×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories - Egyptian Arabic, 60 - لينا والشمسية

بيتهيألي احتمال تشتي النهاردة, لأنها مغيمة, حتى لو ماشتيتش أحسنلي أخد الشمسية معايا عشان أتغرقت امبارح.

ساعات بقرر ماخدش الشمسية.

وساعات بنسى.

غالباً بتردد انى اخد معايا الشمسية لما بحتاجها.

لاني عارفة اني غالبا بنساها في حتة لما باخد واحدة معايا

على أي حال, شكلها بتشتي بس لما ماباخدش الشمسية معايا وبتبل في الاخر

امبارح مثلا، كنت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرين في المائة.

طلعت من البيت من غير شمسية ومتفائلة.

بس شتيت طبعا واتغرقت.

لازم أخلي بالي أكتر واخد معايا شمسية, وافتكر ارجعها معايا البيت.

الحياة مليانة قرارات صعبة.

لينا كانت شايفة ان احتمال الدنيا تشتي يوم الاتنين اللي فات, لأنها كانت مغيمة, حتى لو ماشتيتش هي فكرت ان هيكون أحسن ليها تاخد الشمسية معاها عشان أتغرقت قبلها بيوم.

ساعات كانت تقرر متاخدش الشمسية, وساعات كانت بتنسى.

مش بس كده, هي غالباً بتردد تاخد معاها الشمسية لما بتحتاجها.

ده لانها عارفة انها غالبا بتنساها في حتة لما بتاخد واحدة معاها.

على أي حال, شكلها بتشتي بس لما لينا مابتاخدش الشمسية معاها وبتتبل في الاخر.

من كام يوم مثلا، كانت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین في المائة.

طلعت من البيت من غير شمسية وهي متفائلة.

بس شتيت طبعا وهي اتغرقت.

الحياة مليانة قرارات صعبة.

و دلوقتي في شوية أسئلة، حاول تجاوب عليها أو اسمع الإجابات.

واحد: بيتهيألي احتمال تشتي النهاردة, لأنها مغيمة.

انا ليه بيتهيألي انها هتشتي؟

انتي بيتهيألك انها احتمال تشتي, لأنها مغيمة,

اتنين: أحسنلي أخد الشمسية معايا عشان أتغرقت امبارح.

أنا ليه قررت أخد الشمسية معايا؟

أنتي قررتي تاخدي الشمسية معاكي عشان أتغرقتي امبارح.

تلاتة: غالباً بتردد انى اخد معايا الشمسية لما بحتاجها.

هو انا دايما ببقى متأكدة اني اخد شمسية معايا؟

لأ, ساعات بترددي انك تاخدي معاكي الشمسية.

أربعة: لاني عارفة اني غالبا بنساها في حتة لما باخد واحدة معايا.

في الغالب بعمل ايه في الشمسية بتاعتي؟

انتي غالبا بتنسيها في حتة لما بتاخدي واحدة معاكي.

خمسة: على أي حال, شكلها بتشتي بس لما لينا مابتاخدش الشمسية معاها وبتتبل في الاخر.

ايه ممكن يحصل للينا لما الدنيا تشتي؟

الدنيا بتشتي ولينا بتتبل في الاخر.

ستة: من كام يوم مثلا، كانت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین فی المائة.

كم كانت نسبة سقوط الأمطار اللي اتوقعتها الأرصاد الجوية؟

الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین فی المائة.

سبعة: هي فكرت مع نفسها انها لازم تخلي بالها أكتر.

هي لازم تعمل ايه؟

لازم تخلي بالها أكتر.

تمانية: لازم تخلي بالها أكتر وتاخد معاها شمسية.

كان لازم لينا تخلي بالها بخصوص ايه؟

لازم تخلي بالها أكتر وتاخد معاها شمسية.

بيتهيألي احتمال تشتي النهاردة, لأنها مغيمة, حتى لو ماشتيتش أحسنلي أخد الشمسية معايا عشان أتغرقت امبارح. A-Ich denke, es könnte heute regnen, denn es gibt dunkle Wolken am Himmel,auch wenn es nicht anfängt zu regnen, nehme ich besser meinen Regenschirm mit, da ich gestern nass geworden bin. A- I think it might rain today, because there are dark clouds in the sky even if it doesn't start raining, I'd better take my umbrella with me, since I got soaked yesterday. - A - Creo que está lloviendo hoy porque el cielo está lleno de nubes, incluso si llueve, tomo el paraguas con mis productos porque estoy empapado. - A - Je pense qu'il pleut aujourd'hui car le ciel est plein de nuages, même s'il pleut, je prends le parapluie avec mes affaires car je suis trempé. - A - Penso che pioverà oggi perché il cielo è pieno di nuvole, anche se è piovoso. A )私 は 今日 雨 かも しれ ない と 思い ます 、 なぜなら 空 に 暗い 雲 が ある から です ,雨 が 降り 始め なかった と して も 、 私 は 傘 を 持って 言った 方 が 良い です 、 なぜなら 昨日 ずぶ濡れ に なった から です 。 A-하늘에 먹구름이 가득한 것을 보니 오늘 비가 올지도 모르겠다,비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 듯 하다. 왜냐하면 어제 흠뻑 젖었기 때문이다. - A- Ik denk dat het vandaag kan gaan regenen, omdat er donkere wolken in de lucht hangen,zelfs als het niet gaat regenen, is het beter dat ik mijn paraplu meeneem, omdat ik gisteren zeiknat ben geregend. - A - Eu acho que pode chover hoje, porque há nuvens escuras no céu,mesmo que não comece a chover, é melhor eu pegar meu guarda-chuva, ontem fiquei encharcado. - Я думаю, сегодня будет дождь, потому что небо полно облаков, даже если идет дождь. Bugün kışlama ihtimalinden korkuyorum çünkü hava bulutlu, dün boğulduğu için şemsiyeyi yanıma almak istemesem de. A- 我 觉得 今天 可能 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 ,即使 不下雨 , 我 最好 也 把 雨伞 带 着 , 因为 我 昨天 被 淋湿 了 。

ساعات بقرر ماخدش الشمسية. Manchmal beschließe ich, keinen Regenschirm mitzunehmen. Sometimes I decide not to take an umbrella. Algunas veces decido no llevar el paraguas. Parfois, je décide de ne pas prendre de parapluie. A volte decido di non prendere l'ombrello. 時々 私 は 傘 を 持って いか ない と 決め ます 。 때로는 나는 우산을 일부러 안 가져간다. Soms neem ik mijn paraplu niet mee. Às vezes eu decidi não pegar um guarda-chuva. Иногда я решаю не брать зонтик. Giờ tôi quyết định không mang theo kính râm. 有 的 时候 我 决定 不带 伞 。

وساعات بنسى. Manchmal vergesse ich ihn einfach. Sometimes I just forget to take one. A veces simplemente se me olvida llevarlo. Parfois, j'oublie juste d'en prendre un. A volte semplicemente dimentico di prenderne uno. 時々 私 は 傘 を 持って いく の を 忘れ ます 。 때로는 가져가는 것을 잊는다. Soms vergeet ik hem. Às vezes eu simplesmente esqueço de pegar um. Иногда я просто забываю его взять. Và hàng giờ tôi quên mất. 有 的 时候 我 只是 忘 了 带 。

غالباً بتردد انى اخد معايا الشمسية لما بحتاجها. Ich zögere oft, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn ich es tun sollte. I often hesitate to take an umbrella with me, when I should. Muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. J'hésite souvent à prendre un parapluie avec moi, quand en fait je devrais. Spesso esito a prendere l'ombrello con me, quando dovrei. 私 は よく 持って 行く べき 時 な のに 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 나는 주로 우산을 꼭 가져가야 할 때에 이를주저한다. Ik aarzel vaak of ik hem mee moet nemen, terwijl ik dat wel had moeten doen. Muitas vezes hesito em levar um guarda-chuva comigo, quando eu deveria. Я часто сомневаюсь, брать ли с собой зонт, когда мне следовало бы это сделать. İhtiyacım olduğunda genellikle güneş gözlüklerini yanıma almaktan çekinirim. Tôi thường ngần ngại mang theo kính râm khi cần. 我 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

لاني عارفة اني غالبا بنساها في حتة لما باخد واحدة معايا Denn ich weiß, dass ich meinen Regenschirm oft irgendwo liegen lasse, wenn ich ihn dabeihabe. This is because I know I often leave my umbrella behind somewhere when I do take one with me. Esto se debe a que sé que usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. C'est parce que je sais que j'oublie souvent mon parapluie quelque part quand j'en prends un avec moi. Questo perché so che spesso dimentico il mio ombrello da qualche parte quando lo porto con me. なぜなら 私 が 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまう から です 。 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오기 때문이다. Ik laat namelijk vaak mijn paraplu ergens liggen als ik hem wel mee heb genomen. Isso porque eu sei que muitas vezes esqueço meu guarda-chuva em algum lugar. Это потому, что я знаю, что я часто оставляю свой зонт где-нибудь, когда я беру его с собой. Vì tôi biết đôi khi tôi hay quên nó khi mang theo một chiếc bên mình 这 是因为 我 知道 我 带 伞 的 时候 常常 把 我 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

على أي حال, شكلها بتشتي بس لما ماباخدش الشمسية معايا وبتبل في الاخر Auf jeden Fall kommt es mir immer so vor, dass es regnet und ich am Ende nass werde, wenn ich keinen Regenschirm mitnehme. In any case, it seems to me that whenever I don't take my umbrella, it rains and I end up getting wet. En cualquier caso, me parece que cada vez que no llevo mi paraguas, llueve y termino mojándome. En tout cas, il me semble que chaque fois que je ne prends pas mon parapluie, il pleut et je finis par être tout mouillé. In ogni caso, mi sembra che ogni volta che non prendo l'ombrello, piova e finisco per essere bagnata fradicia. どんな 状況 であれ 私 が 傘 を 持って 行か ない 時 に 限って 雨 が 降り 濡れて しまい ます 。 어쨌든 내가 우산을 안 가져갈 때마다 비가 내려서 항상 맞고마는 것 같다. Het lijkt er hoe dan ook op dat telkens als ik mijn paraplu niet meeneem, het begint te regenen en ik zeiknat word. De qualquer forma, parece-me que, sempre que não pego meu guarda-chuva, chove e acabo me molhando. В любом случае мне кажется, что всякий раз, когда я не беру зонт, идёт дождь, и я промокаю. Her neyse, farklı görünüyor ama güneşliği benimle kaşımayınca diğerinde ıslanıyor. Dù sao thì trông cũng đẹp, nhưng khi tôi không mang theo ô thì cuối cùng nó bị ướt 不论怎样 看起来 我 一不带 伞 我 就 被 淋湿 。

امبارح مثلا، كنت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرين في المائة. Gestern dachte ich zum Beispiel, es würde nicht regnen, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. Yesterday, for example, I thought it wouldn't rain, even though the forecast said there was a twenty percent chance of rain. Ayer, por ejemplo, pensé que no llovería aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. Hier, par exemple, je pensais qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y avait 20% de risque de pluie. Ieri, ad esempio, ho pensato che non sarebbe piovuto, anche se le previsioni hanno detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 例えば 昨日 私 は 雨 が 降ら ない と 思い ました 、 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して いた から です 。 예를 들어서 어제는 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했지만 난 비가 안 내릴거라고 생각했다. Gisteren dacht ik dat het niet zou regenen, en meteorologen zeiden dat het 20% regen was Ontem, por exemplo, pensei que não choveria, mesmo que a previsão dissesse que havia uma chance de chuva de vinte por cento. Вчера, например, я думал, что не будет дождя, хотя в прогнозе говорилось о 20-процентной вероятности дождя. Mesela dün kaçırmayacağımı düşündüm ve meteorologlar yağmur oranının yüzde yirmi olduğunu söylediler. Ví dụ như ngày hôm qua, tôi đã nghĩ rằng sẽ không phải là mùa đông, và khí tượng học nói rằng tỷ lệ mưa sẽ là 20%. 比如 昨天 , 我 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

طلعت من البيت من غير شمسية ومتفائلة. Ich verließ das Haus ohne Regenschirm und hoffte auf das Beste. I left the house without an umbrella, hoping for the best. Salí de la casa sin un paraguas, esperando lo mejor. J'ai quitté la maison sans parapluie, en espérant le meilleur. Sono uscita di casa senza ombrello, sperando per il meglio. 私 は 家 に 傘 を おいて 出 ました 。 최고의 시나리오를 기대하면서 우산을 안 가지고 집을 나섰다. 하지만 이게 뭐란 말인가. Ik kwam het huis uit zonder paraplu, ik was optimistisch. Saí de casa sem um guarda-chuva, esperando o melhor. Я вышел из дома без зонтика, надеясь на лучшее. Güneş ve iyimser olmadan evden çıktım. Cô ra khỏi nhà mà không mang theo ô và tỏ ra lạc quan. 我 出门 的 时候 没带 伞 , 希望 别 下雨 。

بس شتيت طبعا واتغرقت. Aber wie es nun mal so ist, regnete es und ich wurde nass. But what do you know, it rained and I got drenched. Pero sin saberlo, llovió y me empapé. Mais le pire arriva, il plut et je rentrai trempé. Ma cosa vuoi, ha piovuto e io mi sono inzuppata. それ が 最善 と 期待 して 。 비가 내려서 난 쫄딱 다 맞았다. Maar het regende en zonk Mas você sabe, choveu e me encharquei. Но что ты думаешь, пошёл дождь, и я промок. Bs tabii ki dikkati dağıldı ve boğuldu. Nhưng tất nhiên là tôi đã bị phân tâm và chết đuối. 但是 你 怎么 会 知道 呢 , 下雨 了 我 也 被 淋湿 了 。

لازم أخلي بالي أكتر واخد معايا شمسية, وافتكر ارجعها معايا البيت. Ich muss mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen und auch darauf, dass ich ihn wieder mit nach Hause nehme. I need to be more careful about taking an umbrella, and more careful about remembering to bring it back home. Voy a tener que ser más cuidadosa. Je vais juste devoir être plus prudent. Dovrò essere più attenta.Ho bisogno di essere più attenta circa il prendere un ombrello, e più attenta a ricordarmi di riportarlo a casa. しかし 結局 雨 が 降って ずぶ濡れ に なり ました 。 더 많은주의를 기울이고 우산을 가져 가야합니다. Ik moet meer opletten en een paraplu meenemen. Preciso ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva e mais cuidado em lembrar de trazê-lo de volta para casa. Мне просто нужно быть более внимательным, взять зонтик и следить за тем, чтобы не забыть его забрать домой. Aklıma daha fazla dikkat etmem ve şemsiyemi yanıma almam gerekiyor ve onu eve geri götürmeyi düşünüyorum. Tôi cần phải cẩn thận hơn và mang theo ô và nghĩ đến việc mang nó về nhà. 我 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心. 而且 要 记得 把 它 带回家 。

الحياة مليانة قرارات صعبة. Das Leben ist voll von schwierigen Entscheidungen. Life is full of difficult decisions. La vida está llena de decisiones difíciles. La vie est pleine de décisions difficiles. La vita è piena di decisioni difficili. 人生は難しい決断に満ちています。 삶은 선택의 연속이다. Het leven zit vol moeilijke beslissingen. A vida está cheia de decisões difíceis. Жизнь полна трудных решений. Hayat zor kararlarla dolu. Cuộc sống đầy rẫy những quyết định khó khăn. 生活 真是 充满 了 困难 的 决定 。

لينا كانت شايفة ان احتمال الدنيا تشتي يوم الاتنين اللي فات, لأنها كانت مغيمة, حتى لو ماشتيتش هي فكرت ان هيكون أحسن ليها تاخد الشمسية معاها عشان أتغرقت قبلها بيوم. B- Anne dachte, es würde letzten Montag regnen, weil es dunkle Wolken am Himmel gab,auch wenn es nicht anfing zu regnen, dachte sie, sie solle besser ihren Regenschirm mitnehmen, da sie am Vortag nass geworden war. Anne thought it would rain last Monday, because there were dark clouds in the sky even if it didn't start raining, she thought she'd better take her umbrella with her, since she had gotten soaked the previous day. - B - Lina pensó que tendría que llover hoy porque los ríos tenían nubes pequeñas, incluso si llovía, así que me llevaría el paraguas porque me estaba mojando. - B - Lina, je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui parce que les rivières avaient un peu de nuages, même s'il pleuvait, donc je prendrais le parapluie avec moi parce que j'étais tellement humide - B - Lina pensava che avrebbe dovuto piovere oggi, perché i fiumi avevano un po 'di nuvole, anche se pioveva. -B-リナは、たとえ雨が降っていたとしても、川は少し雲があったので、彼女は今日雨が降る必要があるだろうと思った。 B-지난 월요일, 미영은 하늘에 먹구름이 가득한 것을 보니 비가 올지도 모르겠다고 생각했다,비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 것 같다고 생각했다. 왜냐하면 그녀는 그 전날 흠뻑 젖었기 때문이다. - B - Lina dacht dat ze vandaag zou moeten regenen, omdat de rivieren een beetje bewolking hadden, zelfs als het regende. - B - Ana pensou que choveria na segunda-feira passada, porque havia nuvens escuras no céu,mesmo que não começasse a chover, ela pensou que seria melhor levar seu guarda-chuva com ela, já que ela tinha ficado molhada no dia anterior. - Б - Лина подумала, что сегодня ей придется идти дождь, потому что на реках было немного облаков, даже если бы шел дождь, поэтому я бы взял с собой зонт, потому что я промок. Lina geçen Pazartesi günü dünyanın manzarasının değişeceğini düşünüyordu, çünkü hava bulutluydu, bir gün önce şemsiye boğulduğu için yanına şemsiye almasının daha iyi olacağını düşünmese bile. Lina thấy thế giới trở nên tối tăm vào thứ Hai tuần trước, vì trời nhiều mây, và ngay cả khi cô không đi, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô mang theo chiếc ô vì nó đã bị chết đuối vào ngày hôm trước. B-安妮 上个星期 觉得 星期一 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 ,即使 不下雨 , 她 最好 也 把 雨伞 带 着 , 因为 她 前一天 被 淋湿 了 。

ساعات كانت تقرر متاخدش الشمسية, وساعات كانت بتنسى. Es stimmte, dass sie sich oft entschied, keinen Regenschirm mitzunehmen, oder einfach nur vergaß, einen mitzunehmen. It was true that she often decided not to take an umbrella, or simply just forgot to take one. Era cierto que ella algunas veces decidió no llevar un paraguas, o simplemente se olvidó de llevar uno. Il est vrai qu'elle décidait souvent de ne pas prendre de parapluie, ou tout simplement oubliait d'en prendre un. Era vero che lei spesso decideva di non prendere l'ombrello, o semplicemente dimenticava di prenderne uno. 時々私はパラシュートを引っ掻くことに決め、そして時々私は忘れます 그녀는흔히우산을 일부러 안 가져가거나 혹은 가져가는 것을 잊었다. Soms besluit ik de parachute te krabben en soms vergeet ik het Era verdade que ela geralmente decidia não pegar um guarda-chuva, ou simplesmente esquecia de pegar um. На самом деле она часто решала не брать зонтик или просто забывала его взять. Güneşi kaşımak için saatler kararlaştırıldı ve saatler unutuldu. Trong nhiều giờ cô quyết định không mang theo tấm che nắng và trong nhiều giờ cô sẽ quên mất. 有 的 时候 她 决定 不带 伞 。

مش بس كده, هي غالباً بتردد تاخد معاها الشمسية لما بتحتاجها. Außerdem zögerte sie oft, einen Regenschirm mitzunehmen, obwohl sie einen hätte mitnehmen sollen. Furthermore, she often hesitated to take an umbrella with her, when she should have taken one. Además, muchas veces dudaba en llevar un paraguas, cuando debería haberlo hecho. De plus, elle hésitait souvent à emporter un parapluie avec elle, alors qu'elle aurait dû en prendre un. Inoltre, lei esitava spesso a portare l'ombrello con sé, quando avrebbe dovuto portarne uno. 傘が必要なとき、私はしばしば傘を持っていくことをためらいます。 게다가 그녀는 우산을꼭 가져가야 할 때에 이를주저했다. Vaak aarzel ik om een ​​paraplu mee te nemen als ik die nodig heb. Além disso, ela muitas vezes hesitava em pegar um guarda-chuva, quando deveria ter pego. Более того, она часто сомневалась, брать ли с собой зонт, когда ей следовало бы это сделать. Sadece bu da değil, ihtiyacı olduğunda şemsiyeyi yanına almakta tereddüt ediyor. Không những vậy, cô còn thường xuyên ngại mang theo kính râm khi cần. 有 的 时候 她 只是 忘 了 带 。

ده لانها عارفة انها غالبا بتنساها في حتة لما بتاخد واحدة معاها. Denn sie wusste, dass sie ihren Regenschirm oft irgendwo liegen lassen würde, wenn sie einen dabeihatte. This was because she knew that she would often leave her umbrella behind somewhere, when she did take one with her. Esto era porque ella sabía que usualmente dejaba su paraguas en algún lado cuando lo llevaba consigo. C'était parce qu'elle savait qu'elle oublierait facilement son parapluie quelque part, quand elle en prenait un avec elle. Ciò capitava perché sapeva che spesso avrebbe lasciato il suo ombrello da qualche parte, quando ne portava uno con sé 私が彼女を連れて行ったとき、私はほとんど彼女をどこかで忘れていたのを知っているので 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오곤 했기 때문이다. Omdat ik weet dat ik haar meestal ergens ben vergeten toen ik haar meenam Isso porque ela sabia que ela muitas vezes deixaria seu guarda-chuva atrás de algum lugar, quando ela pegava um com ela. Это потому, что она знала, что часто может оставить свой зонт где-нибудь, если возьмёт его с собой. Bunun nedeni, yanına bir tane aldığında sık sık unuttuğunu bilmesidir. Đó là bởi vì cô ấy biết rằng đôi khi cô ấy thường quên nó khi mang theo một chiếc. 而且 , 她 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

على أي حال, شكلها بتشتي بس لما لينا مابتاخدش الشمسية معاها وبتتبل في الاخر. Auf jeden Fall kam es Anne immer so vor, dass es regnet und sie am Ende nass werden würde, wenn sie keinen Regenschirm mitnahm. In any case, it seemed to Anne that whenever she didn't take her umbrella, it would rain and she would end up getting wet. En cualquier caso, a Ana le parecía que cada vez que no llevaba su paraguas, llovía y ella terminaba mojándose. En tout cas, Anne remarqua qu'à chaque fois qu'elle n'emportait pas son parapluie, il pleuvait et elle finissait par être mouillée. In ogni caso, ad Anne sembrava che ogni volta che non prendeva il suo ombrello, sarebbe piovuto e si sarebbe bagnata. いずれにせよ、大雨で傘を取るのを忘れて、最後は濡れて 어쨌든 미영은 우산을 안 가져갈 때마다 비가 내려서 항상 맞고마는 것 같았다. In ieder geval, als ik de parasol vergeet te nemen bij hoge regen en aan het einde met nattigheid De qualquer forma, parecia que caso ela não pegasse o guarda-chuva, choveria e ela acabaria se molhando. В любом случае Анне кажется, что всякий раз, когда она не берёт зонт, идёт дождь, и она промокает. Dù sao thì trông cũng ngon đấy nhưng khi không mang theo ô thì cuối cùng nó sẽ bị ướt. 这 是因为 她 知道 她 带 伞 的 时候 常常 把 她 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 ,不论怎样 看起来 安妮 一不带 伞 她 就 被 淋湿 。

من كام يوم مثلا، كانت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین في المائة. Vor kurzem hatte sie zum Beispiel gedacht, dass es nicht regnen würde, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. The other day, for example, she had thought it wouldn't rain, even though the forecast had said there was a twenty percent chance of rain. El otro día, por ejemplo, ella pensó que no llovería, aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. L'autre jour, par exemple, elle croyait qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y avait 20% de risque de pluie. L'altro giorno, per esempio, pensò che non sarebbe piovuto nonostante le previsioni avessero detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 昨日は雨が降らないだろうと思っていたのですが、気象学者は20%は雨だと言っていました 예를 들어서 지난번에는 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했지만 그녀는 비가 안 내릴거라고 생각했다. Gisteren dacht ik dat het niet zou regenen, en meteorologen zeiden dat het 20% regen was No outro dia, por exemplo, ela pensou que não choveria, apesar de a previsão ter dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. Однажды, например, она думала, что не будет дождя, хотя в прогнозе говорилось о двадцатипроцентной вероятности дождя. Ví dụ, vài ngày trước, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không vào đông, và khí tượng học cho biết tỷ lệ mưa sẽ là hai mươi phần trăm. 比如 那天 , 她 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

طلعت من البيت من غير شمسية وهي متفائلة. Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen und auch darauf, dass sie ihn wieder mit nach Hause nehmen würde. She had left the house without an umbrella, hoping for the best. Ella había salido de la casa sin un paraguas, esperando lo mejor. Elle avait quitté la maison sans parapluie, en espérant le meilleur. Uscì di casa senza ombrello, sperando per il meglio. 傘なしで家を出たのですが、家に返そうと思いきや 우산을 챙겨가는 것에 대해서도 더 신중해질 필요가 있고, 집에 다시 가져오는 것을 기억하는 것에도 더욱 신중해질 필요가 있었다. Ik kwam het huis uit zonder een paraplu en ik moet voorzichtig zijn om te denken dat ik het naar huis terug zal brengen De qualquer forma, parecia que caso ela não pegasse o guarda-chuva, choveria e ela acabaria se molhando. Она вышла из дома без зонтика, надеясь на лучшее. Cô ấy rời khỏi nhà mà không mang ô và rất lạc quan. 她 出门 的 时候 没带 伞 , 希望 别 下雨 , 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 , 而且 要 记得 把 它 带回家 。

بس شتيت طبعا وهي اتغرقت. I just got distracted, of course, and she drowned Nhưng tất nhiên là nó bị phân tâm và bị chết đuối.

الحياة مليانة قرارات صعبة. Das Leben ist voll von schwierigen Entscheidungen. Life is full of difficult decisions. Pero sin saberlo, había llovido y ella se había empapado. La vie est pleine de décisions difficiles Ma, cosa volete, piovve e si bagnò. 人生は難しい決断でいっぱいです 삶은 선택의 연속이다. Het leven zit vol moeilijke beslissingen A vida está cheia de decisões difíceis. Но что вы думаете, пошёл дождь, и она промокла. Cuộc sống đầy rẫy những quyết định khó khăn. 生活 真是 充满 了 困难 的 决定 。

و دلوقتي في شوية أسئلة، حاول تجاوب عليها أو اسمع الإجابات. Jetzt habe ich Fragen, versuche sie zu beantworten oder höre einfach die Antworten: Now I have questions, try answering them or simply hear the answers: Ahora tengo preguntas, intente responderlas o simplemente escuche las respuestas: Maintenant, j'ai des questions, essayez d'y répondre ou écoutez simplement les réponses: Ora ho domande, prova a rispondere o semplicemente ascolta le risposte: 今私は質問があります、それらに答えてみるか、単に答えを聞いてください: 이제 궁금한 점이 있으니 대답하거나 간단히 대답을 들어보십시오. Nu heb ik vragen, probeer ze te beantwoorden of hoor gewoon de antwoorden: Agora tenho perguntas, tente respondê-las ou simplesmente ouça as respostas: Она для себя решила, что ей просто нужно быть более внимательной, брать зонтик и следить, чтобы не забывать его забирать домой. Bây giờ có một số câu hỏi, hãy cố gắng trả lời hoặc lắng nghe câu trả lời. 現在我有問題,請嘗試回答或簡單地聽聽答案:

واحد: بيتهيألي احتمال تشتي النهاردة, لأنها مغيمة. A-) 1- Ich denke, es könnte heute regnen, denn es gibt dunkle Wolken am Himmel. A- 1- I think it might rain today, because there are dark clouds in the sky. - A - 1 - Creo que está lloviendo hoy, porque hay nubes oscuras en el cielo. - A - 1 - Je pense qu'il pleut aujourd'hui, car ce sont des nuages ​​sombres dans le ciel. A- 1- Penso che oggi potrebbe piovere, perché ci sono nuvole scure nel cielo. A )1) 私 は 今日 雨 かも しれ ない と 思い ます 、 なぜなら 空 に 暗い 雲 が ある から です 。 A-1- 하늘에 먹구름이 가득한 것을 보니 오늘 비가 올지도 모르겠다. A- 1- Ik denk dat het vandaag kan gaan regenen, omdat er donkere wolken in de lucht hangen. A- 1- Eu acho que pode chover hoje, porque há nuvens escuras no céu. - A - 1 - Я думаю, что сегодня идет дождь, потому что на небе темные тучи. A-1)- 我 觉得 今天 可能 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 。

انا ليه بيتهيألي انها هتشتي؟ Warum glaube ich, dass es regnen könnte? Why do I think it might rain? ¿Por qué creo que podría llover hoy? Pourquoi est-ce que je pense qu'il pourrait pleuvoir? Perché penso che potrebbe piovere? なぜ 私 は 雨 かも しれ ない と 思う のでしょう か ? 나는 왜 비가 올지도 모른다고 생각하는가? Waarom denk ik dat het kan gaan regenen? Por que eu acho que pode chover? Почему я думаю, что может пойти дождь? 为什么 我 觉得 今天 会 下雨 ?

انتي بيتهيألك انها احتمال تشتي, لأنها مغيمة, Du denkst, es könnte regnen, weil es dunkle Wolken am Himmel gibt. You think it might rain because there are dark clouds in the sky. Creo que podría llover hoy, porque hay nubes oscuras en el cielo. Vous pensez qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui, car il y a des nuages ​​sombres dans le ciel. Tu pensi che potrebbe piovere perché ci sono nuvole scure nel cielo. あなた は 今日 雨 かも しれ ない と 思い ます 、 なぜなら 空 に 暗い 雲 が ある から です 。 하늘에 먹구름이 가득한 것을 보고 오늘 비가 올지도 모르겠다고 생각한다. Je denkt dat het kan gaan regenen, omdat er donkere wolken in de lucht hangen. Você acha que pode chover porque há nuvens escuras no céu. Ты думаешь, сегодня может пойти дождь, потому что на небе тёмные тучи. 你 觉得 今天 可能 会 下雨 因为 天上 有 乌云 。

اتنين: أحسنلي أخد الشمسية معايا عشان أتغرقت امبارح. 2- Ich nehme besser meinen Regenschirm mit, da ich gestern nass geworden bin. 2- I'd better take my umbrella with me, since I got soaked yesterday. 2- Será mejor que lleve el paraguas conmigo, ya que ayer me empapé toda. 2- Je ferais mieux de prendre mon parapluie avec moi, car j'étais trempé hier. 2- Farei meglio a portare l'ombrello con me, dato che ieri mi sono bagnata. 2) 私 は 傘 を 持って いった 方 が 良い です 昨日 私 は ずぶ濡れ に なった から です 。 2- 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 듯 하다 왜냐하면 어제 흠뻑 젖었기 때문이다. 2- Ik kan beter mijn paraplu meenemen, omdat ik gisteren zeiknat ben geregend. 2- É melhor eu pegar meu guarda-chuva, ontem fiquei encharcado. 2- Мне лучше взять свой зонтик с собой, так как вчера я промок. Hai: Tốt hơn là tôi nên mang theo chiếc ô vì hôm qua nó đã bị chết đuối. 2- 我 最好 把 雨伞 带 着 , 因为 我 昨天 被 淋湿 了 。

أنا ليه قررت أخد الشمسية معايا؟ Warum sollte ich besser meinen Regenschirm mitnehmen? Why had I better take my umbrella? ¿Por qué debería llevar mi paraguas? Pourquoi devrais-je prendre mon parapluie? Perché farei meglio a portare il mio ombrello? なぜ 私 は 傘 を 持って いった 法 が 良かった のです か ? 왜 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋겠는가? Waarom kan ik beter mijn paraplu meenemen? Por que eu deveria pegar meu guarda-chuva? Почему мне лучше взять свой зонтик? Tại sao tôi quyết định mang theo kính râm? 为什么 我 最好 把 雨伞 带 着 ?

أنتي قررتي تاخدي الشمسية معاكي عشان أتغرقتي امبارح. Du solltest deinen Regenschirm mitnehmen, weil du gestern nass geworden bist. You should take your umbrella because you got soaked yesterday. Será mejor que lleve el paraguas conmigo, porque ayer me empapé toda. Vous devriez prendre votre parapluie avec vous, car vous étiez trempé hier. Faresti meglio a portare l'ombrello con te perchè ieri ti sei bagnata. あなた は 傘 を 持って いった 方 が 良い です 昨日 あなた は ずぶ濡れ に なった から です 。 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 듯 하다 왜냐하면 어제 흠뻑 젖었기 때문이다. Je kunt beter je paraplu meenemen, omdat je gisteren zeiknat bent geregend. Você deve pegar o seu guarda-chuva porque ficou molhado ontem. Тебе лучше взять свой зонтик, так как вчера ты промок. Bạn quyết định mang theo ô vì hôm qua bạn đã chết đuối. 你 应该 把 雨伞 带 着 因为 你 昨天 被 淋湿 了 。

تلاتة: غالباً بتردد انى اخد معايا الشمسية لما بحتاجها. 3-Ich zögere oft, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn ich es tun sollte. 3- I often hesitate to take an umbrella with me, when I should. 3- Muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. 3- J'hésite souvent à prendre un parapluie avec moi, quand en fait je devrais. 3- Esito spesso a portare l'ombrello con me quando dovrei. 3) 私 は よく 持って 行く べき 時 な のに 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 3- 나는 주로 우산을 꼭 가져가야 할 때에 이를 주저한다. 3- Ik aarzel vaak of ik mijn paraplu mee moet nemen, terwijl ik dat wel had moeten doen. 3- Muitas vezes hesito em levar um guarda-chuva comigo, quando eu deveria. 3- Я часто сомневаюсь, брать ли с собой зонт, когда мне следовало бы это сделать. Ba: Tôi thường ngại mang theo kính râm khi cần. 3- 我 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

هو انا دايما ببقى متأكدة اني اخد شمسية معايا؟ Stelle ich immer sicher, dass ich einen Regenschirm mitnehme? Am I always sure to take an umbrella with me? ¿Estoy siempre segura de llevar mi paraguas? Suis-je toujours sûr de prendre un parapluie avec moi? Sono sempre sicura di portare l'ombrello con me? 私 は いつも 傘 を 持って いき ます か ? 나는 우산을 가져가는 것을 늘 주저하는가? Weet ik altijd zeker of ik mijn paraplu mee moet nemen? Estou sempre certo de ter um guarda-chuva comigo? Я всегда уверен, что нужно брать зонт с собой? Tôi có luôn đảm bảo mang theo ô bên mình không? 我 是不是 常常 很 确定 要 带 伞 ?

لأ, ساعات بترددي انك تاخدي معاكي الشمسية. Nein, manchmal zögerst du, einen Regenschirm mitzunehmen. No, sometimes you hesitate to bring an umbrella with you. No, muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. Non, parfois vous hésitez à prendre un parapluie avec vous. No, a volte esiti a portare l'ombrello con te. いいえ 、 あなた は 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 아니다 때때로 우산을 가져가는 것을 주저한다. Nee, soms aarzel je of je je paraplu mee moet nemen. Não, às vezes você hesita em trazer um guarda-chuva com você. Нет, иногда ты сомневаешься, брать ли зонт с собой. Không, bạn thường xuyên mang theo kính râm bên mình. 不 , 有 的 时候 你 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

أربعة: لاني عارفة اني غالبا بنساها في حتة لما باخد واحدة معايا. 4- Denn ich weiß, dass ich den Regenschirm oft irgendwo liegen lasse, wenn ich ihn mitnehme. 4- This is because I know I often leave my umbrella behind somewhere when I do take one with me. 4- Esto se debe a que sé que usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. 4- C'est parce que je sais que j'oublie souvent mon parapluie quelque part quand j'en prends un avec moi. 4- Questo perché so che spesso dimentico il mio ombrello da qualche parte quando ne prendo uno con me. 4) なぜなら 私 が 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまい ます 。 4- 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오기 때문이다. 4- Ik weet namelijk dat ik vaak mijn paraplu ergens laat liggen als ik hem wel mee heb genomen. 4- Isto é porque eu sei que muitas vezes deixo meu guarda-chuva atrás de algum lugar quando eu pego um comigo. 4- Это потому, что я знаю, что я часто оставляю свой зонт где-нибудь, когда я беру его с собой. Bốn: Bởi vì tôi biết rằng có lúc tôi thường quên cô ấy khi mang theo một chiếc bên mình. 4- 这 是因为 我 知道 我 带 伞 的 时候 常常 把 我 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

في الغالب بعمل ايه في الشمسية بتاعتي؟ Was mache ich oft mit meinem Regenschirm? What do I often do with my umbrella? ¿Qué hago usualmente con mi paraguas? Qu'est-ce que je fais souvent avec mon parapluie? Cosa faccio spesso con il mio ombrello? 私 は よく 傘 を どう する のです か ? 나는 보통 우산을 어떻게 하는가? Wat doe ik vaak met mijn paraplu? O que eu costumo fazer com o meu guarda-chuva? Что я часто делаю со своим зонтом? Tôi thường làm gì với tấm che nắng của mình? 我 带 伞 的 时候 常常 会 做 什么 ?

انتي غالبا بتنسيها في حتة لما بتاخدي واحدة معاكي. Du lässt deinen Regenschirm oft irgendwo liegen, wenn du ihn mitnimmst. You often leave my umbrella behind somewhere when you do take one with you. Usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. Vous oubliez souvent votre parapluie quelque part lorsque vous en prenez un avec vous. Spesso lo dimentichi da qualche parte quando ne prendi uno con te. あなた は 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまい ます 。 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 온다. Je laat je paraplu vaak ergens liggen als je hem wel mee hebt genomen. Muitas vezes, deixa seu guarda-chuva para trás, quando você pega um com você. Ты часто забываешь свой зонт где-нибудь, когда берёшь его с собой. Đôi khi bạn thường quên nó khi mang theo bên mình. 你 带 伞 的 时候 常常 把 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

خمسة: على أي حال, شكلها بتشتي بس لما لينا مابتاخدش الشمسية معاها وبتتبل في الاخر. B-1- Auf jeden Fall schien es Anne, dass es regnen würde und sie am Ende nass wurde, wenn sie nicht ihren Regenschirm mitnahm. 5- In any case, it seemed to Anne that whenever she didn't take her umbrella, it would rain and she would end up getting wet. - B - 1 En cualquier caso, está claro que Lina cuando toma el paraguas con sus vigas, el mundo está lloviendo y se está mojando al final. - B- 1 En tout cas, il est clair que Lina quand elle prend le parapluie avec ses rayons, le monde pleut et elle se mouille à la fin. B- 1- In ogni caso, ad Anne sembrava che ogni volta che non prendeva l'ombrello sarebbe piovuto e si sarebbe bagnata. B )1) どんな 状況 であれ アン が 傘 を 持って 行か ない 時 に 限って 雨 が 降り 彼女 は 結局 濡れて しまい ます 。 B-1- 어쨌든 미영은 우산을 안 가져갈 때마다 비가 내려서 항상 맞고마는 것 같았다. B-1- Het leek er volgens Anne hoe dan ook op dat telkens als ze haar paraplu niet meenam, het begon te regenen en ze zeiknat werd. B- 1- De qualquer forma, parecia que caso ela não pegasse o guarda-chuva, choveria e ela acabaria se molhando. - Б- 1 В любом случае, ясно, что Лена, когда она берет зонтик с ее лучами, мир идет дождь, и она намокнет в конце. Năm: Dù sao thì trông nó cũng ngon đấy, nhưng khi Lina không mang theo ô thì cuối cùng nó lại bị ướt. B-1- 不论怎样 看起来 安妮 一不带 伞 她 就 被 淋湿 。

ايه ممكن يحصل للينا لما الدنيا تشتي؟ Was würde mit Anne passieren, wenn es regnen würde? What would happen to Anne when it would rain? ¿Qué le pasaría a Ana cuando lloviera? Qu'arrivait-il à Anne s'il pleuvait? Cosa sarebbe successo ad Anne quando sarebbe piovuto? 雨 が 降る と アン に 何 が 起き ます か ? 비가 올 때 미영에게는 어떠한 일이 벌어지고는 했는가? Wat gebeurde er met Anne als het begon te regenen? O que aconteceria, normalmente, se ela não pegasse o guarda-chuva? Что может случиться с Анной, если пойдёт дождь? Điều gì có thể xảy ra với chúng ta khi thế giới trở nên tối tăm? 一 下雨 安妮 会 怎么样 ?

الدنيا بتشتي ولينا بتتبل في الاخر. Es würde regnen und sie würde am Ende nass werden. It would rain and she would end up getting wet. Cuando finalmente llueve, se moja S'il pleuvait, elle finissait par être mouillée. Sarebbe piovuto e si sarebbe bagnata. 雨 が 降り 彼女 は 結局 濡れて しまい ます 。 비가 내려서 항상 맞고는 했다. Het begon te regenen en ze werd zeiknat. Choveria e ela acabaria se molhando. Пойдёт дождь, и она в конечном итоге промокнет. Thế giới đang bị phân tâm, nhưng cuối cùng nó lại bị ướt. 一 下雨 她 就 会 被 淋湿 。

ستة: من كام يوم مثلا، كانت فاكرة انها مش هتشتي، و الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین فی المائة. 2- Vor kurzem hatte sie zum Beispiel gedacht, dass es nicht regnen würde, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. 6- The other day, for example, she had thought it wouldn't rain, even though the forecast had said there was a twenty percent chance of rain. 2- El otro día, por ejemplo, ella pensó que no llovería, aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. 2- L'autre jour, par exemple, elle croyait qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y aurait 20% de risque de pluie. 2- L'altro giorno, per esempio, pensò che non sarebbe piovuto nonostante le previsioni avessero detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 2) 例えば 先日 彼女 は 雨 が 降ら ない と 思い ました 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して いた から です 。 2- 지난번에는 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했지만 그녀는 비가 안 내릴거라고 생각했다. 2- Pas dacht ze bijvoorbeeld dat het niet zou gaan regenen, hoewel het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. 2- No outro dia, por exemplo, ela pensou que não choveria, mesmo que a previsão tivesse dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. 2- Однажды, например, она думала, что не будет дождя, хотя в прогнозе сказали о двадцатипроцентной вероятности дождя. Sáu: Chẳng hạn, bao nhiêu ngày trước, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không đi vào mùa đông, và khí tượng học nói rằng tỷ lệ mưa sẽ là hai mươi phần trăm. 2- 比如 那天 , 她 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

كم كانت نسبة سقوط الأمطار اللي اتوقعتها الأرصاد الجوية؟ Wie hoch war laut Vorhersage die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen würde? What percent chance of rain had the forecast said there was? ¿Qué porcentaje de probabilidad de lluvia tenía el pronóstico del tiempo? Quel pourcentage de risque de pluie les prévisions indiquaient-elles? Quale percentuale di probabilità di pioggia hanno dato le previsioni? 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 何 % だ と 予想 して い ました か ? 일기예보에서 비가 올 확률이 몇 퍼센트라고 했는가? Hoeveel kans op regen had het weerbericht voorspeld? Qual a porcentagem de chance de chuva que a previsão dizia que existia? О каком проценте вероятности дождя сказали в прогнозе? Tỷ lệ phần trăm lượng mưa dự kiến theo khí tượng học là bao nhiêu? 天气预报 说 有 多少 降雨 率 ?

الأرصاد الجوية قالت ان نسبة سقوط المطر عشرین فی المائة. Die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent regnen würde. The forecast had said there was a twenty percent chance of rain. El pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. Les prévisions indiquaient qu'il y avait 20% de risque de pluie. Le previsioni avevano detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して い ました 。 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했다. Het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. A previsão havia dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. В прогнозе сказали о двадцатипроцентной вероятности дождя. Khí tượng học cho biết tỷ lệ mưa rơi là 20%. 天气预报 说 只有 20% 的 降雨 率 。

سبعة: هي فكرت مع نفسها انها لازم تخلي بالها أكتر. 3-Sie dachte sich, dass sie nur etwas aufmerksamer sein musste. 7- She thought to herself that she was just going to have to be more careful. 3- Ella pensó que tendría que ser más cuidadosa. 3- Elle se dit qu'elle allait juste devoir être plus prudente. 3- Pensò che avrebbe dovuto essere più attenta. 3) 彼女 は もっと 気 を つけよう と 思い ました 。 3-그녀는 앞으로는 좀 더 신중해져야겠다고 생각했다. 3- Ze dacht dat ze gewoon wat voorzichter zou moeten zijn. 3- Pensou consigo mesma que precisaria ter que ser mais cuidadosa. 3- Она подумала, что ей просто нужно быть более внимательной. Bảy: Cô tự nhủ mình nên chú ý hơn. 3- 她 想 她 只能 再 小心 一点 。

هي لازم تعمل ايه؟ Was sollte Anne sein? What was Anne going to have to be? ¿Qué iba a ser Ana? Qu'est-ce qu'Anne se disait-elle à elle-même ? Cosa avrebbe dovuto essere Anne? アン は 何 を する つもりでした か ? 미영은 어떻게 되어야겠다고 생각했는가? Wat zou Anne moeten doen? O que Ana deveria ter que ser? Какой собирается быть Анна? Cô ấy nên làm gì? 安妮 要 怎么 做 ?

لازم تخلي بالها أكتر. Sie musste aufmerksamer sein. She was going to have to be more careful. Ella iba a tener que ser más cuidadosa. Elle se dit qu'elle allait juste devoir être plus prudente. Avrebbe dovuto essere più attenta 彼女 は もっと 気 を つけよう と 思い ました 。 그녀는 앞으로는 좀 더 신중해져야겠다고 생각했다. Ze zou gewoon wat voorzichter moeten zijn. Ela teria que ser mais cuidadosa. Она собирается быть более внимательной. Bạn cần phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn. 她 要 再 小心 一点 。

تمانية: لازم تخلي بالها أكتر وتاخد معاها شمسية. 4-Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen. 8- She was going to have to be more careful about taking an umbrella. 4- Ella tendría que ser más cuidadosa al llevar un paraguas. 4- Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un parapluie. 4- Avrebbe dovuto essere più attenta sul prendere l'ombrello. 4) 彼女 は 傘 を 持って いく こと に もっと 気 を つけ なければ と 思い ました 。 4- 그녀는 우산을 챙겨가는 것에 대해서 더 신중해질 필요가 있었다. 4- Ze moest er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen. 4- Ela precisaria ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva. 4- Она собиралась быть более внимательной по отношению к зонту. 4- 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 。

كان لازم لينا تخلي بالها بخصوص ايه؟ Worauf musste Anne mehr achten? What was Anne going to have to be more careful about? ¿Para qué iba a tener Ana que ser más cuidadosa? À quoi Anne allait devoir faire plus attention? Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un par Su cosa avrebbe dovuto essere più attenta Anne? アン は 何 に ついて もっと 気 を つけ なければ と 思い ました か ? 미영은 무엇에 대해서 더 신중해질 필요가 있었는가? Waar moest Anne gewoon meer op letten? Sobre o que Ana precisaria ter mais cuidado? В чём Анна собиралась быть более внимательной? Chúng ta nên nghĩ về điều gì? 安妮 要 对 什么 更加 小心 ?

لازم تخلي بالها أكتر وتاخد معاها شمسية. Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen. She was going to have to be more careful about taking an umbrella. Iba a tener que ser más cuidadosa al llevar un paraguas. Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un parapluie. Avrebbe dovuto essere più attenta sul prendere l'ombrello. 彼女 は 傘 を 持って いく こと に もっと 気 を つけ なければ と 思い ました 。 그녀는 우산을 챙겨가는 것에 대해서 더 신중해질 필요가 있었다. Ze moest er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen. Ela teria que ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva. Она собиралась быть более внимательной по отношению к зонту. Cô ấy nên chú ý hơn và mang theo ô bên mình. 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 。