×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 1. Úvod

1. Úvod

Toto je krátký úvod pro tento příběh, který jsem nazval "Moje jazykové dobrodružství", o který bych se s vámi, milí uživatele LingQu, chtěl podělit. Už jsem tento příběh napsal v angličtině, v němčině a začal jsem to psát i v portugalštině. Originální příspěvek byl v angličtině a byl do "Polyglot projektu". Napsal jsem tento příběh, abych si procvičil jazyky, které jsem se učil a také, abych se o tento příběh podělil s uživateli LingQ systému. Myslím si, že psaní je dobrá medoda učení se cizího jazyka a samozřejmě, že poslouchání také. Proto budu psát tento příběh i v jiných jazycích, které se budu v budoucnu učit. Myslím si, že po napsání tohoto příběhu v jazyce, který se budu učit a po jeho analyzování a následeném poslouchání, budu znát plno slovíček a budu i rozumět tomu jazyku na základní úrovni. Tento úvod je samozřejmě trochu odlišný od úvodu, které mám v jiných jazycích, ale jinak jsou ty ostatní části významově stejné.


1. Úvod 1\. Introduction

Toto je krátký úvod pro tento příběh, který jsem nazval "Moje jazykové dobrodružství", o který bych se s vámi, milí uživatele LingQu, chtěl podělit. This is a short introduction to this story, which I have called "My Language Adventure", which I would like to share with you, dear LingQu user. Už jsem tento příběh napsal v angličtině, v němčině a začal jsem to psát i v portugalštině. I have already written this story in English, in German and I have started to write it in Portuguese as well. Originální příspěvek byl v angličtině a byl do "Polyglot projektu". The original contribution was in English and was in the "Polyglot Project". Napsal jsem tento příběh, abych si procvičil jazyky, které jsem se učil a také, abych se o tento příběh podělil s uživateli LingQ systému. I wrote this story to practice the languages I learned and also to share this story with LingQ users. Myslím si, že psaní je dobrá medoda učení se cizího jazyka a samozřejmě, že poslouchání také. I think writing is a good method of learning a foreign language and of course listening as well. Proto budu psát tento příběh i v jiných jazycích, které se budu v budoucnu učit. Therefore, I will write this story in other languages that I will learn in the future. Myslím si, že po napsání tohoto příběhu v jazyce, který se budu učit a po jeho analyzování a následeném poslouchání, budu znát plno slovíček a budu i rozumět tomu jazyku na základní úrovni. I think that after writing this story in the language I will learn, analyzing it and listening to it, I will know a lot of words and I will understand the language at the basic level. Tento úvod je samozřejmě trochu odlišný od úvodu, které mám v jiných jazycích, ale jinak jsou ty ostatní části významově stejné. This introduction is, of course, a bit different from the introduction I have in other languages, but otherwise the other parts are the same.