×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Heart Curse, The Heart Curse 6: a murder (attempt)

The Heart Curse 6: a murder (attempt)

另 一 方 面 好 似 佢 哋 諗 咁 【 阿明 】 查 到 【 阿儀 】 嘅 下落 。 佢 帶 咗 幾個 人 嚟 泰國 殺 【 阿儀 】 希望 可以 繼承 佢 嗲 哋 嘅 遺 產 。

【 阿儀 】 雖然 叫 【 阿明 】 自首 , 但 係 【 阿明 】 唔 聽 佢 哋 一齊 向 【 阿儀 】 開槍 。 但 係 因為 【 阿儀 】 身上 有護降 中 槍 嘅 反而 係 佢 哋 。

The Heart Curse 6: a murder (attempt) The Heart Curse 6: a murder (attempt) Hjärtats förbannelse 6: ett mord (försök)

另 一 方 面 好 似 佢 哋 諗 咁 【 阿明 】 查 到 【 阿儀 】 嘅 下落 。 佢 帶 咗 幾個 人 嚟 泰國 殺 【 阿儀 】 希望 可以 繼承 佢 嗲 哋 嘅 遺 產 。

【 阿儀 】 雖然 叫 【 阿明 】 自首 , 但 係 【 阿明 】 唔 聽 佢 哋 一齊 向 【 阿儀 】 開槍 。 但 係 因為 【 阿儀 】 身上 有護降 中 槍 嘅 反而 係 佢 哋 。