×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

GLOSS 1, Beijing International Medical Center

Beijing International Medical Center

北京 国际 医疗 中心

北京 国际 医疗 中心 在 北京市 朝阳区 亮马桥 路 50号 ,燕莎 中心 1层S106。 这 是 在 北京 的 唯一 一家 为 您 提供 多种语言 服务 的 国际 医疗 诊所。 专门 为 在 北京 的 外国人 及 中国 人 提供 高质量 的 医疗 服务。 24小时 医疗 服务 ,请 打86 (10) 6465-1561。

本 中心 为 您 提供 初级 保健 ,门诊 和 住院 服务。 我们 有 来自 不同 国家 的 医生 ,还有 双语 护士 ,两个 观察室 和 一个 救护车。 我们 为 您 和 您 的 家人 提供 以下 医疗 服务:

1. 急诊 治疗

2. 家庭医生

3. 儿科

4. 妇产科

5. 内科

6. 小型 外科手术

7. 皮肤科

8. 心理咨询

9. 牙科 (包括 牙齿 外科手术 及 治疗 、拔牙 、补牙 和 镶牙 、儿童 牙科 及 正畸)

另外 ,本 中心 还 提供 中医 ,实验室 及 放射线 服务。 我们 还 为 您 提供 全面 保健 计划 及 会员 优惠 制度 ,接受 国内 和 国外 的 多种 健康 保险 及 国际 信用卡。 外籍 医师 二十四 小时 出诊。 二十四 小时 急诊 ,药房 及 救护车 服务。 牙科 预约 请 打86 (10) 6465-1384。 中医 预约 请 打86 (10) 6462-2079。


Beijing International Medical Center

**北京 国际 医疗 中心** Beijing International Medical Center Centro Médico Internacional de Pequim

北京 国际 医疗 中心 在 北京市 朝阳区 亮马桥 路 50号 ,燕莎 中心 1层S106。 Beijing International Medical Center is located at S106, 1st Floor, Lufthansa Center, No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing. O Beijing International Medical Center está localizado na S106, 1º andar, Lufthansa Center, nº 50 Liangmaqiao Road, distrito de Chaoyang, Pequim. 这 是 在 北京 的 唯一 一家 为 您 提供 多种语言 服务 的 国际 医疗 诊所。 This is the only international medical clinic in Beijing that provides you with multilingual services. Jest to jedyna międzynarodowa klinika medyczna w Pekinie, która zapewnia wielojęzyczne usługi. Esta é a única clínica médica internacional em Pequim que oferece serviços multilíngues. 专门 为 在 北京 的 外国人 及 中国 人 提供 高质量 的 医疗 服务。 It specializes in providing high-quality medical services for foreigners and Chinese in Beijing. Specjalizuje się w świadczeniu wysokiej jakości usług medycznych dla obcokrajowców i Chińczyków w Pekinie. 24小时 医疗 服务 ,请 打86 (10) 6465-1561。 Aby uzyskać całodobowe usługi medyczne, zadzwoń pod numer 86 (10) 6465-1561.

本 中心 为 您 提供 初级 保健 ,门诊 和 住院 服务。 The center provides primary care, outpatient and inpatient services. Centrum świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej i stacjonarnej. 我们 有 来自 不同 国家 的 医生 ,还有 双语 护士 ,两个 观察室 和 一个 救护车。 We have doctors from different countries, as well as bilingual nurses, two observation rooms and an ambulance. Mamy lekarzy z różnych krajów, a także dwujęzyczne pielęgniarki, dwie sale obserwacyjne i karetkę. 我们 为 您 和 您 的 家人 提供 以下 医疗 服务: We provide the following medical services for you and your family: Świadczymy następujące usługi medyczne dla Ciebie i Twojej rodziny:

1. 急诊 治疗 1\. Emergency treatment 1\. Leczenie w nagłych wypadkach

2. 家庭医生 2\. Family Physician

3. 儿科

4. 妇产科 4\. Położnictwo i Ginekologia

5. 内科

6. 小型 外科手术

7. 皮肤科

8. 心理咨询 8\. Counseling

9. 牙科 (包括 牙齿 外科手术 及 治疗 、拔牙 、补牙 和 镶牙 、儿童 牙科 及 正畸) 9\. Dentistry (including dental surgery and treatment, extractions, fillings and dentures, pediatric dentistry and orthodontics)

另外 ,本 中心 还 提供 中医 ,实验室 及 放射线 服务。 In addition, the center also provides Chinese medicine, laboratory and radiology services. Ponadto ośrodek świadczy również usługi z zakresu medycyny chińskiej, laboratorium i radiologii. 我们 还 为 您 提供 全面 保健 计划 及 会员 优惠 制度 ,接受 国内 和 国外 的 多种 健康 保险 及 国际 信用卡。 We also provide you with a comprehensive health plan and member preferential system, and accept various domestic and foreign health insurances and international credit cards. 外籍 医师 二十四 小时 出诊。 二十四 小时 急诊 ,药房 及 救护车 服务。 牙科 预约 请 打86 (10) 6465-1384。 For dental appointments call 86 (10) 6465-1384. 中医 预约 请 打86 (10) 6462-2079。