×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

L'estaca (Lluís Llach)

L'estaca (Lluís Llach)

L'avi Siset em parlava

de bon matí al portal

mentre el sol esperàvem

i els carros vèiem passar.

Siset, que no veus l'estaca

on estem tots lligats?

Si no podem desfer-nos-en

mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà

i molt de temps no pot durar,

segur que tomba, tomba, tomba

ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí

i tu l'estires fort per allà,

segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar.

Però, Siset, fa molt temps ja,

les mans se'm van escorxant,

i quan la força se me'n va

ella és més ampla i més gran.

Ben cert sé que està podrida

però és que, Siset, pesa tant,

que a cops la força m'oblida.

Torna'm a dir el teu cant:

Si estirem tots, ella caurà

i molt de temps no pot durar,

segur que tomba, tomba, tomba

ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí

i tu l'estires fort per allà,

segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar.

L'avi Siset ja no diu res,

mal vent que se l'emportà,

ell qui sap cap a quin indret

i jo a sota el portal.

I mentre passen els nous vailets

estiro el coll per cantar

el darrer cant d'en Siset,

el darrer que em va ensenyar.

Si estirem tots, ella caurà

i molt de temps no pot durar,

segur que tomba, tomba, tomba

ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí

i tu l'estires fort per allà,

segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar.


L'estaca (Lluís Llach) Der Scheiterhaufen (Lluís Llach) The stake (Lluís Llach) La estaca (Lluís Llach) Il rogo (Lluís Llach) A estaca (Lluís Llach) Kazık (Lluís Llach)

L'avi Siset em parlava Opa Siset sprach mit mir Grandpa Siset was talking to me

de bon matí al portal Guten Morgen im Portal good morning at the portal

mentre el sol esperàvem während wir auf die Sonne warteten while the sun waited

i els carros vèiem passar. und wir sahen die Autos vorbeifahren. and the carts we saw pass.

Siset, que no veus l'estaca Sechs, Sie können den Pfahl nicht sehen Sixth, you don't see the stake

on estem tots lligats? Wo sind wir alle gebunden? where are we all tied up?

Si no podem desfer-nos-en Wenn wir es nicht loswerden können If we can't get rid of it

mai no podrem caminar! wir werden nie laufen können! we will never be able to walk!

Si estirem tots, ella caurà Wenn wir alle lügen, wird sie fallen If we all stretch, she will fall

i molt de temps no pot durar, und lange Zeit kann nicht dauern, and it can't last long,

segur que tomba, tomba, tomba es fällt, fällt, fällt sure tomb, tomb, tomb

ben corcada deu ser ja. sie muss schon gut abgerundet sein. well corcada must be already.

Si jo l'estiro fort per aquí Wenn ich hier kräftig ziehe

i tu l'estires fort per allà, und du ziehst es dort drüben fest,

segur que tomba, tomba, tomba, Sicher, es fällt, fällt, fällt,

i ens podrem alliberar. und wir können uns befreien.

Però, Siset, fa molt temps ja, Aber, Sixet, es ist lange her,

les mans se'm van escorxant, Meine Hände schälen sich,

i quan la força se me'n va und wenn die Kraft mich verlässt

ella és més ampla i més gran. sie ist breiter und größer.

Ben cert sé que està podrida Natürlich weiß ich, dass es faul ist

però és que, Siset, pesa tant, aber das, Sixet, wiegt so viel,

que a cops la força m'oblida. dass mich die Macht manchmal vergisst.

Torna'm a dir el teu cant: Erzähl mir nochmal dein Lied:

Si estirem tots, ella caurà Wenn wir alle lügen, wird sie fallen

i molt de temps no pot durar, und lange Zeit kann nicht dauern,

segur que tomba, tomba, tomba es fällt, fällt, fällt

ben corcada deu ser ja. sie muss schon gut abgerundet sein.

Si jo l'estiro fort per aquí Wenn ich hier kräftig ziehe

i tu l'estires fort per allà, und du ziehst es dort drüben fest,

segur que tomba, tomba, tomba, Sicher, es fällt, fällt, fällt,

i ens podrem alliberar. und wir können uns befreien.

L'avi Siset ja no diu res, Opa Siset sagt nichts mehr,

mal vent que se l'emportà, böser Wind, der ihn davongetragen hat,

ell qui sap cap a quin indret wer weiß, wohin

i jo a sota el portal. und ich unter dem Portal.

I mentre passen els nous vailets Und während die neuen Kammerdiener vorbeiziehen

estiro el coll per cantar Ich recke meinen Hals, um zu singen

el darrer cant d'en Siset, Sisets letztes Lied,

el darrer que em va ensenyar. die letzte, die er mir beigebracht hat.

Si estirem tots, ella caurà Wenn wir alle lügen, wird sie fallen

i molt de temps no pot durar, und lange Zeit kann nicht dauern,

segur que tomba, tomba, tomba

ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí

i tu l'estires fort per allà,

segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar.