×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

the Little Prince 小王子, The Little Prince 小王子 Chapter 6

The Little Prince 小王子 Chapter 6

啊 , 小王子 ! 我逐 啲 逐 啲 噉 了解 到 你 憂鬱 嗰 小 生命 。 長久 以 嚟 你 唯一 嘅 樂趣 就 係 觀賞 逐漸 西 沉 嘅 夕陽 。 我 係 喺 第四日 朝早 知道 呢 件 事 嘅 。 當時 你 同 我講 :

「 我 好 鍾 意 睇 日落 㗎 。 不如 我 哋 依家 就 去 睇 日落 咯 ? 」 「 但 係 仲要 等 吓 喎 。 。」

「 等 乜嘢 ? 」 「 等 夠鐘 日落 囉 。」 你 一時間 呆 咗 一 呆 。 然後 你 笑 你 自己 :

「 我仲 成日 以為 自己 喺 屋企 添 ! 」 係 人 都 知 , 當 美國 係 正午 嘅 時候 , 太陽 就 喺 法國 落 緊山 。 如果 你 可以 眨 下眼 就 去 去 咗 法國 , 你 就 可以 即刻 睇 到 日落 。 可惜 嘅 係 , 法國 太遠 喇 。 不過 如果 喺 一粒 好 細 嘅 行星 上面 , 小王子 , 你 只 需要 移開 你 張亮 幾步 就 可以 隨時 欣賞 黑夜 嘅 來臨 。

「 試過 有 一日 , 我 總共 睇 咗 四十四 次日 落 ! 」 過 咗 一陣 你 又 話 : 「 你 知 唔 知 呀 ? 當 一個 人好 唔 開心 嗰 陣 , 就會 愛上 睇 日落 。」

「 噉 你 睇 咗 四十四 次日 落 , 係 咪 好 唔 開心 ? 」 但 係 小王子 並 冇 答到 我 。

The Little Prince 小王子 Chapter 6 The Little Prince The Little Prince Chapter 6 The Little Prince 小王子Chapter 6

啊 , 小王子 ! 我逐 啲 逐 啲 噉 了解 到 你 憂鬱 嗰 小 生命 。 長久 以 嚟 你 唯一 嘅 樂趣 就 係 觀賞 逐漸 西 沉 嘅 夕陽 。 我 係 喺 第四日 朝早 知道 呢 件 事 嘅 。 當時 你 同 我講 :

「 我 好 鍾 意 睇 日落 㗎 。 不如 我 哋 依家 就 去 睇 日落 咯 ? 」 「 但 係 仲要 等 吓 喎 。 。」

「 等 乜嘢 ? 」 「 等 夠鐘 日落 囉 。」 你 一時間 呆 咗 一 呆 。 然後 你 笑 你 自己 :

「 我仲 成日 以為 自己 喺 屋企 添 ! 」 係 人 都 知 , 當 美國 係 正午 嘅 時候 , 太陽 就 喺 法國 落 緊山 。 如果 你 可以 眨 下眼 就 去 去 咗 法國 , 你 就 可以 即刻 睇 到 日落 。 可惜 嘅 係 , 法國 太遠 喇 。 不過 如果 喺 一粒 好 細 嘅 行星 上面 , 小王子 , 你 只 需要 移開 你 張亮 幾步 就 可以 隨時 欣賞 黑夜 嘅 來臨 。

「 試過 有 一日 , 我 總共 睇 咗 四十四 次日 落 ! 」 過 咗 一陣 你 又 話 : 「 你 知 唔 知 呀 ? 當 一個 人好 唔 開心 嗰 陣 , 就會 愛上 睇 日落 。」

「 噉 你 睇 咗 四十四 次日 落 , 係 咪 好 唔 開心 ? 」 但 係 小王子 並 冇 答到 我 。