×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 17. V Anglii, část 5

17. V Anglii, část 5

Zapomněl jsem ještě říci, že předtím, než jsem našel LingQ, tak jsem vyzkoušel několik systémů na učení se jazyků, ale žádný z nich mi moc nesedl a vždy mě to nějakým způsobem začalo dříve nebo později nudit. Žádný z nich pro mě nebyl tak zajímavý, abych tam vydržel nějaký delší čas. Na LingQ systému jsem se registroval dne 6. Března 2010. Moje zvědavost poznat tento systém byla velká. Začal jsem zkoušet všechny funkce, co tento systém nabízel. Tento systém byl pro mě úplně něco nového. Musím říci, že jsem vyzkoušel hodně systémů na učení se jazyků za tu dobu, co jsem byl v Anglii, kord ze začátku, ale nenašel jsem nic podobného tomuto systému. Zjišťoval jsem si veškeré možné informace o Stevovi Kaufmannovi, neboť vlastně on mě fascinoval natolik, že jsem se tam zaregistroval. Začal jsem číst jeho knihu o jeho jazykovém dobrodružství – o tom, jak se naučil všechny jazyky, kterými mluví. V té knize jsem našel plno rad o tom a doporučení, jak se učit jazyky. Byl jsem více a více motivovaný jako snad nikdy předtím. Steve se stal mým vzorem, který jsem chtěl následovat.


17. V Anglii, část 5 17. in England, Teil 5 17. In England, part 5 17. w Anglii, część 5 17. в Англії, частина 5

Zapomněl jsem ještě říci, že předtím, než jsem našel LingQ, tak jsem vyzkoušel několik systémů na učení se jazyků, ale žádný z nich mi moc nesedl a vždy mě to nějakým způsobem začalo dříve nebo později nudit. I forgot to say that before I found LingQ, I tried a few language learning systems, but none of them made much sense of it, and it always made me somehow boring sooner or later. Я забув сказати, що перед тим, як знайти LingQ, я спробував кілька систем вивчення мови, але жодна з них мені не підходила, і мені завжди рано чи пізно набридає. Žádný z nich pro mě nebyl tak zajímavý, abych tam vydržel nějaký delší čas. None of them was so interesting to me that I could last some longer. Na LingQ systému jsem se registroval dne 6. On the LingQ system I registered on 6th. Я зареєструвався в системі LingQ 6. Března 2010. March 2010. березень 2010 року Moje zvědavost poznat tento systém byla velká. My curiosity to know this system was great. Začal jsem zkoušet všechny funkce, co tento systém nabízel. I started to try all the features that this system offered. Я почав пробувати всі функції цієї системи. Tento systém byl pro mě úplně něco nového. This system was completely new to me. Musím říci, že jsem vyzkoušel hodně systémů na učení se jazyků za tu dobu, co jsem byl v Anglii, kord ze začátku, ale nenašel jsem nic podobného tomuto systému. I have to say that I have tried many language learning systems since I was in England, a cord from the beginning, but I have not found anything like this system. Мушу сказати, що я спробував багато систем вивчення мови під час свого перебування в Англії, меч з самого початку, але я не знайшов нічого подібного до цієї системи. Zjišťoval jsem si veškeré možné informace o Stevovi Kaufmannovi, neboť vlastně on mě fascinoval natolik, že jsem se tam zaregistroval. I found out all possible information about Steve Kaufmann, because he actually fascinated me so much that I had registered there. Я дізнавався всю можливу інформацію про Стіва Кауфмана, адже насправді він мене настільки захопив, що я там зареєструвався. Začal jsem číst jeho knihu o jeho jazykovém dobrodružství – o tom, jak se naučil všechny jazyky, kterými mluví. I started reading his book about his language adventure - about how he learned all the languages he spoke. Я почав читати його книгу про його мовні пригоди – як він вивчив усі мови, якими говорив. V té knize jsem našel plno rad o tom a doporučení, jak se učit jazyky. In the book I found a lot of advice and recommendations on how to learn languages. Byl jsem více a více motivovaný jako snad nikdy předtím. I was more and more motivated than ever before. Я був все більш мотивованим, ніж будь-коли раніше. Steve se stal mým vzorem, který jsem chtěl následovat. Steve became my role model that I wanted to follow. Стів став моїм прикладом для наслідування.