×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 18. V Anglii, část 6

18. V Anglii, část 6

LingQ systém mě naučil jednu základní věc, o které jsem předtím neměl žádné tušení – a sice být nezávislý student.

Mohl jsem si vybrat lekci, kterou jsem chtěl poslouchat a číst. Mohl jsem mít konverzace v kdykoli a s jakýmkoliv tutorem, kterého jsem si vybral. Na LingQu je plno materiálů, ze kterých si může člověk vybírat a také plno anglicky hovořících rodilých mluvčích, které nabízejí konverzace. Mohl jsem si nechat opravit své texty rodilými mluvčími a dostat pak reporty. Všechno, co jsem dělal, bylo v čase, který jsem si vybral a strávil jsem tolik času, kolik jsem jen chtěl – se čtením, stejně jako s konverzacemi. Lekce, které jsem studoval, už nikdo nevybíral jako vždy předtím ve škole. Zjistil jsem, že tohle je přesně to, co jsem potřeboval. Bylo to vždy nudné a nezáživné, když mi předtím vždy někdo vybral materiály, které jsem pak měl číst a poslouchat. Ale to jsem předtím nevěděl, dokud jsem nenašel LingQ. Jistě, netrvalo to týden na to přijít, trvalo to asi tak přes měsíc práce na LingQu.


18. V Anglii, část 6 18. in England, Teil 6 18. In England, part 6 18. w Anglii, część 6 18. в Англії, частина 6

LingQ systém mě naučil jednu základní věc, o které jsem předtím neměl žádné tušení – a sice být nezávislý student. The LingQ system taught me one basic thing I had no idea before - to be an independent student. Система LingQ навчила мене однієї базової речі, про яку я раніше не мав жодного уявлення – бути самостійним студентом.

Mohl jsem si vybrat lekci, kterou jsem chtěl poslouchat a číst. I could choose the lesson I wanted to listen to and read. Mohl jsem mít konverzace v kdykoli a s jakýmkoliv tutorem, kterého jsem si vybral. I could have a conversation at any time and with any tutor I chose. Na LingQu je plno materiálů, ze kterých si může člověk vybírat a také plno anglicky hovořících rodilých mluvčích, které nabízejí konverzace. LingQ has plenty of materials to choose from, as well as many native English speakers who offer conversations. У LingQ є багато матеріалів на вибір, а також багато англомовних носіїв мови, які пропонують розмови. Mohl jsem si nechat opravit své texty rodilými mluvčími a dostat pak reporty. I could have corrected my texts with native speakers and then got reports. Я міг би виправити мої тексти носіями мови, а потім отримувати звіти. Všechno, co jsem dělal, bylo v čase, který jsem si vybral a strávil jsem tolik času, kolik jsem jen chtěl – se čtením, stejně jako s konverzacemi. Everything I did was in the time I chose, and I spent as much time as I wanted - with readings as well as with conversations. Lekce, které jsem studoval, už nikdo nevybíral jako vždy předtím ve škole. The lessons I have studied have not been taken as usual before school. Zjistil jsem, že tohle je přesně to, co jsem potřeboval. I find that this is exactly what I needed. Я виявив, що це саме те, що мені потрібно. Bylo to vždy nudné a nezáživné, když mi předtím vždy někdo vybral materiály, které jsem pak měl číst a poslouchat. It was always boring and unbearable when someone had ever picked me materials that I should then read and listen to. Завжди було нудно й нудно, коли хтось завжди вибирав для мене матеріали для читання та прослуховування. Ale to jsem předtím nevěděl, dokud jsem nenašel LingQ. But I did not know until I found LingQ. Jistě, netrvalo to týden na to přijít, trvalo to asi tak přes měsíc práce na LingQu. Sure, it did not take a week to figure it out, it took about a month to work on LingQu. Звичайно, не знадобився тиждень, щоб розібратися в цьому, на роботу над LingQ знадобився близько місяця.