×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Famous Chinese songs in Vietnam, 你的样子

你 的 样子

我 听到 传来 的 谁 的 声音

像 那梦里 呜咽 中 的 小河

我 看到 远去 的 谁 的 步伐

遮住 告别 时 哀伤 的 眼神

不 明白 的 是 为何 你 情愿

让 风尘 刻划 你 的 样子

就 像 早已 忘情 的 世界

曾经 拥有 你 的 名字 我 的 声音

那 悲歌 总会 在 梦 中 清醒

诉说 一点 哀伤 过 的 往事

那 看似 满不在乎 转过身 的

是 风干 泪眼 后 萧瑟 的 影子

不 明白 的 是 为何 人世间

总 不能溶解 你 的 样子

是否 来 迟 了 明日 的 渊源

早谢 了 你 的 笑容 我 的 心情

不变 的 你

伫立 在 茫茫 的 尘世 中

聪明 的 孩子

提 着 心爱 的 灯笼

潇洒 的 你

将 心事 化尽 尘缘 中

孤独 的 孩子

你 是 造物 的 恩宠

我 听到 传来 的 谁 的 声音

像 那梦里 呜咽 中 的 小河

我 看到 远去 的 谁 的 步伐

遮住 告别 时 哀伤 的 眼神

不 明白 的 是 为何 你 情愿

让 风尘 刻划 你 的 样子

就 像 早已 忘情 的 世界

曾经 拥有 你 的 名字 我 的 声音

那 悲歌 总会 在 梦 中 清醒

诉说 一点 哀伤 过 的 往事

那 看似 满不在乎 转过身 的

是 风干 泪眼 后 萧瑟 的 影子

不 明白 的 是 为何 人世间

总 不能溶解 你 的 样子

是否 来 迟 了 明日 的 渊源

早谢 了 你 的 笑容 我 的 心情


你 的 样子 The way you look Votre apparence. その姿は

我 听到 传来 的 谁 的 声音 Whose voice did I hear Tôi đã nghe thấy giọng nói của ai

像 那梦里 呜咽 中 的 小河 Like a whimpering river in a dream Như dòng sông thút thít trong giấc mơ

我 看到 远去 的 谁 的 步伐 I see the pace of who is far away Tôi thấy tốc độ của ai đang ở xa

遮住 告别 时 哀伤 的 眼神 Che mắt buồn chia tay

不 明白 的 是 为何 你 情愿 What I don't understand is why you would rather Điều tôi không hiểu là tại sao bạn muốn

让 风尘 刻划 你 的 样子 Let the dust paint your face

就 像 早已 忘情 的 世界 like a forgotten world như một thế giới bị lãng quên

曾经 拥有 你 的 名字 我 的 声音 once had your name my voice đã từng có tên của bạn giọng nói của tôi

那 悲歌 总会 在 梦 中 清醒 That sad song will always wake up in the dream Bài ca buồn ấy sẽ luôn thức giấc trong giấc mơ

诉说 一点 哀伤 过 的 往事 Tell a little sad past Kể về một quá khứ buồn

那 看似 满不在乎 转过身 的 The one who seemed to turn around indifferently Người có vẻ thờ ơ quay lại

是 风干 泪眼 后 萧瑟 的 影子 It's the bleak shadow behind the dry tears Đó là cái bóng ảm đạm đằng sau những giọt nước mắt đã khô

不 明白 的 是 为何 人世间 I don't understand why the world Tôi không hiểu tại sao thế giới

总 不能溶解 你 的 样子 I can't dissolve your appearance không thể làm tan biến vẻ ngoài của bạn

是否 来 迟 了 明日 的 渊源 Is it late? The origin of tomorrow Có muộn không? Nguồn gốc của ngày mai

早谢 了 你 的 笑容 我 的 心情 Thank you for your smile, my mood Cảm ơn nụ cười của bạn, tâm trạng của tôi

不变 的 你 the same you giống với bạn

伫立 在 茫茫 的 尘世 中 Standing in the vast world Đứng trong thế giới rộng lớn

聪明 的 孩子 smart kid

提 着 心爱 的 灯笼 holding a beloved lantern cầm một chiếc đèn lồng yêu dấu

潇洒 的 你 handsome you Bạn đẹp trai

将 心事 化尽 尘缘 中 Put your mind into the dust Đặt tâm trí của bạn vào cát bụi

孤独 的 孩子 lonely child đứa trẻ cô đơn

你 是 造物 的 恩宠 Bạn là ân sủng của tạo hóa

我 听到 传来 的 谁 的 声音 Whose voice did I hear

像 那梦里 呜咽 中 的 小河 Like a whimpering river in a dream

我 看到 远去 的 谁 的 步伐 I see the pace of who is far away

遮住 告别 时 哀伤 的 眼神

不 明白 的 是 为何 你 情愿 What I don't understand is why you would rather

让 风尘 刻划 你 的 样子 Let the dust paint your face

就 像 早已 忘情 的 世界

曾经 拥有 你 的 名字 我 的 声音

那 悲歌 总会 在 梦 中 清醒

诉说 一点 哀伤 过 的 往事

那 看似 满不在乎 转过身 的

是 风干 泪眼 后 萧瑟 的 影子

不 明白 的 是 为何 人世间

总 不能溶解 你 的 样子

是否 来 迟 了 明日 的 渊源

早谢 了 你 的 笑容 我 的 心情