×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 12. Na univerzitě, část 6

12. Na univerzitě, část 6

Metody v tom kurzu byly založeny na práci s učebnicemi, tedy na stejném principu jako veškeré kurzy a jazykové lekce předtím. Nechodil jsem tam vůbec pravidelně, protože to bylo nudné a necítil jsem se tam dobře. Na konci roku jsem neudělal závěrečný test. Když tento test úspěšně neprojdeš, je tvoje úroveň jazyka považována za mírně pokročilý (Elementary). Složením této zkoušky dosáhneš úrovně středně pokročilý (Pre-intermediate) a můžeš pokračovat na další úrovni, která je pokročilý (Intermediate). Jelikož jsem test neudělal, byla moje úroveň angličtiny mírně pokročilá. Měl jsem docela málo bodů v tom testu. Myslím,že ostatní byli úspěšní a ten test udělali. Nebylo to vůbec dobré pro moje sebevědomí. Obával jsem se toho, že až přijedu do Anglie, nebudu tam nikomu rozumět a ani nebudu schopen se tam domluvit.Ale měl jsem pořád naději, že mi pomůže být tam obkopen jen anglicky mluvícími lidmi a že když člověk něco potřebuje, musí komunikovat pouze anglicky. Věděl jsem, že se už nadále nemůžu učit cizí jazyky klasickými školními metodami, že je to pro mě prostě zbytečné.


12. Na univerzitě, část 6

Metody v tom kurzu byly založeny na práci s učebnicemi, tedy na stejném principu jako veškeré kurzy a jazykové lekce předtím. The methods in this course were based on working with textbooks, the same principle as all courses and language lessons before. Nechodil jsem tam vůbec pravidelně, protože to bylo nudné a necítil jsem se tam dobře. I didn't go there regularly because it was boring and I didn't feel good there. Я взагалі не ходив туди регулярно, тому що було нудно і мені там було недобре. Na konci roku jsem neudělal závěrečný test. I did not take the final test at the end of the year. Když tento test úspěšně neprojdeš, je tvoje úroveň jazyka považována za mírně pokročilý (Elementary). If you do not pass this test successfully, your language level is considered to be slightly advanced (Elementary). Если вы не пройдете этот тест, ваш уровень владения языком считается средним (элементарным). Якщо ви не пройшли цей тест, ваш рівень мови вважається початковим. Složením této zkoušky dosáhneš úrovně středně pokročilý (Pre-intermediate) a můžeš pokračovat na další úrovni, která je pokročilý (Intermediate). By passing this exam you will reach the Pre-intermediate level and you can continue to the next Intermediate level. Jelikož jsem test neudělal, byla moje úroveň angličtiny mírně pokročilá. Since I did not test, my English level was moderately advanced. Оскільки я не складав тест, мій рівень володіння англійською трохи підвищився. Měl jsem docela málo bodů v tom testu. I had quite a few points in that test. Я мав чимало балів у цьому тесті. Myslím,že ostatní byli úspěšní a ten test udělali. I think the others were successful and did the test. Я думаю, що інші були успішними, і вони пройшли тест. Nebylo to vůbec dobré pro moje sebevědomí. It wasn't good at all for my self-confidence. Obával jsem se toho, že až přijedu do Anglie, nebudu tam nikomu rozumět a ani nebudu schopen se tam domluvit.Ale měl jsem pořád naději, že mi pomůže být tam obkopen jen anglicky mluvícími lidmi a že když člověk něco potřebuje, musí komunikovat pouze anglicky. I was afraid that when I came to England I wouldn't understand anyone and I wouldn't even be able to talk there. . Я боявся, що коли я приїду до Англії, я нікого не зрозумію і не зможу там говорити, але я все одно сподівався, що це допоможе мені бути в оточенні тільки англомовних людей і що коли щось потрібно, один має спілкуватися тільки англійською мовою.. Věděl jsem, že se už nadále nemůžu učit cizí jazyky klasickými školními metodami, že je to pro mě prostě zbytečné. I knew that I could no longer learn foreign languages using classical school methods, that it was simply unnecessary for me. Я знав, що я більше не можу вивчати іноземні мови класичними шкільними методами, що мені це просто марно.