×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 8. Na univerzitě, část 2

8. Na univerzitě, část 2

Na univerzitě jsem si musel vybrat jeden cizí jazyk, který chci studovat, tak jsem si vybral němčinu. Přeci jen němčinu už jsem měl předtím 10 let, takže jsem jí přeci jen ovládal lépe než angličtinu, ze které jsem měl jen opravdu základní základy. Jelikož jsem studoval na technické univerzitě, nebyl tam kladen důraz na jazyk, ale spíše na technické předměty. Proto jsem tam měl jen jeden jazyk - němčinu a to jen po dobu jednoho roku. Pak jsem složil zkoušku s nejlepším výsledkem jaký jsem mohl vůbec dostat a to bylo naposledy, co jsem se němčinou zabýval. Moje vždy dobré výsledky při učení se němčiny byly celkem zbytečné. Zajímal jsem se více a více o angličtinu. Když jsem si chtěl například přečíst něco o specifickém tématu ve strojním inženýrství, musel jsem si najít článek v angličtině. Téměř všechny vědecké články jsou jen v angličtině. Bylo to tenkrát poprvé, co jsem měl o cizí jazyk vlastní zájem. Předtím jsem se to vždy učil jen ve škole, a to proto, že jsem musel.


8. Na univerzitě, část 2 8. An der Universität, Teil 2 8. At University, Part 2 8. Na uniwersytecie, część 2 8. В університеті, частина 2

Na univerzitě jsem si musel vybrat jeden cizí jazyk, který chci studovat, tak jsem si vybral němčinu. At university, I had to choose one foreign language I wanted to study, so I chose German. Přeci jen němčinu už jsem měl předtím 10 let, takže jsem jí přeci jen ovládal lépe než angličtinu, ze které jsem měl jen opravdu základní základy. After all, I had already had German for 10 years, so I could speak it better than English, from which I had only a really basic foundation. Зрештою, я мав німецьку мову протягом 10 років тому, тому я говорив нею краще, ніж англійську, з якої я мав лише базові знання. Jelikož jsem studoval na technické univerzitě, nebyl tam kladen důraz na jazyk, ale spíše na technické předměty. Since I was studying at a technical university, the emphasis was not on language, but rather on technical subjects. Оскільки я навчався в технічному університеті, акцент робився не на мові, а на технічних предметах. Proto jsem tam měl jen jeden jazyk - němčinu a to jen po dobu jednoho roku. That's why I only had one language - German, and only for one year. Тому в мене там була лише одна мова — німецька, і то лише один рік. Pak jsem složil zkoušku s nejlepším výsledkem jaký jsem mohl vůbec dostat a to bylo naposledy, co jsem se němčinou zabýval. Then I passed the exam with the best result I could ever get, and that was the last time I was dealing with German. Тоді я склав іспит із найкращим результатом, який міг отримати, і це був останній раз, коли я вивчав німецьку мову. Moje vždy dobré výsledky při učení se němčiny byly celkem zbytečné. My always good results in learning German were quite unnecessary. Мої завжди хороші результати у вивченні німецької були абсолютно марними. Zajímal jsem se více a více o angličtinu. I was more and more interested in English. Když jsem si chtěl například přečíst něco o specifickém tématu ve strojním inženýrství, musel jsem si najít článek v angličtině. For example, when I wanted to read something about a specific topic in mechanical engineering, I had to find an article in English. Например, если я хотел прочитать что-то на определенную тему в области машиностроения, мне нужно было найти статью на английском языке. Téměř všechny vědecké články jsou jen v angličtině. Almost all scientific articles are in English only. Майже всі наукові статті лише англійською мовою. Bylo to tenkrát poprvé, co jsem měl o cizí jazyk vlastní zájem. It was the first time I had my own interest in a foreign language. Předtím jsem se to vždy učil jen ve škole, a to proto, že jsem musel. Before, I always learned it only at school, because I had to.