×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 16. V Anglii, část 4

16. V Anglii, část 4

Díky jeho radám jsem se docela dost zlepšil, ale chtěl jsem ještě víc. Měl jsem rád jeho metodu, jeho lekce, ale nebylo to přesně ono. Na druhé straně jsem nic jiného lepšího neznal, takže jsem pokračoval dál s jeho nahrávkami. Cítil jsem, že prostě něco postrádám u této metody, ale co? Jedna z jeho nahrávek ze série „Power English“, kterou jsem si také koupil, byla o jednom muži, který umí mluvit 11 jazyky a má svůj vlastní systém pro učení se jazyků – LingQ systém. Byl jsem zcela zvědavý, překvapený a zároveň nadšený. Neslyšel jsem do té doby o nikom, kdo mluví tolika jazyky. Když někdo uměl mluvit dvěma nebo třema jazyky, byl jsem tím ohromen, ale 11 jazyků? To bylo pro mě neuvěřitelné.


16. V Anglii, část 4 16. in England, Teil 4 16. In England, part 4 16. en Angleterre, partie 4 16. w Anglii, część 4 16. В Англии, часть 4 16. в Англії, частина 4

Díky jeho radám jsem se docela dost zlepšil, ale chtěl jsem ještě víc. Thanks to his advice I improved quite a bit, but I wanted even more. Завдяки його пораді я трохи покращився, але хотів ще більше. Měl jsem rád jeho metodu, jeho lekce, ale nebylo to přesně ono. I liked his method, his lessons, but it was not exactly him. Мені подобався його метод, його уроки, але це було не зовсім так. Na druhé straně jsem nic jiného lepšího neznal, takže jsem pokračoval dál s jeho nahrávkami. On the other hand, I did not know anything better, so I went on with his recordings. З іншого боку, я не знав нічого кращого, тому продовжив його записи. Cítil jsem, že prostě něco postrádám u této metody, ale co? I felt I just missed something with this method, but what? Мені здавалося, що я просто чогось упускаю з цим методом, але що? Jedna z jeho nahrávek ze série „Power English“, kterou jsem si také koupil, byla o jednom muži, který umí mluvit 11 jazyky a má svůj vlastní systém pro učení se jazyků – LingQ systém. One of his "Power English" recordings I also bought was one man who can speak 11 languages ​​and has his own language learning system - the LingQ system. Один із його записів із серії «Power English», який я також купив, був про людину, яка розмовляє 11 мовами і має власну систему вивчення мови – систему LingQ. Byl jsem zcela zvědavý, překvapený a zároveň nadšený. I was totally curious, surprised and excited. Neslyšel jsem do té doby o nikom, kdo mluví tolika jazyky. I have not yet heard of anyone who speaks so many languages. Když někdo uměl mluvit dvěma nebo třema jazyky, byl jsem tím ohromen, ale 11 jazyků? When someone could speak two or three languages, I was amazed, but 11 languages? To bylo pro mě neuvěřitelné. That was incredible for me.