×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Social and political issues in Hong Kong, 主席建議元秋少講冇用的說話,兼把聲好刺耳。

主席 建議 元秋少講 冇 用 的 說話 ,兼 把 聲 好 刺耳。

( 元秋 ) 一 個 鐘頭 之內 呢 , 我 就 大約 喺 會議室 裡邊 就 坐 咗 一個 鐘頭 。

噉起碼 有 50 分鐘 係 用 來點 人 。

換言之 我 就 喺 這裡 罰 坐 咗 50 分鐘 。

我 已經 參加 過 大大小小 不同 的 會議 咗 ,

但 從來 都 沒 這樣 的 會議 。

那 你 可以 看看 , 現在 , 就是 ,

反對派 的 議員 , 就 拼命 在 點人 。

又 有 一堆 反對派 的 議員 呢 ,

他們 又 不 出席 ,

每次 去 到 十四 分鐘 多才 慢慢 下來 。

啊 , 主席 ,

你 說 吧 , 對 我們 建制 派 的 議員 , 是否 公道 呢 ?

( 不明 議員 ) 休會 的 時候 是不是 喜歡 說 什麼 都 可以 ?

就 可以 開 麥克風 說 什麼 都 可以 ?

我們 有 很多 同事 , 喺 裡邊 和 吳亮 星 議員 是 喺 開會 的 , 是 關於 星期五 , 很 重要 的 事情 , 所以 不要 隨便 指責 我們 。

( 主席 ) 我們 在 等 議員 回來 的 時候 呢 , 會議 是 不能 繼續 的 。

( 元秋 ) 我們 現在 不是 會議 。 現在 只是 , 是 , 沒錯 , 和 主席 溝通 也 可以 。

( 主席 ) 啊 ...

( 元秋 ) 你 可不可以 叫 那位 ...

( 元秋 ) 那位 不斷 在 無緣無故 地點 人 , 今天 在 發神經 的 那個 議員 呢 , 就 叫 他 呢 , 就 少 點點 人 ,OK? ( 主席 ) 蔣麗芸 議員 ...

( 主席 ) 蔣麗芸 議員

我 建議 呢 , 妳 考慮 , 說 少點 , 沒什麼 用 的 說話 。 尤其 是 你 的 麥克風 , 很 刺耳 。 所以 大家 還是 安靜 點 , 等 會議 恢復 。


主席 建議 元秋少講 冇 用 的 說話 ,兼 把 聲 好 刺耳。 The chairman suggested that Yuan Qiu should not speak useless words, and his voice should be harsh.

( 元秋 ) 一 個 鐘頭 之內 呢 , 我 就 大約 喺 會議室 裡邊 就 坐 咗 一個 鐘頭 。 (Yuanqiu) Within an hour, I will sit in the conference room for about an hour.

噉起碼 有 50 分鐘 係 用 來點 人 。 So at least 50 minutes is used to point people.

換言之 我 就 喺 這裡 罰 坐 咗 50 分鐘 。

我 已經 參加 過 大大小小 不同 的 會議 咗 ,

但 從來 都 沒 這樣 的 會議 。

那 你 可以 看看 , 現在 , 就是 ,

反對派 的 議員 , 就 拼命 在 點人 。

又 有 一堆 反對派 的 議員 呢 ,

他們 又 不 出席 ,

每次 去 到 十四 分鐘 多才 慢慢 下來 。

啊 , 主席 ,

你 說 吧 , 對 我們 建制 派 的 議員 , 是否 公道 呢 ?

( 不明 議員 ) 休會 的 時候 是不是 喜歡 說 什麼 都 可以 ?

就 可以 開 麥克風 說 什麼 都 可以 ?

我們 有 很多 同事 , 喺 裡邊 和 吳亮 星 議員 是 喺 開會 的 , 是 關於 星期五 , 很 重要 的 事情 , 所以 不要 隨便 指責 我們 。

( 主席 ) 我們 在 等 議員 回來 的 時候 呢 , 會議 是 不能 繼續 的 。

( 元秋 ) 我們 現在 不是 會議 。 現在 只是 , 是 , 沒錯 , 和 主席 溝通 也 可以 。

( 主席 ) 啊 ...

( 元秋 ) 你 可不可以 叫 那位 ...

( 元秋 ) 那位 不斷 在 無緣無故 地點 人 , 今天 在 發神經 的 那個 議員 呢 , 就 叫 他 呢 , 就 少 點點 人 ,OK? (Yuanqiu) What about the congressman who keeps calling people out for no reason, and who is getting nervous today? Just call him, just have fewer people, OK? ( 主席 ) 蔣麗芸 議員 ...

( 主席 ) 蔣麗芸 議員

我 建議 呢 , 妳 考慮 , 說 少點 , 沒什麼 用 的 說話 。 尤其 是 你 的 麥克風 , 很 刺耳 。 所以 大家 還是 安靜 點 , 等 會議 恢復 。