×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Podobná slova a slovesa, 03.01.2012

Reinhardovo psaní, Podobná slova a slovesa, 03.01.2012

Podobná slova a slovesa

V češtině je plno slov a sloves, která jsou si hodně podobná .

Když si vzpomenu na ruská slova, to je ten samý problém. Často zapomínám, jaká předpona označuje jaký význam. Důležité je, abych nezapomněl významy sloves, která mají stejné nebo podobné kořeny. Někdy připomínám studentům ve škole, aby nezapomínali často se opakující slovesa, která se odlišují jen malými rozdíly.

Někdy upozorňuju studenty ve škole, aby nezapomínali často se opakující slovesa, která se odlišují jen malými rozdíly.

Někdy taky napomínám studenty, protože se baví a nedávají pozor.

Studenti jazyků si musí zapamatovat ty rozdíly, aby používali slovesa správně.

Jinak to bude pro ně matoucí a musím jim opět připomínat různé významy těch sloves.


Reinhardovo psaní, Podobná slova a slovesa, 03.01.2012

Podobná slova a slovesa Similar words and verbs

V češtině je plno slov a sloves, která jsou si hodně podobná . Czech is full of words and verbs that are very similar.

Když si vzpomenu na ruská slova, to je ten samý problém. When I think of Russian words, it is the same problem. Často zapomínám, jaká předpona označuje jaký význam. I often forget what prefix indicates what meaning. Důležité je, abych nezapomněl významy sloves, která mají stejné nebo podobné kořeny. It is important not to forget the meanings of verbs that have the same or similar roots. Někdy připomínám studentům ve škole, aby nezapomínali často se opakující slovesa, která se odlišují jen malými rozdíly.

Někdy upozorňuju studenty ve škole, aby nezapomínali často se opakující slovesa, která se odlišují jen malými rozdíly.

Někdy taky napomínám studenty, protože se baví a nedávají pozor. Sometimes I also reprimand students for having fun and not being careful.

Studenti jazyků si musí zapamatovat ty rozdíly, aby používali slovesa správně. Language students must memorize the differences in order to use verbs correctly.

Jinak to bude pro ně matoucí a musím jim opět připomínat různé významy těch sloves. Otherwise it will be confusing for them and I have to remind them again of the different meanings of those verbs.