×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Nová kočka, 11.9.2011

Reinhardovo psaní, Nová kočka, 11.9.2011

Nová kočka

Máme novou kočku z útulku pro zvířata.

Její fotka byla v časopisu Vídeňského spolku na ochranu zvířat, u kterého jsme členy už asi deset let. Kočka se jmenuje Minka a je jí deset let. V domě už žijí dvě kočky, které jsou mírné a máme také dostatečně místa, a proto jsme si mysleli, že to bude fungovat.

V neděli odpoledne jsme přijeli s Minkou domů. Musím říci, že to je celkem malá kočka a trochu hubená. Ona je tygrovaná kočka s bílýma nohama. Na začátku byla hodně zvědavá a naše dvě kočky byly taky zvědavé.

Když uviděla ty dvě černé kočky, prskala, protože se jich bála, ale byla tak blažená, že pokračovala s prozkoumáváním celého domu. Nejlepší pro ní byla tráva pro kočky, a když jsme jí krmili, jedla moc krmiva. Tak to bylo i druhý den.

Ale ten třetí den jsme si všimnuli, že Minka se skryla pod pohovkou a byla nervózní a nechtěla ani jíst. Proto jsme si říkali, že by bylo lepší oddělit je od ostatních dvou koček na několik dnů, do doby, než by si mohla zvyknout s námi a potom i s ostatními kočkama. Teď pobývá ve dvou velkých místnostech už tři dny a my se o ní staráme tak často, jak to je možné.

Doufáme, že naše kočky si po nějaké době na sebe zvyknou.


Reinhardovo psaní, Nová kočka, 11.9.2011

Nová kočka New cat

Máme novou kočku z útulku pro zvířata. We have a new cat from the animal shelter.

Její fotka byla v časopisu Vídeňského spolku na ochranu zvířat, u kterého jsme členy už asi deset let. Her photo was in the magazine of the Vienna Association for the Protection of Animals, where we have been members for about ten years. Kočka se jmenuje Minka a je jí deset let. V domě už žijí dvě kočky, které jsou mírné a máme také dostatečně místa, a proto jsme si mysleli, že to bude fungovat. The house already has two cats, which are mild and we also have enough space, so we thought it would work.

V neděli odpoledne jsme přijeli s Minkou domů. On Sunday afternoon we arrived home with Minka. Musím říci, že to je celkem malá kočka a trochu hubená. I must say that it is quite a small cat and a little skinny. Ona je tygrovaná kočka s bílýma nohama. She is a tiger cat with white legs. Na začátku byla hodně zvědavá a naše dvě kočky byly taky zvědavé. In the beginning she was very curious and our two cats were curious too.

Když uviděla ty dvě černé kočky, prskala, protože se jich bála, ale byla tak blažená, že pokračovala s prozkoumáváním celého domu. When she saw the two black cats she sputtered because she was afraid of them, but she was so blissful that she continued to explore the whole house. Nejlepší pro ní byla tráva pro kočky, a když jsme jí krmili, jedla moc krmiva. Cat grass was best for her, and when we fed her she ate too much food. Tak to bylo i druhý den. So it was the next day.

Ale ten třetí den jsme si všimnuli, že Minka se skryla pod pohovkou a byla nervózní a nechtěla ani jíst. But on the third day we noticed that Minka hid under the sofa and was nervous and did not want to eat. Proto jsme si říkali, že by bylo lepší oddělit je od ostatních dvou koček na několik dnů, do doby, než by si mohla zvyknout s námi a potom i s ostatními kočkama. Therefore, we thought it would be better to separate them from the other two cats for a few days, until she could get used to us and then the other cats. Teď pobývá ve dvou velkých místnostech už tři dny a my se o ní staráme tak často, jak to je možné. Now she has been in two large rooms for three days and we take care of her as often as possible.

Doufáme, že naše kočky si po nějaké době na sebe zvyknou. We hope our cats will get used to each other after some time.