okolí neuměl více jazyků, maximálně dva, ale většina spíše jen jeden a ještě k tomu né moc dobře. Of course, no one in my neighborhood could speak more languages, at most two, but most of them just one and not very well. Звісно, у моїй місцевості ніхто не знав більше однієї мови, максимум двох, але більшість з них лише одну і не дуже добре. Ve třetím ročníku na univerzitě jsem začal přemýšlet o své budoucnosti, protože už mi scházely jen dva roky do dokončení studia. In my third year at university, I began to think about my future because I was only two years away from graduation. На третьем курсе университета я начал думать о своем будущем, ведь до выпуска оставалось всего два года. Věděl jsem, že bych měl znát alespoň jeden cizí jazyk. I knew I should know at least one foreign language. Я знал, что должен знать хотя бы один иностранный язык. V České Republice nestačí mít jen titul, ale člověk by měl znát i nejméně jeden cizí jazyk, pokud si chce najít dobrou práci. In the Czech Republic, it is not enough to have only a degree, but one should also know at least one foreign language if you want to find a good job. Je to tu opravdu důležité znát cizí jazyky. It's really important to know foreign languages. Ale tenkrát ve třetím ročníku na univerzitě jsem neuměl žádný cizí jazyk pořádně, jen trochu. But back in my third year at university, I didn't know any foreign language properly, just a little bit. Але ще на третьому курсі університету я не знав жодної іноземної мови належним чином, лише трохи. Chtěl jsem se nějaký cizí jazyk naučit natolik, abych mu rozuměl a dokázal se domluvit v tom jazyce. I wanted to learn a foreign language enough to understand it and be able to speak in that language. Pro němčinu jsem tenkrát neměl žádnou motivaci, a tak jsem jí vypustil úplně, jelikož jsem si říkal, že už jí nebudu potřebovat. I had no motivation for German at the time, so I dropped it completely because I thought I would no longer need it. У мене тоді не було мотивації до німця, тож я взагалі відмовився від нього, бо думав, що він мені більше не знадобиться. Začal jsem se zajímat o angličtinu. I became interested in English.