×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 5. Na střední škole, část 2

5. Na střední škole, část 2

Na začátku posledního ročníku na střední škole jsem se musel rozhodnout z jakého předmětu chci dělat maturitu. Mohl jsem si vybrat buď jazyk nebo matematiku. Hodně studentů si vybralo jazyk, buď němčinu nebo angličtinu. Matematika byla pro většinu studentů docela obtížný předmět, kterému často nerozuměli. Já jsem si vybral matematiku, protože mě ze všech předmětů na střední škole nejvíc bavila. Rozhodl jsem se, že po střední škole půjdu na vysokou školu technického zaměření. Proto jsem se celý poslední ročník studia na střední škole soustředil na matematiku a jazyky jsem tak nějak vypustil - bylo mi to jedno. Věděl jsem, že na vysoké škole kam půjdu, nejsou jazyky důležité, ale spíše se tam klade důraz na matematiku, fyziku a jiné technické předměty. Kromě toho, učení se jazyků pro mě v té době nebylo nikterak záživné, ba naopak. Proč?


5. Na střední škole, část 2 5. In der High School, Teil 2 5. In High School, Part 2 5. 고등학교, 2부 5. W liceum, część 2 5\. У старшій школі ч.2

Na začátku posledního ročníku na střední škole jsem se musel rozhodnout z jakého předmětu chci dělat maturitu. At the beginning of my last year in high school, I had to decide what subject I would like to graduate from. На початку останнього курсу середньої школи я повинен був вирішити, який предмет я хочу закінчити. Mohl jsem si vybrat buď jazyk nebo matematiku. I could choose either language or math. Hodně studentů si vybralo jazyk, buď němčinu nebo angličtinu. Many students chose a language, either German or English. Matematika byla pro většinu studentů docela obtížný předmět, kterému často nerozuměli. Mathematics was quite a difficult subject for most students that they often did not understand. Математика була для більшості студентів досить складним предметом, який вони часто не розуміли. Já jsem si vybral matematiku, protože mě ze všech předmětů na střední škole nejvíc bavila. I chose mathematics because I enjoyed most of all the subjects in high school. Я обрав математику, тому що мені найбільше сподобалася старша школа. Rozhodl jsem se, že po střední škole půjdu na vysokou školu technického zaměření. I decided to go to a technical college after high school. Я вирішив після школи вступити в технікум. Proto jsem se celý poslední ročník studia na střední škole soustředil na matematiku a jazyky jsem tak nějak vypustil - bylo mi to jedno. That's why I've been concentrating on mathematics all over the last year of high school, and I kind of put out the language - I did not care. Ось чому я зосередився на математикі в останній рік середньої школи, і я якось кинув свої мови – мені було все одно. Věděl jsem, že na vysoké škole kam půjdu, nejsou jazyky důležité, ale spíše se tam klade důraz na matematiku, fyziku a jiné technické předměty. Ich wusste, dass Sprachen an der Universität, die ich besuchen wollte, keine Rolle spielten, sondern dass der Schwerpunkt auf Mathematik, Physik und anderen technischen Fächern lag. I knew there were no languages at the university where I was going, but rather the emphasis was on mathematics, physics and other technical subjects. Я знал, что в колледже важны не языки, а упор на математику, физику и другие технические предметы. Я знав, що в коледжі важливі не мови, а наголос на математику, фізику та інші технічні предмети. Kromě toho, učení se jazyků pro mě v té době nebylo nikterak záživné, ba naopak. Außerdem war das Erlernen von Sprachen für mich damals nicht sehr interessant, im Gegenteil. Besides, learning languages for me at the time was not at all vivacious, on the contrary. Кроме того, изучение языков для меня в то время было не в радость, наоборот. До того ж вивчення мов для мене тоді не було жвавим, навпаки. Proč? Warum? Why?