×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 10. Na univerzitě, část 4

10. Na univerzitě, část 4

Jak už jsem napsal v předcházející kapitole, začal jsem se zajímat o angličtinu.

Našel jsem si soukromého učitele angličtiny, který byl rodilý mluvčí a pocházel z Kanady. Bylo to těžké mu rozumět. Po hodně soukromých hodinách strávených s tímto rodilým mluvčím, jsem se však moc nezlepšil, jen trochu. Věděl jsem, že někde musí být chyba, že něco musí být špatně. Nikdo mi nikdy neřekl, jak se mám učit správně cizí jazyk. Bylo mi vždy jen řečeno, abych se učil slovíčka, gramatiku a připravoval na testy, které měly hodnotit mou úroveň jazyka. To mi však nikdy moc nepomohlo, ba naopak - akorát mi to motalo hlavu. Nevzdával jsem se však a platil jsem si toho rodilého mluvčího dále, protože jsem měl pořád naději, že se to snad jednoho dne zlepší. Ovšem byly to jen vyhozené peníze. Musím však říci, že jsem velmi cílevědomý a že to byl pro mě osobní neúspěch, že jsem ve svých 26ti letech neuměl žádný cizí jazyk. V posledním ročníku inženýrského studia jsem se rozhodl, že budu pokračovat dále ve studiu doktorském. Věděl jsem, že doktorandi obvykle jezdí na studijní pobyt na univerzitu do některé ze zemí Evropské Unie a tam nějakou dobu studují. Byla to velká šance pro mě. Myslel jsem si totiž, že je to pro mě ta poslední šance, jak se anglicky dobře naučit, protože lidi obvykle říkají, že pokud chceš umět jazyk, jeď do zahraničí.


10. Na univerzitě, část 4 10. An der Universität, Teil 4 10. At University, Part 4 10. Na uniwersytecie, część 4 10. Na Universidade, Parte 4 10. В университете, часть 4 10. В університеті, частина 4

Jak už jsem napsal v předcházející kapitole, začal jsem se zajímat o angličtinu. As I wrote in the previous chapter, I became interested in English.

Našel jsem si soukromého učitele angličtiny, který byl rodilý mluvčí a pocházel z Kanady. I found a private English teacher who was a native speaker and came from Canada. Bylo to těžké mu rozumět. It was hard to understand. Йому було важко зрозуміти. Po hodně soukromých hodinách strávených s tímto rodilým mluvčím, jsem se však moc nezlepšil, jen trochu. After a lot of private lessons with this native speaker, I didn't get much better, just a little. Проведя много частных часов с этим носителем языка, я не сильно улучшился, совсем немного. Věděl jsem, že někde musí být chyba, že něco musí být špatně. I knew there must be a mistake, something must be wrong. Nikdo mi nikdy neřekl, jak se mám učit správně cizí jazyk. Nobody ever told me how to learn a foreign language correctly. Bylo mi vždy jen řečeno, abych se učil slovíčka, gramatiku a připravoval na testy, které měly hodnotit mou úroveň jazyka. I was always told to learn vocabulary, grammar and prepare for tests to assess my language level. Мені завжди казали вивчати лексику, граматику та готуватися до тестів, щоб оцінити свій рівень мови. To mi však nikdy moc nepomohlo, ba naopak - akorát mi to motalo hlavu. But that never helped me much, on the contrary - it just made my head go. Nevzdával jsem se však a platil jsem si toho rodilého mluvčího dále, protože jsem měl pořád naději, že se to snad jednoho dne zlepší. However, I did not give up and paid for the native speaker, because I still had the hope that it might improve one day. Проте я не здався і заплатив за носія мови, бо все одно сподівався, що колись воно покращиться. Ovšem byly to jen vyhozené peníze. But it was just a waste of money. Musím však říci, že jsem velmi cílevědomý a že to byl pro mě osobní neúspěch, že jsem ve svých 26ti letech neuměl žádný cizí jazyk. However, I must say that I am very purposeful and that it was a personal failure for me, that I could not speak any foreign language at the age of 26. V posledním ročníku inženýrského studia jsem se rozhodl, že budu pokračovat dále ve studiu doktorském. In the last year of engineering studies I decided to continue my doctoral studies. Věděl jsem, že doktorandi obvykle jezdí na studijní pobyt na univerzitu do některé ze zemí Evropské Unie a tam nějakou dobu studují. I knew that doctoral students usually go to study at a university in one of the countries of the European Union and study there for some time. Byla to velká šance pro mě. It was a great chance for me. Myslel jsem si totiž, že je to pro mě ta poslední šance, jak se anglicky dobře naučit, protože lidi obvykle říkají, že pokud chceš umět jazyk, jeď do zahraničí. I thought it was the last chance for me to learn English well, because people usually say that if you want to speak a language, go abroad. Я думав, що це останній шанс добре вивчити англійську, бо зазвичай кажуть, що хочеш знати мову – їдь за кордон.