×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 15. V Anglii, část 3

15. V Anglii, část 3

Na internetu jsem našel jeden systém pro učení se jazyků zvaný „Effortless English System“, který je založen hlavně na poslouchání. Zakladatel této metody je Američan a já mohl jeho bezplatným lekcím rozumět docela dobře, a to i přesto, že moje úroveň angličtiny byla téhož času mizerná. Docela mě to dost namotivovalo. Těch bezplatných lekcí však moc nebylo, koupil jsem si tedy jeho „placené“ lekce, například „Original Effortless English“ a „Real English“ a poslouchal jsem jeho nahrávky hodně často, dokonce i 10 až 15 hodin denně. Moje angličtina se začala postupně zlepšovat. Konečně jsem viděl nějaké výsledky. Rozuměl jsem více seriálům či rodilým mluvčím a dokázal jsem se líp a líp vyjadřovat. Bylo to úžasné. Tahle metoda říká „nemluv, dokud neznáš hodně slovíček a do té doby jen poslouchej“. Ale já byl v Anglii, a tak jsem taky mluvil, například s mým školitem tam nebo se spolubydlícím. Nědělal jsem fakt nic jiného, než se soustředil na angličtinu. Musím říci, že díky jeho tipům a mojí píli jsem začal věřit tomu, že se jazyky dokážu naučit.


15. V Anglii, část 3 15. in England, Teil 3 15\. In England, part 3 15. en Angleterre, partie 3 15. w Anglii, część 3 15. В Англии, часть 3 15. в Англії, частина 3

Na internetu jsem našel jeden systém pro učení se jazyků zvaný „Effortless English System“, který je založen hlavně na poslouchání. I found one language learning system on the Internet called the "Effortless English System", which is based mainly on listening. Zakladatel této metody je Američan a já mohl jeho bezplatným lekcím rozumět docela dobře, a to i přesto, že moje úroveň angličtiny byla téhož času mizerná. The founder of this method is American, and I could understand his free lessons quite well, even though my level of English was poor at the same time. Засновником цієї методики є американець, і я добре розумів його безкоштовні уроки, хоча на той час мій рівень англійської був жалюгідним. Docela mě to dost namotivovalo. It pretty much made me sick. Це дуже мотивувало мене. Těch bezplatných lekcí však moc nebylo, koupil jsem si tedy jeho „placené“ lekce, například „Original Effortless English“ a „Real English“ a poslouchal jsem jeho nahrávky hodně často, dokonce i 10 až 15 hodin denně. But there were not many free lessons, so I bought his “paid” lessons, such as “Original Effortless English” and “Real English,” and listened to his recordings very often, even 10 to 15 hours a day. Moje angličtina se začala postupně zlepšovat. My English began to improve gradually. Konečně jsem viděl nějaké výsledky. I finally saw some results. Нарешті я побачив деякі результати. Rozuměl jsem více seriálům či rodilým mluvčím a dokázal jsem se líp a líp vyjadřovat. I understood more soap operas or native speakers and I could express myself better and better. Я розумів більше серіалів або носіїв мови, і я міг висловлюватися все краще і краще. Bylo to úžasné. It was amazing. Це було чудово. Tahle metoda říká „nemluv, dokud neznáš hodně slovíček a do té doby jen poslouchej“. This method says "don't speak until you know a lot of words and just listen until then". Цей метод говорить «не говори, поки не знаєш багато слів, і просто слухай». Ale já byl v Anglii, a tak jsem taky mluvil, například s mým školitem tam nebo se spolubydlícím. But I was in England, so I spoke, for example, with my school there or my roommate. Але я був в Англії, тож я розмовляв, наприклад, зі своїм навчанням там або зі своїм сусідом по кімнаті. Nědělal jsem fakt nic jiného, než se soustředil na angličtinu. I didn't really do anything else but concentrate on English. Я справді нічого не робив, крім англійської. Musím říci, že díky jeho tipům a mojí píli jsem začal věřit tomu, že se jazyky dokážu naučit. I must say that thanks to his tips and my diligence, I began to believe that I could learn languages. Треба сказати, що завдяки його підказкам і моїй старанності я почала вірити, що зможу вивчати мови.