×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 20- اريني المال

كلا!

دعنا نتحرك بسرعه.

دعنا ندخل سلمى حالا.

لكن لا استطيع عمل هذا.

جميل سوف يقتلني.

بالطبع تستطيع.

سوف تحصل على المال فورا.

اريني المال الان. اعطيني المال فورا.

سوف تحصل على مالك. أولاً, ارني مره اخرى باي طابق توجد الشقه. في اي طابق هي؟

اخبرتك انها في الطابق الخامس. ولكن انتظري. انا لا استطيع عمل ذلك. اين مالي؟

المصعد هناك. هيا بنا سلمى. تعال معنا وارنا الطريق وسوف تحصل على المال . اعدك.

قومي بالضغط على الزر في الاعلى. يوجد هناك خمسه طوابق فقط في هذه البنايه.

حسنا لندخل ونصعد الى الاعلى.

ياللهول. انا لا اعتقد ان الامر يستحق هذا. قد يكلفني فقداني لوظيفتي.

لا تقلق. فكر بمالك فقط.

كلا! beide! No! les deux! abu! både! Zarówno! ikisi birden!

دعنا نتحرك بسرعه. Bewegen wir uns schnell. Let's move quickly. Allons vite. Muoviamoci velocemente. Greitai judėkime. La oss gå raskt. Działajmy szybko. Hızlı hareket edelim.

دعنا ندخل سلمى حالا. Gehen wir jetzt rein Let's get Salma into the apartment right away. Allons à Selma maintenant. Eikime dabar La oss gå inn i Salma akkurat nå. Chodźmy teraz do Selmy. Давайте прямо сейчас отправимся в Сальму. Şimdi Selma'ya gidelim.

لكن لا استطيع عمل هذا. Aber ich kann das nicht. But I cannot do that. Mais je ne peux pas faire ça. Men jeg kan ikke gjøre dette. Ale nie mogę tego zrobić. Но я не могу этого сделать.

جميل سوف يقتلني. Schön wird mich umbringen jamil will kill me! La beauté va me tuer. Vakkert vil drepe meg. Piękna mnie zabije. Красивое меня убьет. Güzel beni öldürecek.

بالطبع تستطيع. Natürlich kannst du. Sure you can. Bien sûr vous pouvez. Žinoma, jūs galite. Selvfølgelig kan du. Oczywiście, że możesz.

سوف تحصل على المال فورا. Sie erhalten das Geld sofort You will get your money right away. Vous recevrez l'argent immédiatement. Pinigus gausi iš karto Du får pengene umiddelbart. Pieniądze otrzymasz natychmiast.

اريني المال الان. Zeig mir jetzt das Geld. Show me the money now. Montre-moi l'argent maintenant. Parodyk man pinigus dabar. Vis meg pengene nå. Pokaż mi teraz pieniądze. اعطيني المال فورا. Gib mir sofort Geld Give me the money now. Donnez-moi l'argent immédiatement. Gi meg pengene umiddelbart. Daj mi natychmiast pieniądze.

سوف تحصل على مالك. Sie werden Ihr Geld bekommen. You will get your money. Vous aurez votre argent. Jūs gausite savo pinigus. Du får pengene tilbake. Dostaniesz swoje pieniądze. Paranı alacaksın. أولاً, ارني مره اخرى باي طابق توجد الشقه. Zeigen Sie mir zuerst noch einmal, in welcher Etage sich die Wohnung befindet. First show me which floor the apartment is on again. D'abord, montrez-moi à quel étage se trouve l'appartement. Pirmiausia dar kartą parodykite, kuriame aukšte yra butas. Vis meg først igjen hvilken etasje leiligheten ligger i. Najpierw pokaż mi jeszcze raz, na którym piętrze znajduje się mieszkanie. Сначала покажи мне еще раз, на каком этаже находится квартира. Önce bana dairenin hangi katta olduğunu tekrar göster. في اي طابق هي؟ Welche Etage ist es? Which floor is it? A quel étage est-elle ? Kokios tai grindys? Hvilken etasje er hun på? Na którym piętrze ona jest?

اخبرتك انها في الطابق الخامس. Ich sagte doch, es ist im fünften Stock. I told you the apartment is on the fifth floor. Je t'ai dit que c'était au cinquième étage. Sakiau, kad jis yra penktame aukšte. Jeg sa at det er i femte etasje. Mówiłem ci, że jest na piątym piętrze. ولكن انتظري. Aber warte. But wait a minute. Mais attendez. Men vent. Ale poczekaj. انا لا استطيع عمل ذلك. Ich kann das nicht. I cannot do this. Je ne peux pas faire ça. Jeg kan ikke gjøre det. nie mogę tego zrobić. Я не могу этого сделать. اين مالي؟ wo ist mein Geld Where is my money? où est mon argent Hvor er pengene mine? gdzie są moje pieniądze

المصعد هناك. Der Aufzug ist da. The elevator is right over there. L'ascenseur est là. Heisen er der. Winda jest tam. Asansör orada. هيا بنا سلمى. Lass uns gehen, Salma. Let's go Salma. Allons Salma. Eime į salmą. La oss gå, Salma. Chodźmy Salmo. تعال معنا وارنا الطريق وسوف تحصل على المال . Komm mit uns und zeig uns den Weg und du bekommst das Geld. Come on and show us the way and you will get your money. Venez avec nous et montrez-nous le chemin et vous recevrez l'argent. Bli med oss og vis oss veien, så får du penger. Chodź z nami i pokaż nam drogę, a dostaniesz pieniądze. Пойдемте с нами и покажите нам дорогу, и вы получите деньги. اعدك. Ich verspreche es dir I promise. Je te promets. Jeg lover deg. Obiecuję ci. Я обещаю тебе. Sana söz veriyorum.

قومي بالضغط على الزر في الاعلى. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche. Just press the top button. Cliquez sur le bouton en haut. Spustelėkite aukščiau esantį mygtuką. Trykk på knappen øverst. Kliknij przycisk u góry. Нажмите кнопку вверху. Üstteki düğmeye tıklayın. يوجد هناك خمسه طوابق فقط في هذه البنايه. Es gibt nur fünf Stockwerke in diesem Gebäude There are only five floors in this building. Il n'y a que cinq étages dans ce bâtiment. Det er bare fem etasjer i denne bygningen. W tym budynku jest tylko pięć pięter.

حسنا لندخل ونصعد الى الاعلى. Okay, lass uns reingehen und nach oben gehen OK. Let's get in and go up. Eh bien, entrons et montons. Gerai, eikime į vidų ir lipkime į viršų Ok, la oss gå inn og gå ovenpå. Cóż, wejdźmy do środka i chodźmy na górę.

ياللهول. Ach du lieber Gott. Oh my God. quel horreur. O Dieve. Herregud. O mój Boże. Aman Tanrım. انا لا اعتقد ان الامر يستحق هذا. Ich denke nicht, dass es das wert ist. I am not sure this is worth it. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Nemanau, kad tai verta. Jeg synes ikke det er verdt det. Nie sądzę, że to jest tego warte. Я не думаю, что оно того стоит. Bence buna değmez. قد يكلفني فقداني لوظيفتي. Es könnte mich meinen Job kosten It may cost me my job. Cela pourrait me coûter mon travail. Tai gali man kainuoti darbą Det kan koste meg jobben min. To może kosztować mnie utratę pracy. Это может стоить мне работы. İşime mal olabilir.

لا تقلق. keine Sorge. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Ikke bekymre deg. فكر بمالك فقط. Denken Sie nur an Ihr Geld Just think about your money. Ne pensez qu'à votre argent. Tiesiog galvok apie savo pinigus Tenk bare på pengene dine. Myśl tylko o swoich pieniądzach. Думайте только о своих деньгах.