×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 4. Na střední škole, část 1

4. Na střední škole, část 1

Když jsem skončil základní školu, chtěl jsem studovat managment ve strojírenství na střední průmyslové škole. Tam jsem studoval dva cizí jazyky, němčinu a angličtinu. Němčina byl můj hlavní cizí jazyk a měl jsem tři 45-minutové lekce týdně. Naštěstí jsme měli pořád ty samé učitele za celou dobu na střední - jak u angličtiny, tak u němčiny. Takže jsem neměl ten samý problém jako na základce - že jsem začínal znovu a znovu. Na střední jsem měl vlastně moje první zkušenosti s angličtinou. Jako úplný začátečníci angličtiny jsme dostali knížku z Cambridge univerzity, která byla kompletně v angličtině. Byl to pro mě hodně těžký předmět, ale na druhou stranu, žádný předmět nebyl pro mě nikdy natolik obtížný, abych se už předem vzdal, aníž bych zkusil udělat pro to vše, co jen jde. Někteří studenti byli spokojení s výsledky co měli, ačkoli-že jejich výsledky třeba nebyli nikterak dobré, ale měli zase hodně volného času, protože pro školu toho doma asi moc neudělali. Možná to jejich rodičům bylo jedno. Proto také ani cizí jazyky pro mě nebyly žádné těžké předměty na střední škole, protože jsem opravdu svědomitě a pilně studoval.


4. Na střední škole, část 1 4. In der High School, Teil 1 4. In High School, Part 1 4. 고등학교, 파트 1 4. W liceum, część 1 4. No liceu, Parte 1 4\. У старшій школі 1 ч

Když jsem skončil základní školu, chtěl jsem studovat managment ve strojírenství na střední průmyslové škole. When I finished elementary school, I wanted to study management in engineering at a secondary technical school. Коли я закінчив початкову школу, я хотів навчатися інженерному менеджменту в промисловому вузі. Tam jsem studoval dva cizí jazyky, němčinu a angličtinu. There I studied two foreign languages, German and English. Němčina byl můj hlavní cizí jazyk a měl jsem tři 45-minutové lekce týdně. German was my main foreign language and I had three 45-minute lessons per week. Naštěstí jsme měli pořád ty samé učitele za celou dobu na střední - jak u angličtiny, tak u němčiny. Fortunately, we still had the same teachers all the time in high school - both English and German. На щастя, у нас у середній школі весь час були одні й ті самі вчителі – і англійською, і німецькою. Takže jsem neměl ten samý problém jako na základce - že jsem začínal znovu a znovu. So I did not have the same problem as at elementary school - that I started over and over. Na střední jsem měl vlastně moje první zkušenosti s angličtinou. In high school, I actually had my first experience with English. Jako úplný začátečníci angličtiny jsme dostali knížku z Cambridge univerzity, která byla kompletně v angličtině. As complete beginners of English, we received a book from Cambridge University, which was completely in English. Byl to pro mě hodně těžký předmět, ale na druhou stranu, žádný předmět nebyl pro mě nikdy natolik obtížný, abych se už předem vzdal, aníž bych zkusil udělat pro to vše, co jen jde. It was a very difficult subject for me, but on the other hand, no subject was ever difficult for me to give up in advance without trying to do everything possible. Это был очень сложный предмет для меня, но, с другой стороны, ни один предмет никогда не был для меня настолько трудным, чтобы я отказался от него заранее, не попытавшись сделать все, что в моих силах. Для мене це був дуже важкий предмет, але з іншого боку, жодна тема ніколи не була такою важкою для мене, щоб я відмовився заздалегідь, не намагаючись зробити все, що можу. Někteří studenti byli spokojení s výsledky co měli, ačkoli-že jejich výsledky třeba nebyli nikterak dobré, ale měli zase hodně volného času, protože pro školu toho doma asi moc neudělali. Some of the students were happy with the results they had, although their results might not have been any good, but they had a lot of free time because they probably didn't do much for school at home. Некоторые ученики были довольны полученными результатами, хотя их результаты могли быть не очень хорошими, но у них было много свободного времени, потому что они, вероятно, мало что делали для школы дома. Деякі учні були задоволені отриманими результатами, хоча їхні результати, можливо, не були хорошими, але у них було багато вільного часу, тому що вони, ймовірно, мало зробили для школи вдома. Možná to jejich rodičům bylo jedno. Maybe their parents didn't care. Можливо, їхнім батькам було байдуже. Proto také ani cizí jazyky pro mě nebyly žádné těžké předměty na střední škole, protože jsem opravdu svědomitě a pilně studoval. That's why even foreign languages were not for me any heavy subjects in high school, because I studied diligently and diligently. Тому в старшій школі для мене іноземні мови теж не були складним предметом, адже я вчився справді сумлінно та старанно.