×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 13. V Anglii, část 1

13. V Anglii, část 1

Jak jsem již popisoval předtím, moje úroveň angličtiny po ukončení toho kurzu byla "začátečník". V září 2009 jsem přijel s touto úrovní do Anglie. Bylo to pro mě velmi těžké, protože jsem nerozuměl lidem v Anglii, co mluví a také bylo pro mě těžké vyjádřit své myšlenky jaké jsem chtěl říci. Po měsíci stráveném v Anglii jsem se zlepšil jen trochu – a to proto, že jsem občas mluvil s pár lidmi. Pak jsem si však uvědomil, že se chci zlepšit a že pro to udělám, co bude v mých silách. Uvědomil jsem si totiž, že umět nějaký cizí jazyk byl vždycky můj cíl a že jsem vždy v dosažení tohoto vlastně nikdy neuspěl a já tak strašně nenávidím neúspěch. Bral jsem si to prostě osobně no. Vždy, když jsem totiž chtěl něčeho dosáhnout, tak jsem toho nakonec dosáhl. Tenkrát jsem přemýšlel o tom tak, že bych si to dokázal hlavně sám sobě, že na to mám, kdybych uspěl.


13. V Anglii, část 1 13. in England, Teil 1 13\. In England, Part 1 13. en Angleterre, partie 1 13. w Anglii, część 1 13. в Англії, частина 1

Jak jsem již popisoval předtím, moje úroveň angličtiny po ukončení toho kurzu byla "začátečník". As I have described before, my English level after the end of the course was a "beginner". Як я вже описував, мій рівень англійської після курсу був «початковий». V září 2009 jsem přijel s touto úrovní do Anglie. In September 2009 I came to England with this level. Bylo to pro mě velmi těžké, protože jsem nerozuměl lidem v Anglii, co mluví a také bylo pro mě těžké vyjádřit své myšlenky jaké jsem chtěl říci. It was very difficult for me because I did not understand what people were talking about in England, and it was hard for me to express my thoughts as I wanted to say. Мені було дуже важко, тому що я не розумів людей в Англії, про що вони говорили, а також мені було важко висловити свої думки, як я хотів сказати. Po měsíci stráveném v Anglii jsem se zlepšil jen trochu – a to proto, že jsem občas mluvil s pár lidmi. After a month spent in England, I only got a little better - because I sometimes talked to some people. Pak jsem si však uvědomil, že se chci zlepšit a že pro to udělám, co bude v mých silách. But then I realized that I wanted to improve and that I would do what I could to do. Але потім я зрозумів, що хочу покращитися і зроблю для цього все можливе. Uvědomil jsem si totiž, že umět nějaký cizí jazyk byl vždycky můj cíl a že jsem vždy v dosažení tohoto vlastně nikdy neuspěl a já tak strašně nenávidím neúspěch. I realized that having a foreign language was always my goal and that I have never succeeded in achieving this, and I hate the failure so badly. Я зрозумів, що вивчення іноземної мови завжди було моєю метою і що мені ніколи не вдавалося цього досягти, і я так ненавиджу невдачі. Bral jsem si to prostě osobně no. I just took it myself personally. Я просто прийняв це особисто. Vždy, když jsem totiž chtěl něčeho dosáhnout, tak jsem toho nakonec dosáhl. Whenever I wanted to achieve something, I finally reached it. Коли я хотів чогось досягти, я нарешті цього досяг. Tenkrát  jsem přemýšlel o tom tak, že bych si to dokázal hlavně sám sobě, že na to mám,  kdybych uspěl. At that time I thought about it, that I could do it myself, that I had it if I had succeeded. Тоді я думав про це, що можу довести це собі, що у мене це є, якщо мені вдасться.