×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 17- رقم هاتفه

حسنا اذن, انا اوافق على اساعدك.

اتمنى فقط ب الا يسبب مشاكل لي.

سوف تحصل على النقود في كل الاحوال.

ربما اخاك ليس مرتبطا معها.

ربما سيكون سعيدا بالتخلص منها.

اتمنى ذلك.

ذلك بالطبع سيجعل كل شئ اسهل.

اذن, ما الذي تريدينه مني ان افعله؟

أولاً, اعطيني رقم هاتفه.

لا استطيع عمل هذا. لماذا تريدين رقم هاتفه؟ تستطيعي مراستله واخذه منه.

لا استطيع سواله. اريد من سلمى ان تتصل به اثناء غيابه من المنزل. سوف تدعي انها صديقته السابقه عندما تجيب عليها تلك الفتاه التي معه في المنزل.

الان عرفت ما الذي تريدينه. انتي حقا صانعه مشاكل.

اعتقد انه سيزعجها ذلك. ولكن اريد منك خدمه. اريدك ان تدخل سلمى الى شقتهما اثناء خروجهما من المنزل.

لست متاكد من اني استطيع ان اعمل ذلك.

حسنا اذن, انا اوافق على اساعدك. Dann stimme ich zu, Ihnen zu helfen. OK then, I agree to help you. Eh bien, je suis d'accord pour vous aider. Na, tada aš sutinku jums padėti. Da er jeg enig i å hjelpe deg. Cóż, zgadzam się, aby ci pomóc. Peki o zaman, sana yardım etmeyi kabul ediyorum.

اتمنى فقط ب الا يسبب مشاكل لي. Ich hoffe nur, dass es mir keine Probleme bereitet. I just hope it does not cause problems for me. J'espère juste que ça ne me causera pas de problèmes. Tikiuosi, kad tai nesukels man problemų. Jeg håper bare det ikke gir meg noen problemer. Mam tylko nadzieję, że nie sprawia mi to problemów. Я просто надеюсь, что это не доставляет мне проблем. Umarım bana sorun çıkarmaz.

سوف تحصل على النقود في كل الاحوال. Du bekommst sowieso Bargeld. You will get your money in any case. Vous obtiendrez de l'argent de toute façon. Pengene får du uansett. Nasılsa nakit alacaksın.

ربما اخاك ليس مرتبطا معها. Vielleicht ist Ihr Bruder nicht mit ihr verbunden. Maybe your brother is not in love with her, Peut-être que votre frère ne lui est pas associé. Galbūt tavo brolis su ja nesusijęs. Kanskje broren din ikke er i slekt med henne. Być może twój brat nie jest z nią powiązany. Belki de kardeşin onunla bağlantılı değildir.

ربما سيكون سعيدا بالتخلص منها. Vielleicht wäre er froh, sie loszuwerden. maybe he will be happy to get rid of her. Peut-être serait-il heureux de se débarrasser d'elle. Jis gali džiaugtis, kad jo atsikratė. Kanskje han blir glad for å bli kvitt det. Może byłby szczęśliwy, gdyby się jej pozbył. Возможно, он был бы рад избавиться от этого. Belki ondan kurtulmak onu mutlu ederdi.

اتمنى ذلك. Ich hoffe es. I hope so. Je espère bien. Tikiuosi, kad. Jeg håper det. Mam nadzieję.

ذلك بالطبع سيجعل كل شئ اسهل. Das wird natürlich alles einfacher machen. That would certainly make things a lot easier. Cela facilitera bien sûr tout. Tai, žinoma, palengvins viską Det vil selvfølgelig gjøre alt enklere. To oczywiście ułatwi wszystko. Это, конечно, сделает все проще. Bu elbette her şeyi kolaylaştıracaktır.

اذن, ما الذي تريدينه مني ان افعله؟ Also, was soll ich tun? So what do you want me to do? Alors, que veux-tu que je fasse ? Taigi, ką tu nori, kad aš daryčiau? Så, hva vil du at jeg skal gjøre? Więc, co chcesz, żebym zrobił? Итак, что ты хочешь, чтобы я сделал?

أولاً, اعطيني رقم هاتفه. Geben Sie mir zunächst seine Telefonnummer. First of all, give me his phone number. D'abord, donne-moi son numéro de téléphone. Pirma, duok man jo telefono numerį. Для начала дайте мне его номер телефона. Önce bana onun telefon numarasını ver.

لا استطيع عمل هذا. Ich kann das nicht tun. I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Aš negaliu to padaryti. Jeg kan ikke gjøre dette. Я не могу этого сделать. Bunu yapamam. لماذا تريدين رقم هاتفه؟ تستطيعي مراستله واخذه منه. Warum willst du seine Telefonnummer? Du kannst ihm eine SMS schreiben und sie von ihm entgegennehmen. Why do you want his phone number? You can email him and ask him yourself. Pourquoi voulez-vous son numéro de téléphone ? Vous pouvez lui envoyer un texto et le lui prendre. Kodėl nori jo telefono numerio? Galite parašyti jam žinutę ir atimti iš jo. Hvorfor vil du ha telefonnummeret hans? Du kan sende ham en e-post og få det fra ham. Dlaczego chcesz jego numer telefonu? Możesz do niego napisać i wziąć to od niego. Зачем тебе его номер телефона? Вы можете написать ему и взять его у него. Neden onun telefon numarasını istiyorsun? Ona mesaj atıp ondan alabilirsin.

لا استطيع سواله. Ich kann ihn nicht fragen. I can't ask him. Je ne peux pas lui demander. Negaliu jo paklausti. Jeg kan ikke spørre ham. Я не могу спросить его. Ona soramam. اريد من سلمى ان تتصل به اثناء غيابه من المنزل. Ich möchte, dass Salma ihn anruft, während er nicht zu Hause ist. I want Salma to start calling him when he is not home. Je veux que Salma l'appelle pendant son absence de la maison. Noriu, kad Salma jam paskambintų, kol jis bus toli nuo namų. Jeg vil at Salma skal ringe ham mens han er borte fra hjemmet. Chcę, żeby Salma dzwoniła do niego podczas jego nieobecności w domu. Я хочу, чтобы Сальма звонила ему во время его отсутствия дома. Evden yokluğunda Salma'nın onu aramasını istiyorum. سوف تدعي انها صديقته السابقه عندما تجيب عليها تلك الفتاه التي معه في المنزل. Sie wird vorgeben, seine Ex-Freundin zu sein, als das Mädchen im Haus, bei dem er wohnt, ihr antwortet. She is going to pretend to be his old girlfriend when the girl he lives with answers the phone. Elle fera semblant d'être son ex-petite amie lorsque la fille à la maison avec lui lui répondra. Ji apsimes buvusia jo mergina, kai ta mergina namuose jai atsakys. Hun vil påstå å være ekskjæresten hans når jenta hjemme hos ham svarer henne. Będzie udawała jego byłą dziewczynę, gdy dziewczyna z nim w domu jej odpowie. Она притворится его бывшей девушкой, когда ей ответит девушка дома с ним. Yanındaki kız ona cevap verdiğinde eski kız arkadaşı gibi davranacak.

الان عرفت ما الذي تريدينه. Jetzt weiß ich, was du willst. Now I see what you are up to. Maintenant, je sais ce que tu veux. Nå vet jeg hva du vil. Teraz wiem, czego chcesz. Şimdi ne istediğini biliyorum. انتي حقا صانعه مشاكل. Du bist wirklich ein Problemmacher. You are a real trouble maker. Vous êtes vraiment un créateur de problèmes. Jūs tikrai esate problemų kūrėjas Du er virkelig en problemmaker. Naprawdę jesteś twórcą problemów. Вы действительно создатель проблем. Sen gerçekten bir sorun yaratıcısın.

اعتقد انه سيزعجها ذلك. Ich denke, es würde sie stören. I think it will upset her. Je pense que ça la dérangerait. Manau, jai tai trukdytų. Jeg tror det ville opprørt henne. Myślę, że by jej to przeszkadzało. Bence bu onu rahatsız eder. ولكن اريد منك خدمه. Aber ich möchte, dass du mir dienst. But here is the big favour I need from you. Mais je veux que tu me serves. Bet aš noriu, kad jūs tarnautumėte. Men jeg vil ha en tjeneste fra deg. Ale chcę, żebyś mi służył. Но я хочу от тебя услуги. Ama bana hizmet etmeni istiyorum. اريدك ان تدخل سلمى الى شقتهما اثناء خروجهما من المنزل. Ich möchte, dass du Salma in ihre Wohnung bringst, wenn sie das Haus verlassen. I want you to let Salma into their apartment when they are both away. Je veux que tu emmènes Salma dans leur appartement quand ils quittent la maison. Noriu, kad įleistumėte Salmą į jų butą, kol jie išeis iš namų. Jeg vil at du slipper Salma inn i leiligheten deres mens de forlater huset. Chcę, żebyś zabrał Salmę do ich mieszkania, kiedy będą wychodzić z domu. Я хочу, чтобы ты отвела Сальму в их квартиру, когда они выйдут из дома. Evden çıktıklarında Salma'yı dairelerine almanı istiyorum.

لست متاكد من اني استطيع ان اعمل ذلك. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen kann. I am not sure I can do that. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Nesu tikras, ar galiu tai padaryti Jeg er ikke sikker på at jeg kan gjøre det. Nie jestem pewien, czy mogę to zrobić.