×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

More Cantonese Rap, 飲啖茶

飲啖茶

飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 約 咗 十 點 半 ,十點 半 一定 要 到 咁 早 唔 係 去 飲 茶 仲 有 乜 嘢 可以 去 做 唔 介意 搭 檯 嘅 嘢食 可以 即刻 到 口 唔 想 搭 檯 嘅 就 大約 十 五 分鐘 左右 冇 辦法 啦 寧願 等一等 都 唔 想 同 人 逼 我 同 你 話 晒 大家 根本 都 唔 係 相識 我 有 你 你 有 你 你 飲 香片 我 飲 普洱 我地 根本 就 唔 夾 所以 有 得 避 就 要 避 飲 茶 根本 淨係 得 個 嘈 最 緊要 係 啲 嘢 食 全部 熱辣辣 岩岩 新鮮 出爐 飲 茶 淨係 得 個 嘈 最 緊 要 係 啲 嘢食 全部 熱辣辣 岩岩 新鮮 出爐 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 我地 做 個 比例 如果 點心 係 一 套 戲 蝦餃 一定 會 做 主角 因為 佢 實在 太 好 味 唔 係 點解 次次 出場 先 都 係 佢 落 檯 我 話 蝦腸 唔 係 牛腸 唔該 幫 我 改一改 啲 糯米鷄 太 熱 所以 我 次次 慢慢 咬 唔該 要 一 碟 排骨 同埋 嚟 多 兩 籠 鳳爪 啲 蛋撻 唔 夠 熱 唔該 你 幫 我 叮一叮 請問 啲 叉燒包 究竟 係 焗 嘅 定 係 蒸 啲 蘿蔔 糕 最 緊要 煎 得 好 再 喺 上面 加 一 啲 海鮮 醬 就 可以 即刻 擺落 肚 啲 蘿蔔 糕 最 緊要 煎 得 好 再 喺 上面 加一 啲 海鮮 醬 就 可以 即刻 擺落 肚 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 你 唔 飽 飲 茶 有 呢 一下 方便 可以 叫 碟 乾炒牛河 或者 海鮮 炒麵 食 唔 晒 嘅 可以 打包 做人 慳 得 就 要 慳 等 我 飲 埋 呢 啖 茶 就 叫 個 伙計 買單 嗱 我 而家 就 去一去 洗手間 上次 你 請 今 次 等 我 俾 千其 咪 嚟 同 我 爭 嗱 嗱 上次 你 請 啊 今 次 梗 係 到 我 架 啦 嗱 係 咪 朋友 先 係 朋友 嘅 就 唔 好 同 我 爭 啊 喂 大家 自己 人 爭 咩 啫 梗 係 等 我 俾 啦 喂 你 唔 係 呀 你 唔 係 搵 交 嗌 呀 嘛 飲 茶 你 都 要 搵 交 嗌 喂 等 我 俾 啦 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包

飲啖茶 drink tea お茶を飲む Boca de chá 饮啖茶

飲 啖 茶 食 個 包  飲 啖 茶 食 個 包 飲 啖 茶  食 個 包 Drink a tea bag, drink a tea bag, drink a tea bag, a bag 飲 啖 茶  食 個 包 約 咗 十 點 半 ,十點 半 一定 要 到 咁 早 唔 係 去 飲 茶 仲 有 乜 嘢 可以 去 做 唔 介意 搭 檯 嘅 It’s about 10:30 for a drink of tea and food, and it’s about 10:30. You must go to drink tea in the morning, if you can do it, don’t mind setting up a platform 嘢食 可以 即刻 到 口  唔 想 搭 檯 嘅 就 大約 十 五 分鐘 左右 冇 辦法 啦 You can eat food right away, so I don’t want to take a stage, but it’s about fifteen minutes. 寧願 等一等 都 唔 想 同 人 逼 I'd rather wait a while and don't want to be forced by others 我 同 你 話 晒 大家 根本 都 唔 係 相識 我 有 你 I'm talking to you, everyone doesn't even know each other, I have you 你 有 你 You have you 你 飲 香片 我 飲 普洱 You drink fragrant slices, I drink Pu'er 我地 根本 就 唔 夾 I don’t want to 所以 有 得 避 就 要 避 飲 茶 根本 淨係 得 個 嘈 So if you have to avoid it, you must avoid drinking tea. 最 緊要 係 啲 嘢 食 全部 熱辣辣 岩岩 新鮮 出爐 飲 茶 淨係 得 個 嘈  最 緊 要 係 啲 嘢食 全部 熱辣辣 岩岩 新鮮 出爐 飲 啖 茶 食 個 包  飲 啖 茶 Eat a bag and drink tea 食 個 包 飲 啖 茶  食 個 包 飲 啖 茶  食 個 包 我地 做 個 比例 Drink tea and food, and make a ratio 如果 點心 係 一 套 戲  蝦餃 一定 會 做 主角  因為 佢 實在 太 好 味 唔 係 點解 次次 出場 先 都 係 佢 落 檯 If the dim sum is a set of shrimp dumplings, he will definitely be the protagonist because he is so good. 我 話 蝦腸 唔 係 牛腸  唔該 幫 我 改一改  啲 糯米鷄 太 熱 I said that the shrimp intestines are not beef intestines. Should I help me change the glutinous rice and chicken too hot? 所以 我 次次 慢慢 咬  唔該 要 一 碟 排骨 同埋 嚟 多 兩 籠 鳳爪 啲 蛋撻 唔 夠 熱 唔該 你 幫 我 叮一叮 請問 啲 叉燒包 究竟 係 焗 嘅 定 係 蒸 啲 蘿蔔 糕 最 緊要 煎 得 好 再 喺 上面 加 一 啲 海鮮 醬 就 可以 即刻 擺落 肚 啲 蘿蔔 糕 最 緊要 煎 得 好 再 喺 上面 加一 啲 海鮮 醬 就 可以 即刻 擺落 肚 飲 啖 茶  食 個 包  飲 啖 茶  食 個 包 飲 啖 茶 食 個 包  飲 啖 茶 食 個 包 你 唔 飽  飲 茶 有 呢 一下 方便 可以 叫 碟 乾炒牛河 或者 海鮮 炒麵 食 唔 晒 嘅 可以 打包 做人 慳 得 就 要 慳  等 我 飲 埋 呢 啖 茶 就 叫 個 伙計 買單 嗱 我 而家 就 去一去 洗手間  上次 你 請 今 次 等 我 俾  千其 咪 嚟 同 我 爭 嗱 嗱 上次 你 請 啊  今 次 梗 係 到 我 架 啦 嗱 係 咪 朋友 先 係 朋友 嘅 就 唔 好 同 我 爭 啊 喂  大家 自己 人 爭 咩 啫 梗 係 等 我 俾 啦 喂  你 唔 係 呀  你 唔 係 搵 交 嗌 呀 嘛 飲 茶 你 都 要 搵 交 嗌 喂  等 我 俾 啦 飲 啖 茶 食 個 包  飲 啖 茶  食 個 包 飲 啖 茶  食 個 包  飲 啖 茶  食 個 包