×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 14- شخص امين

ماهي مشكلتك؟ يمكنك كسب المال من غير مجهود كبير.

انا فقط لا اريد فعل ذلك.

لا اشعر انه شئ صائب.

لماذا, لانه غير شريف او لانك لا تثق بالبنك؟

انسي الامر

ما هو السبب الحقيقي؟ توقف عن الادعاء بانك شخص امين.

دعينا نقول انني لا اثق بالبنك.

ولكني شخص امين ايضا.

على اي حال, اقصد انك كنت مستعد لمساعدتي مقابل خمسمئه دولار نقدا.

مستحيل ان اساعدك.

من الأفضل ان تستسلمي وترحلي.

انا مشغول.

توقف للحظه!

دعني اقول لك شئ سيجعلك تغير رائيك.

اشك بان اي شئ ستقولينه قد يغير رائي.

اي شئ ستقولينه لن يجعلني اغير رائي.

ماذا اذا اعطيتك المزيد من المال؟

لن يغير المال رائي,

ربما لا يبدو علي ولكني شخص امين.

ماهي مشكلتك؟ يمكنك كسب المال من غير مجهود كبير. Was ist dein Problem? Sie können ohne großen Aufwand Geld verdienen. What is your problem? You can make money without doing very much. C'est quoi ton problème? Vous pouvez gagner de l'argent sans trop d'effort kokia tavo problema? Galite užsidirbti pinigų be didelių pastangų hva er problemet ditt? Du kan tjene penger uten mye innsats. jaki masz problem? Możesz zarobić pieniądze bez większego wysiłku. sorunun ne? Fazla çaba harcamadan para kazanabilirsiniz.

انا فقط لا اريد فعل ذلك. Ich möchte das einfach nicht tun. I just do not want to do it. Je ne veux pas faire ça. Jeg vil bare ikke gjøre det. Po prostu nie chcę tego robić. Bunu yapmak istemiyorum.

لا اشعر انه شئ صائب. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. I do not feel it is right. je ne pense pas que ce soit bien Nemanau, kad tai teisinga Jeg føler ikke det er riktig. Nie wydaje mi się, żeby to było w porządku. я не чувствую, что это правильно

لماذا, لانه غير شريف او لانك لا تثق بالبنك؟ Warum, weil es unehrlich ist oder weil Sie der Bank nicht vertrauen? Why? Because it is dishonest, or because you do not trust the bank? Pourquoi, parce que c'est malhonnête ou parce que vous ne faites pas confiance à la banque ? Hvorfor, fordi det er uærlig eller fordi du ikke stoler på banken?

انسي الامر Vergiss es Never mind. Oublie ce sujet Pamiršk tai glem det zapomnij o tym забудь это

ما هو السبب الحقيقي؟ توقف عن الادعاء بانك شخص امين. Was ist der wahre Grund? Hören Sie auf, so zu tun, als wären Sie eine ehrliche Person. Which is it? Stop pretending that you are so honest. Quelle est la vraie raison ? Arrêtez de faire semblant d'être une personne honnête. Kokia tikroji priežastis? Nustokite apsimesti sąžiningu žmogumi Hva er den egentlige grunnen? Slutt å late som du er en ærlig person. Jaki jest prawdziwy powód? Przestań udawać uczciwego człowieka. Какова настоящая причина? Хватит притворяться честным человеком Gerçek sebep nedir? Dürüst bir insan gibi davranmayı bırak.

دعينا نقول انني لا اثق بالبنك. Nehmen wir an, ich vertraue der Bank nicht. : Let's say I do not trust the bank. Disons que je ne fais pas confiance à la banque. Tarkime, nepasitikiu banku. La oss si at jeg ikke stoler på banken. Powiedzmy, że nie ufam bankowi. Допустим, я не доверяю банку. Bankaya güvenmiyorum diyelim.

ولكني شخص امين ايضا. Aber ich bin auch ein ehrlicher Mensch. But I am also an honest person. Mais je suis aussi une personne honnête. Bet aš taip pat esu sąžiningas žmogus Men jeg er også en ærlig person. Ale jestem też uczciwą osobą. Но я также честный человек.

على اي حال, اقصد انك كنت مستعد لمساعدتي مقابل خمسمئه دولار نقدا. Wie auch immer, ich meine, Sie waren bereit, mir für fünfhundert Dollar in bar zu helfen. I mean, you were ready to help me for five hundred dollars cash, after all. Quoi qu'il en soit, je veux dire, tu étais prêt à m'aider pour cinq cents dollars en espèces. Uansett, jeg mener, du var villig til å hjelpe meg for fem hundre dollar i kontanter. W każdym razie, to znaczy, chciałeś mi pomóc za pięćset dolarów w gotówce. В любом случае, я имею в виду, что вы были готовы помочь мне за пятьсот долларов наличными. Her neyse, demek istediğim, bana nakit olarak beş yüz dolar yardım etmeye istekliydin.

مستحيل ان اساعدك. Es ist unmöglich, Ihnen zu helfen. There is no way I am going to help you. Il m'est impossible de vous aider. Neįmanoma tau padėti. Det er umulig for meg å hjelpe deg. Niemożliwe, aby ci pomóc. Я не могу вам помочь. Sana yardım etmek imkansız.

من الأفضل ان تستسلمي وترحلي. Du gibst besser auf und gehst. You might as well give up and leave. Tu ferais mieux d'abandonner et de partir. Geriau pasiduok ir eik. Du bør gi opp og gå. Lepiej się poddaj i wyjdź. Тебе лучше сдаться и уйти. Vazgeçip gitsen iyi olur.

انا مشغول. I'm busy. Je suis occupé. Jeg er opptatt. ben meşgulüm.

توقف للحظه! Halten Sie kurz inne! Just a minute here! Arrêtez-vous un instant ! trumpam sustok! Stopp et øyeblikk! Zatrzymaj się na chwilę! Остановись на мгновение! Bir an için dur!

دعني اقول لك شئ سيجعلك تغير رائيك. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, das Sie dazu bringen wird, Ihre Meinung zu ändern. Let me tell you something which will make you change your mind. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous fera changer d'avis. La meg fortelle deg noe som vil få deg til å ombestemme deg. Powiem ci coś, co sprawi, że zmienisz zdanie. Позвольте мне сказать вам кое-что, что заставит вас изменить свое мнение. Sana fikrini değiştirecek bir şey söyleyeyim.

اشك بان اي شئ ستقولينه قد يغير رائي. Ich bezweifle, dass irgendetwas, was Sie sagen, meine Meinung ändern wird. I doubt that anything you say will make a difference. Je doute que ce que vous direz me fasse changer d'avis. Abejoju, kad viskas, ką tu pasakytum, pakeis mano nuomonę. Jeg tviler på at alt du sier vil endre mening. Wątpię, czy cokolwiek, co powiesz, zmieni moje zdanie. Я сомневаюсь, что что-то из того, что вы скажете, изменит мое мнение. Söyleyeceğin herhangi bir şeyin fikrimi değiştireceğinden şüpheliyim.

اي شئ ستقولينه لن يجعلني اغير رائي. Nichts, was du sagst, wird mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern. Whatever you say will not make me change my mind. Tout ce que vous direz ne me fera pas changer d'avis. Ingenting du sier vil få meg til å ombestemme meg. Cokolwiek powiesz, nie sprawi, że zmienię zdanie. Ничто из того, что ты скажешь, не заставит меня передумать.

ماذا اذا اعطيتك المزيد من المال؟ Was ist, wenn ich dir mehr Geld gebe? Money will not make me change my mind. Et si je te donnais plus d'argent ? Hva om jeg gir deg mer penger? A jeśli dam ci więcej pieniędzy? Что, если я дам тебе больше денег? Ya sana daha fazla para verirsem?

لن يغير المال رائي, Geld wird meine Meinung nicht ändern, It might not look like it, l'argent ne me fera pas changer d'avis, Penger vil ikke ombestemme meg, pieniądze nie zmienią mojego zdania Деньги не изменят моего мнения,

ربما لا يبدو علي ولكني شخص امين. Es sieht vielleicht nicht wie ich aus, aber ich bin ein ehrlicher Mensch. but I am an honest person. Cela ne me ressemble peut-être pas, mais je suis une personne honnête. Jeg ser kanskje ikke ut som meg selv, men jeg er en ærlig person. Może to na mnie nie wygląda, ale jestem uczciwą osobą. Возможно, я не похож на себя, но я честный человек. Bana benzemeyebilir ama ben dürüst bir insanım.