×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 7. Na univerzitě, část 1

7. Na univerzitě, část 1

Studium na univerzitě bylo pro mě opravdu těžké. Najednou jsem žil sám, v jiném městě a bez rodičů, kteří se o mě vždy předtím starali. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. Na začátku jsem měl problém s mým přístupem ke studiu, protože jsem se zajímal o všechny možné věci, jen ne o školu. Ale po dvou letech studia jsem si uvědomil co chci. Chtěl jsem opravdu získat titul "Inženýr", a tak jsem kompletně změnil svůj přístup ke studiu a soustředil jsem se čistě jen na studium. Začal jsem tedy zase pilně studovat, jako předtím na základce a na střední. Bylo mi jedno, jak byly zkoušky obtížné nebo co ostatní studenti říkali o zkouškách. Začal jsem prostě tvrdě studovat a viděl jsem se v budoucnu, jak mám dobrou práci díky tomu, že mám titul Inženýra. Takže jsem byl docela motivovaný. Cesta k titulu však byla velmi obtížná a stresující.


7. Na univerzitě, část 1 7. An der Universität, Teil 1 7. At University, Part 1 7. Na uniwersytecie, część 1 7. В университете, часть 1 7. В університеті, частина 1

Studium na univerzitě bylo pro mě opravdu těžké. Studying at university was really hard for me. Навчання в університеті було для мене дуже важким. Najednou jsem žil sám, v jiném městě a bez rodičů, kteří se o mě vždy předtím starali. Suddenly I lived alone, in another city and without my parents, who had always taken care of me before. Раптом я жив сам, в іншому місті і без батьків, які раніше завжди про мене піклувались. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. It was a really interesting experience. Na začátku jsem měl problém s mým přístupem ke studiu, protože jsem se zajímal o všechny možné věci, jen ne o školu. At the beginning, I had a problem with my approach to study, because I was interested in all sorts of things, just not school. Поначалу у меня были проблемы с подходом к учебе, потому что меня интересовали разные вещи, но не школа. Спочатку у мене були проблеми з підходом до навчання, тому що мене цікавило все, але не школа. Ale po dvou letech studia jsem si uvědomil co chci. But after two years of studying, I realized what I wanted. Chtěl jsem opravdu získat titul "Inženýr", a tak jsem kompletně změnil svůj přístup ke studiu a soustředil jsem se čistě jen na studium. I really wanted to get an "Engineer" degree, so I completely changed my approach to studying and focused purely on studying. Začal jsem tedy zase pilně studovat, jako předtím na základce a na střední. So I started studying hard again, as before in primary and secondary school. Bylo mi jedno, jak byly zkoušky obtížné nebo co ostatní studenti říkali o zkouškách. I didn't care how difficult the exams were or what the other students said about the exams. Začal jsem prostě tvrdě studovat a viděl jsem se v budoucnu, jak mám dobrou práci díky tomu, že mám titul Inženýra. I just started studying hard and I saw in the future how good I was because of my degree as an Engineer. Takže jsem byl docela motivovaný. So I was quite motivated. Cesta k titulu však byla velmi obtížná a stresující. However, the path to the title was very difficult and stressful.