×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 12. Na univerzitě, část 6

12. Na univerzitě, část 6

Metody v tom kurzu byly založeny na práci s učebnicemi, tedy na stejném principu jako veškeré kurzy a jazykové lekce předtím. Nechodil jsem tam vůbec pravidelně, protože to bylo nudné a necítil jsem se tam dobře. Na konci roku jsem neudělal závěrečný test. Když tento test úspěšně neprojdeš, je tvoje úroveň jazyka považována za mírně pokročilý (Elementary). Složením této zkoušky dosáhneš úrovně středně pokročilý (Pre-intermediate) a můžeš pokračovat na další úrovni, která je pokročilý (Intermediate). Jelikož jsem test neudělal, byla moje úroveň angličtiny mírně pokročilá. Měl jsem docela málo bodů v tom testu. Myslím,že ostatní byli úspěšní a ten test udělali. Nebylo to vůbec dobré pro moje sebevědomí. Obával jsem se toho, že až přijedu do Anglie, nebudu tam nikomu rozumět a ani nebudu schopen se tam domluvit.Ale měl jsem pořád naději, že mi pomůže být tam obkopen jen anglicky mluvícími lidmi a že když člověk něco potřebuje, musí komunikovat pouze anglicky. Věděl jsem, že se už nadále nemůžu učit cizí jazyky klasickými školními metodami, že je to pro mě prostě zbytečné.


12. Na univerzitě, část 6 12. An der Universität, Teil 6 12. At University, Part 6 12. Na uniwersytecie, część 6 12. В университете, часть 6 12. В університеті, частина 6

Metody v tom kurzu byly založeny na práci s učebnicemi, tedy na stejném principu jako veškeré kurzy a jazykové lekce předtím. The methods in this course were based on working with textbooks, the same principle as all courses and language lessons before. Các phương pháp trong khóa học đó dựa trên việc làm việc với sách giáo khoa, tức là trên nguyên tắc giống như tất cả các khóa học và bài học ngôn ngữ trước đây. Nechodil jsem tam vůbec pravidelně, protože to bylo nudné a necítil jsem se tam dobře. I didn't go there regularly because it was boring and I didn't feel good there. Я взагалі не ходив туди регулярно, тому що було нудно і мені там було недобре. Na konci roku jsem neudělal závěrečný test. I did not take the final test at the end of the year. Když tento test úspěšně neprojdeš, je tvoje úroveň jazyka považována za mírně pokročilý (Elementary). If you do not pass this test successfully, your language level is considered to be slightly advanced (Elementary). Если вы не пройдете этот тест, ваш уровень владения языком считается средним (элементарным). Якщо ви не пройшли цей тест, ваш рівень мови вважається початковим. Nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra này thành công, trình độ ngôn ngữ của bạn được coi là sơ cấp. Složením této zkoušky dosáhneš úrovně středně pokročilý (Pre-intermediate) a můžeš pokračovat na další úrovni, která je pokročilý (Intermediate). By passing this exam you will reach the Pre-intermediate level and you can continue to the next Intermediate level. Bằng cách vượt qua kỳ thi này, bạn đạt đến trình độ Sơ trung cấp và có thể tiếp tục lên cấp độ tiếp theo, đó là Trung cấp. Jelikož jsem test neudělal, byla moje úroveň angličtiny mírně pokročilá. Since I did not test, my English level was moderately advanced. Оскільки я не складав тест, мій рівень володіння англійською трохи підвищився. Měl jsem docela málo bodů v tom testu. I had quite few points in that test. Adding the article "A" there makes it look like this person did very well on the test. He did NOT. "malo bodu" means 'few points'. He did not do well on this test. Я мав чимало балів у цьому тесті. Myslím,že ostatní byli úspěšní a ten test udělali. I think the others were successful and did the test. Я думаю, що інші були успішними, і вони пройшли тест. Nebylo to vůbec dobré pro moje sebevědomí. It wasn't good at all for my self-confidence. Obával jsem se toho, že až přijedu do Anglie, nebudu tam nikomu rozumět a ani nebudu schopen se tam domluvit.Ale měl jsem pořád naději, že mi pomůže být tam obkopen jen anglicky mluvícími lidmi a že když člověk něco potřebuje, musí komunikovat pouze anglicky. I was afraid that when I came to England I wouldn't understand anyone and I wouldn't even be able to talk there. . Я боявся, що коли я приїду до Англії, я нікого не зрозумію і не зможу там говорити, але я все одно сподівався, що це допоможе мені бути в оточенні тільки англомовних людей і що коли щось потрібно, один має спілкуватися тільки англійською мовою.. Věděl jsem, že se už nadále nemůžu učit cizí jazyky klasickými školními metodami, že je to pro mě prostě zbytečné. I knew that I could no longer learn foreign languages using classical school methods, that it was simply unnecessary for me. Я знав, що я більше не можу вивчати іноземні мови класичними шкільними методами, що мені це просто марно. Tôi biết rằng tôi không còn có thể học ngoại ngữ bằng các phương pháp học cổ điển nữa, rằng nó đơn giản là vô ích đối với tôi.