×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 14. V Anglii, část 2

14. V Anglii, část 2

První věc, kterou jsem po tom měsíci udělal, abych se naučil dobře anglicky, byla ta, že jsem doslova „zavrhl“ český jazyk. Během toho prvního měsíce jsem si psal s kamarády česky a četl české zprávy na internetu, ale po tom měsíci se vše změnilo. Skoro vše, co jsem dělal bylo v angličtině – čtení, psaní, poslouchání i mluvení. Mluvil jsem česky jen s rodiči jednou za týden a to bylo vše, co jsem v češtině dělal. Musím říci, že to bylo mé největší přání, co jsem kdy měl, byl jsem strašně silně motivovaný. Chtěl jsem překonat bariéru mezi mnou a cizími jazyky a byl jsem rozhodnutý obětovat pro to úplně vše. Fajn, měl jsem toto přání, ale jak se správně učit, aby konečně byly vidět nějaké výsledky? Už jsem dále nevěřil školním metodám a začal jsem číst na internetu články o tom, jak se učit cizí jazyky a o tom jak lidi po celém světě mají problémy s tím, stejně jako já.


14. V Anglii, část 2 14. in England, Teil 2 14\. In England, part 2 14. en Angleterre, partie 2 14. w Anglii, część 2

První věc, kterou jsem po tom měsíci udělal, abych se naučil dobře anglicky, byla ta, že jsem doslova „zavrhl“ český jazyk. The first thing I did in the month to learn English well was that I literally "dropped" the Czech language. Первое, что я сделал после этого месяца, чтобы выучить хороший английский, это буквально «отверг» чешский язык. Перше, що я зробив після цього місяця, щоб добре вивчити англійську, — це буквально «відкинути» чеську мову. Během toho prvního měsíce jsem si psal s kamarády česky a četl české zprávy na internetu, ale po tom měsíci se vše změnilo. During the first month I was writing with my friends in Czech and reading Czech news on the internet, but after that month everything changed. Skoro vše, co jsem dělal bylo v angličtině – čtení, psaní, poslouchání i mluvení. Almost everything I did was in English - reading, writing, listening and speaking. Майже все, що я робив, було англійською – читав, писав, слухав і розмовляв. Mluvil jsem česky jen s rodiči jednou za týden a to bylo vše, co jsem v češtině dělal. I only spoke Czech with my parents once a week and that was all I did in Czech. Musím říci, že to bylo mé největší přání, co jsem kdy měl, byl jsem strašně silně motivovaný. I have to say that it was my greatest wish that I ever had, I was so much motivated. Мушу сказати, що це було моє найбільше бажання, я був дуже мотивований. Chtěl jsem překonat bariéru mezi mnou a cizími jazyky a byl jsem rozhodnutý obětovat pro to úplně vše. I wanted to overcome the barrier between me and the foreign languages ​​and I was determined to sacrifice for it all. Я хотів подолати бар’єр між мною та іноземними мовами і був налаштований заради цього пожертвувати всім. Fajn, měl jsem toto přání, ale jak se správně učit, aby konečně byly vidět nějaké výsledky? Okay, I had this wish, but how do I learn to finally see some results? Už jsem dále nevěřil školním metodám a začal jsem číst na internetu články o tom, jak se učit cizí jazyky a o tom jak lidi po celém světě mají problémy s tím, stejně jako já. I no longer believed in school methods and started reading articles on the Internet about how to learn foreign languages and how people all over the world have problems with it, just like me. Я більше не вірив у шкільні методи і почав читати статті в Інтернеті про те, як вивчати іноземні мови і як у людей по всьому світу з цим, як і у мене, виникають проблеми.