×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Heart Curse, The Heart Curse 7: the jade pendant

The Heart Curse 7: the jade pendant

冇 幾耐 之後 【 阿偉 】 同 【 女 巫師 】攞 咗 寶藏 返 嚟 族人 都 好 開 心 。 【 阿儀 】 因為 【 阿偉 】 所 做 嘅 嘢 好 感動 變得 好 鍾 意 【 阿偉 】 佢 唔 知 【 阿偉 】 而家 最愛 嘅 其實 係 【 女 巫師 】。

距離 【 阿偉 】 中 咗 心降 差 唔 多 一 個 月 , 佢 知 道 自 己 好 快 就 要死 。 佢 好 想 將 由 細 已經 陪 佢 一齊 嘅 玉 墜 留 畀 佢 最愛 嘅 人 做 紀念 。 佢 將 個 玉墜 擠 喺 一個 盒度 盒 上面 就 寫 住 係 畀 【 女 巫師 】 嘅 然後 放 喺 枕頭 底 。 佢 諗 佢 死 咗 之後 女 巫師 會 見到 個盒 同個 玉墜 。

【 女 巫師 】 亦 都 知道 【 阿偉 】 就 嚟 會 死 佢 為 咗 救 【 阿偉 】 決定 用心 降將 【 阿偉 】 所 中 嘅 心 降 轉移 到 自己 身上 。 佢 呃 【 阿偉 】 話 係 由 寶藏 裏面 搵 到 破解 心 降 嘅 方法 。 佢 攞 咗 一 啲 自 己 嘅 血 施 咗 心降 之後 就 滴 喺 【 阿偉 】 嘅 手 上 。 過 咗 一陣 間 【 阿偉 】 手掌 嘅 紅點 就 唔 見 咗 。 【 女 巫師 】 見 【 阿偉 】 冇 事 就 叫 佢 同 【 阿儀 】 一齊 離開 泰國 返 香港 。

阿 儀 好 開 心 諗 住 可 以 同 【 阿偉 】 返 香港 過 平淡 嘅 生活 。 【 阿偉 】 好 想 同 【 阿儀 】 講清楚 佢 而 家 鍾 意 嘅 係 【 女 巫師 】。 但 係 佢 唔 知 點樣 開口 同 【 阿儀 】 講 佢 覺得 好 為 難 。 【 阿偉 】 知道 【 阿明 】 已經 令 【 阿儀 】 好 傷心 佢 唔 想 自己 再令 到 【 阿儀 】 傷心 。 所以 佢 決定 同 【 阿儀 】 一齊 返 香港 。

點知 【 阿儀 】 幫 【 阿偉 】 執 佢 嘅 嘢 預備 返 香港 嘅 時候 無意 中 發現 【 阿偉 】 留 畀 女 巫師 嘅 玉 墜 。 佢 知道 【 阿偉 】 最 鍾 意 嘅 係 呢 個 玉 墜 所 以 佢 知 道 【 阿偉 】 而家 最 鍾 意 嘅 人 係 【 女 巫師 】 而 唔 係 自己 。 佢 而 家 明白 點解 【 阿偉 】 近來 成日 都 避開 佢 佢 亦 都 明白 點解 【 阿偉 】 而家 雖然 冇 事 但 係 都 仲 係 心事重重 咁 。 佢 知道 【 阿偉 】 而家 鍾 意 嘅 係 【 女 巫師 】【 阿偉 】 只 係 同情 自己 所以 應承 同 自己 返 香港 。 【 阿儀 】 決定 自己 一個 人 靜靜 返 香港 。 佢 留底 咗 一封信 畀 【 阿偉 】 祝 佢 同 【 女 巫師 】 會 永遠 幸 褔 快樂 。

第二日 一早 , 【 阿偉 】 發現 【 阿儀 】 一個 人 走 咗 。 佢 好 擔心 【 阿儀 】 諗 住 同 【 女 巫師 】 辭行 之後 就 即刻 返 香港 。

The Heart Curse 7: the jade pendant The Heart Curse 7: the jade pendant

冇 幾耐 之後 【 阿偉 】 同 【 女 巫師 】攞 咗 寶藏 返 嚟 族人 都 好 開 心 。 【 阿儀 】 因為 【 阿偉 】 所 做 嘅 嘢 好 感動 變得 好 鍾 意 【 阿偉 】 佢 唔 知 【 阿偉 】 而家 最愛 嘅 其實 係 【 女 巫師 】。

距離 【 阿偉 】 中 咗 心降 差 唔 多 一 個 月 , 佢 知 道 自 己 好 快 就 要死 。 佢 好 想 將 由 細 已經 陪 佢 一齊 嘅 玉 墜 留 畀 佢 最愛 嘅 人 做 紀念 。 佢 將 個 玉墜 擠 喺 一個 盒度 盒 上面 就 寫 住 係 畀 【 女 巫師 】 嘅 然後 放 喺 枕頭 底 。 佢 諗 佢 死 咗 之後 女 巫師 會 見到 個盒 同個 玉墜 。

【 女 巫師 】 亦 都 知道 【 阿偉 】 就 嚟 會 死 佢 為 咗 救 【 阿偉 】 決定 用心 降將 【 阿偉 】 所 中 嘅 心 降 轉移 到 自己 身上 。 佢 呃 【 阿偉 】 話 係 由 寶藏 裏面 搵 到 破解 心 降 嘅 方法 。 佢 攞 咗 一 啲 自 己 嘅 血 施 咗 心降 之後 就 滴 喺 【 阿偉 】 嘅 手 上 。 過 咗 一陣 間 【 阿偉 】 手掌 嘅 紅點 就 唔 見 咗 。 【 女 巫師 】 見 【 阿偉 】 冇 事 就 叫 佢 同 【 阿儀 】 一齊 離開 泰國 返 香港 。

阿 儀 好 開 心 諗 住 可 以 同 【 阿偉 】 返 香港 過 平淡 嘅 生活 。 【 阿偉 】 好 想 同 【 阿儀 】 講清楚 佢 而 家 鍾 意 嘅 係 【 女 巫師 】。 但 係 佢 唔 知 點樣 開口 同 【 阿儀 】 講 佢 覺得 好 為 難 。 【 阿偉 】 知道 【 阿明 】 已經 令 【 阿儀 】 好 傷心 佢 唔 想 自己 再令 到 【 阿儀 】 傷心 。 所以 佢 決定 同 【 阿儀 】 一齊 返 香港 。

點知 【 阿儀 】 幫 【 阿偉 】 執 佢 嘅 嘢 預備 返 香港 嘅 時候 無意 中 發現 【 阿偉 】 留 畀 女 巫師 嘅 玉 墜 。 佢 知道 【 阿偉 】 最 鍾 意 嘅 係 呢 個 玉 墜 所 以 佢 知 道 【 阿偉 】 而家 最 鍾 意 嘅 人 係 【 女 巫師 】 而 唔 係 自己 。 佢 而 家 明白 點解 【 阿偉 】 近來 成日 都 避開 佢 佢 亦 都 明白 點解 【 阿偉 】 而家 雖然 冇 事 但 係 都 仲 係 心事重重 咁 。 佢 知道 【 阿偉 】 而家 鍾 意 嘅 係 【 女 巫師 】【 阿偉 】 只 係 同情 自己 所以 應承 同 自己 返 香港 。 【 阿儀 】 決定 自己 一個 人 靜靜 返 香港 。 佢 留底 咗 一封信 畀 【 阿偉 】 祝 佢 同 【 女 巫師 】 會 永遠 幸 褔 快樂 。

第二日 一早 , 【 阿偉 】 發現 【 阿儀 】 一個 人 走 咗 。 佢 好 擔心 【 阿儀 】 諗 住 同 【 女 巫師 】 辭行 之後 就 即刻 返 香港 。