×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 11. Na univerzitě, část 5

11. Na univerzitě, část 5

V září 2008 jsem začal první rok doktorského studia. Věděl jsem, že musím čekat jeden rok, než mohu jet do zahraničí. Proto jsem se rozhodl učit se během toho roku angličtinu. Jako doktorand jsem měl možnost chodit na bezplatný jazykový kurz od školy. Tam jsem chodil celý školní rok, abych se tím připravil na studium v zahraničí. Ten kurz nebyl jen pro doktorandy, ale i pro profesory z univerzity. Kurzy byly rozděleny podle úrovní a já bych v kurzu pro středně pokročilé. V každém kurzu bylo asi tak 10 až 15 lidí. Vůbec mě ty hodiny nebavily, ba naopak. Byl jsem pořád nervózní, protože tam bylo tolik chytrých lidí kolem a já nechtěl před nimi vypadat jak "blbec". To je můj osobní problém.


11. Na univerzitě, část 5 11. An der Universität, Teil 5 11. At University, Part 5 11. Na uniwersytecie, część 5 11. В университете, часть 5 11. В університеті, частина 5

V září 2008 jsem začal první rok doktorského studia. In September 2008, I started my first year of doctoral studies. Věděl jsem, že musím čekat jeden rok, než mohu jet do zahraničí. I knew I had to wait one year before I could go abroad. Proto jsem se rozhodl učit se během toho roku angličtinu. That's why I decided to learn English during that year. Jako doktorand jsem měl možnost chodit na bezplatný jazykový kurz od školy. As a doctoral student, I had the opportunity to take a free language course from school. Tam jsem chodil celý školní rok, abych se tím připravil na studium v zahraničí. I went there for the whole school year to prepare myself for studying abroad. Ten kurz nebyl jen pro doktorandy, ale i pro profesory z univerzity. The course was not only for doctoral students, but also for university professors. Kurzy byly rozděleny podle úrovní a já bych v kurzu pro středně pokročilé. The courses were divided by levels and I would take an intermediate course. V každém kurzu bylo asi tak 10 až 15 lidí. There were about 10 to 15 people in each course. Vůbec mě ty hodiny nebavily, ba naopak. I did not enjoy the hours at all, or the other way round. Byl jsem pořád nervózní, protože tam bylo tolik chytrých lidí kolem a já nechtěl před nimi vypadat jak "blbec". I was still nervous because there were so many smart people around and I didn't want to look like a "jerk" in front of them. To je můj osobní problém. This is my personal problem.