×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 3. Na základní škole, část 2

3. Na základní škole, část 2

Moji rodiče chtěli, abych na té "normální" základní škole měl dobré výsledky. Proto jsem se snažil studovat opravdu hodně, ale bylo to pro mě těžké. Byl jsem vždy jiný než ostatní žáci, kteří si jistě užívali jejich životy více než já - s věcmi, co je bavili. Ve čtvrté třídě jsem si musel vybrat, který cizí jazyk chci studovat a ten pak mít po celou dobu na základce, tedy až do deváté třídy. Mohl jsem si vybrat němčinu nebo angličtinu. Nakonec jsem si vybral němčinu, nebo spíše moji rodiče ji vybrali, ale to je jedno. Pak jsem studoval němčinu od čtvrté do deváté třídy, takže šest let. Na základce jsem angličtinu vůbec nestudoval, měli jsme pouze jeden cizí jazyk. Když se zpětně podívám na mou němčinu v posledním ročníku na základce, nebylo to tak špatné. Byl jsem docela dobrý, když jsem byl v deváté třídě, protože jsem vždy pilně a tvrdě studoval. Bohužel jsme měli za tu dobu šesti let asi čtyři učitele. To moc dobré nebylo, protože každý z nich vždy začínal od začátku, protože si nebyli jisti s naší úrovní němčiny. Proto jsem taky nedocílil na základce žádné vysoké úrovně němčiny a spíše měl jen takovou tu základní.


3. Na základní škole, část 2 3. In der Grundschule, Teil 2 3. At Primary School, Part 2 3. 초등학교에서, 2부 3. W szkole podstawowej, część 2 3\. No ensino fundamental, parte 2 3. В начальной школе, часть 2 3. У початковій школі, частина 2

Moji rodiče chtěli, abych na té "normální" základní škole měl dobré výsledky. My parents wanted me to get good results at the "normal" elementary school. Meus pais queriam que eu obtivesse bons resultados naquela escola primária "normal". Proto jsem se snažil studovat opravdu hodně, ale bylo to pro mě těžké. That's why I tried to study a lot, but it was hard for me. Byl jsem vždy jiný než ostatní žáci, kteří si jistě užívali jejich životy více než já - s věcmi, co je bavili. I was always different from other pupils who certainly enjoyed their lives more than I did - things they enjoyed. Я всегда отличался от других студентов, которые, безусловно, наслаждались жизнью больше, чем я, тем, что им нравилось. Ve čtvrté třídě jsem si musel vybrat, který cizí jazyk chci studovat a ten pak mít po celou dobu na základce, tedy až do deváté třídy. In the fourth grade I had to choose which foreign language I want to study and then have it all the time at elementary school, up to the ninth grade. Mohl jsem si vybrat němčinu nebo angličtinu. I could choose German or English. Nakonec jsem si vybral němčinu, nebo spíše moji rodiče ji vybrali, ale to je jedno. Am Ende habe ich mich für Deutsch entschieden, oder besser gesagt, meine Eltern haben es gewählt, aber das spielt keine Rolle. Finally, I chose German, or rather my parents chose it, but it doesn't matter. Pak jsem studoval němčinu od čtvrté do deváté třídy, takže šest let. Dann habe ich von der vierten bis zur neunten Klasse Deutsch gelernt, also sechs Jahre. Then I studied German from fourth to ninth grade, so six years. Na základce jsem angličtinu vůbec nestudoval, měli jsme pouze jeden cizí jazyk. I did not study English at all, we had only one foreign language. Když se zpětně podívám na mou němčinu v posledním ročníku na základce, nebylo to tak špatné. Looking back at my last year's German in elementary school, it wasn't that bad. Byl jsem docela dobrý, když jsem byl v deváté třídě, protože jsem vždy pilně a tvrdě studoval. I was pretty good when I was in the ninth grade because I always studied hard and hard. Bohužel jsme měli za tu dobu šesti let asi čtyři učitele. Unfortunately, we had about four teachers over the six years. To moc dobré nebylo, protože každý z nich vždy začínal od začátku, protože si nebyli jisti s naší úrovní němčiny. It wasn't very good, because each of them always started from the beginning, because they weren't sure about our level of German. Це було не дуже добре, бо кожен із них завжди починав спочатку, бо не були впевнені в нашому рівні німецької. Proto jsem taky nedocílil na základce žádné vysoké úrovně němčiny a spíše měl jen takovou tu základní. Therefore, I also did not achieve any high level of German at the elementary level and rather had only the basic level. Тому я не досяг високого рівня німецької мови на базі, а мав лише базовий.