×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Heart Curse, The Heart Curse 4-Rescue and Return

The Heart Curse 4-Rescue and Return

【 阿偉 】 返到 香港 嗰 陣 【 阿儀 】 重末醒 。 【 阿偉 】 將 啲 血 滴落 【 阿儀 】 手 到 嘅 時 候 , 【 阿明 】 啱 啱 入 嚟 病房 睇 【 阿儀 】。 【 阿明 】 對 【 阿偉 】 冷言冷語 【 阿偉 】 好 嬲 質問 【 阿儀 】 今 次 嘅 意外 係 唔 係 【 阿明 】 刻意 做成 嘅 。 而且 佢 覺得 【 阿儀 】 爹 哋 嘅 死 亦 都 好 可疑 。 點知 【 阿明 】 話 係 佢 整壞 【 阿儀 】 架車 而且 【 阿儀 】 爹 哋 亦 都 係 佢 害死 嘅 。 但 係 【 阿偉 】 冇 証 冇 據 【 阿偉 】 係 冇 佢 辦法 嘅 。 【 阿明 】 估 唔 到 【 阿儀 】 因為 心降 , 已經 完全 清醒 返 。 佢 聽到 【 阿明 】 所講 嘅 一切 好 嬲 咁 同 【 阿偉 】 離開 咗 醫院 。

【 阿偉 】 驚 【 阿明 】 會 傷害 【 阿儀 】 , 所 以 帶 埋 【 阿儀 】 一 齊去 泰國 搵 【 女 巫師 】。 【 女 巫師 】 幫 【 阿儀 】 施 咗 護 降 , 如果 有 人 要 害 【 阿儀 】, 嗰 個人 就 會 自食其果 。 而 【 女 巫師 】 同 【 阿偉 】 就 去 搵 寶藏 。

The Heart Curse 4-Rescue and Return The Heart Curse 4-Rescue and Return

【 阿偉 】 返到 香港 嗰 陣 【 阿儀 】 重末醒 。 【 阿偉 】 將 啲 血 滴落 【 阿儀 】 手 到 嘅 時 候 , 【 阿明 】 啱 啱 入 嚟 病房 睇 【 阿儀 】。 【 阿明 】 對 【 阿偉 】 冷言冷語 【 阿偉 】 好 嬲 質問 【 阿儀 】 今 次 嘅 意外 係 唔 係 【 阿明 】 刻意 做成 嘅 。 [A Ming] To [A Wei] Cold words [A Wei] Good question [Ayi] This time, the accident system is [A Ming] deliberately made a generous. 而且 佢 覺得 【 阿儀 】 爹 哋 嘅 死 亦 都 好 可疑 。 點知 【 阿明 】 話 係 佢 整壞 【 阿儀 】 架車 而且 【 阿儀 】 爹 哋 亦 都 係 佢 害死 嘅 。 但 係 【 阿偉 】 冇 証 冇 據 【 阿偉 】 係 冇 佢 辦法 嘅 。 【 阿明 】 估 唔 到 【 阿儀 】 因為 心降 , 已經 完全 清醒 返 。 佢 聽到 【 阿明 】 所講 嘅 一切 好 嬲 咁 同 【 阿偉 】 離開 咗 醫院 。

【 阿偉 】 驚 【 阿明 】 會 傷害 【 阿儀 】 , 所 以 帶 埋 【 阿儀 】 一 齊去 泰國 搵 【 女 巫師 】。 【 女 巫師 】 幫 【 阿儀 】 施 咗 護 降 , 如果 有 人 要 害 【 阿儀 】, 嗰 個人 就 會 自食其果 。 而 【 女 巫師 】 同 【 阿偉 】 就 去 搵 寶藏 。