×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 6. Na střední škole, část 3

6. Na střední škole, část 3

Učil jsem se vždy jen slovíčka na testy a připravoval jsem se předem na krátké rozhovory o nějakých nezajímavých tématech, které byly většinou s někým ze spolužáků. Musím říci, že jsem doma nic speciálního pro cizí jazyky nedělal - jako třeba poslouchání podcastů či čtení si knih či konverzace s někým. Vlastně jsem jen občas mluvil na hodinách se spolužáky takovou tou základní úrovní jazyka, jako snad každý student tam. Pojďme si to spočítat. Maximálně jsem mluvil 5 minut za lekci, měl jsem 3 lekce za týden, 4 týdny v měsíci, 10 měsíců ve školním roce a 4 roky studia na střední škole. To je asi tak 2400 minut, což odpovídá 40 hodinám. Do toho však samozřejmě nepočítám nějaké prázdniny či fakt, že jsme vlastně někdy nemluvili vůbec. Tohle je maximum, co jsme asi tak mohli namluvit, ale to číslo je mnohem nižší. Stejnému číslu odpovídá i počet hodin strávených poslechami. Celkem tedy 40 hodin za čtyři roky strávených poslechami a dalších 40 hodin strávených konverzacemi. Tento čas strávený s němčinou na střední škole mi však žádnou dobrou úroveň němčiny nepřinesl. Takže vlastně po deseti letech učení se němčiny jsem se nebyl schopen domluvit se s rodilými mluvčími či jim vůbec rozumět. Když o tom tak teďka přemýšlím, je jasné, že mi to tenkrát bylo úplně jedno, jestli budu německy či anglicky rozumět či mluvit. Byl jsem jednoduše spokojen se svými známkami a to mi stačilo.


6. Na střední škole, část 3

Učil jsem se vždy jen slovíčka na testy a připravoval jsem se předem na krátké rozhovory o nějakých nezajímavých tématech, které byly většinou s někým ze spolužáků. I was always learning vocabulary for the tests and preparing for short interviews in advance of some uninteresting topics that were mostly with a classmate. Завжди вивчив лише тестові слова і заздалегідь готувався до коротких розмов на якісь нецікаві теми, які були переважно з одним із однокласників. Musím říci, že jsem doma nic speciálního pro cizí jazyky nedělal - jako třeba poslouchání podcastů či čtení si knih či konverzace s někým. I have to say that I didn't do anything special for foreign languages at home - like listening to podcasts, reading books, or having a conversation with someone. Vlastně jsem jen občas mluvil na hodinách se spolužáky takovou tou základní úrovní jazyka, jako snad každý student tam. Actually, I only occasionally talked to classmates at the same level of language as every student there. Насправді, я лише іноді розмовляв у класі з однокласниками на тому самому базовому рівні мови, що й будь-який студент. Pojďme si to spočítat. Let's calculate it. Давайте порахуємо. Maximálně jsem mluvil 5 minut za lekci, měl jsem 3 lekce za týden, 4 týdny v měsíci, 10 měsíců ve školním roce a 4 roky studia na střední škole. I spoke a maximum of 5 minutes per lesson, I had 3 lessons a week, 4 weeks a month, 10 months a school year and 4 years of high school. To je asi tak 2400 minut, což odpovídá 40 hodinám. That's about 2400 minutes, which corresponds to 40 hours. Це приблизно 2400 хвилин, що відповідає 40 годинам. Do toho však samozřejmě nepočítám nějaké prázdniny či fakt, že jsme vlastně někdy nemluvili vůbec. Of course, I do not include any holidays or the fact that we have never actually spoken at all. Звісно, я не рахую жодних свят чи того, що ми взагалі не розмовляли. Tohle je maximum, co jsme asi tak mohli namluvit, ale to číslo je mnohem nižší. This is the maximum we could possibly say, but the number is much lower. Stejnému číslu odpovídá i počet hodin strávených poslechami. The same number corresponds to the number of hours spent listening. Celkem tedy 40 hodin za čtyři roky strávených poslechami a dalších 40 hodin strávených konverzacemi. A total of 40 hours in four years spent listening and another 40 hours in conversations. Tento čas strávený s němčinou na střední škole mi však žádnou dobrou úroveň němčiny nepřinesl. However, this time spent with German in high school did not bring me any good level of German. Takže vlastně po deseti letech učení se němčiny jsem se nebyl schopen domluvit se s rodilými mluvčími či jim vůbec rozumět. So, after ten years of learning German, I was unable to communicate with or understand native speakers. Když o tom tak teďka přemýšlím, je jasné, že mi to tenkrát bylo úplně jedno, jestli budu německy či anglicky rozumět či mluvit. When I think about it now, it is clear that I did not care at that time whether I would understand or speak German or English. Byl jsem jednoduše spokojen se svými známkami a to mi stačilo. I was simply satisfied with my grades and that was enough for me. Я був просто задоволений своїми оцінками, і цього мені було достатньо.