×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 11- اين تسكني؟

كيف عرفتي ان اخاك يعيش هنا؟

صديق لي اخبرني انه يعيش هنا.

صديق لي اخبرني اين يعيش.

صديق لي اعطاني عنوانه.

اين تسكني؟

انا اعيش في منزل اسرتي في مدينه اخرى. المنزل الذي اعيش فيه يعود الى والدي.

بالمناسبه, اين اوقفتي سيارتك؟

لقد اوقفتها في الزاوية. لم يكن هنا مكان قريب لكي اوقفها.

هل اوقفتي على الجهه اليمني من الشارع او على الجهه اليسرى؟

اوقفت سيارتي بالجهه اليسرى من الشارع, امام المدرسه مباشرة.

هل اوقفتها بجانب الشاحنه الكبيره؟

نعم لقد فعلت, لماذا تسأل؟

غير مسموح لك بايقاف سيارتك هناك. حي المدينه يعمل على اصلاح الشارع هناك.

سوف اذهب لكي احرك سيارتي. رجاء انتظرني, لدي اسئله اخرى.

كيف عرفتي ان اخاك يعيش هنا؟ كيف عرفتي ان اخاك يعيش هنا؟ Woher wusstest du, dass dein Bruder hier wohnt? How did you find out that your brother lived here? Comment saviez-vous que votre frère habite ici ? Iš kur sužinojai, kad čia gyvena tavo brolis? Hvordan visste du at broren din bor her? Skąd wiedziałeś, że twój brat tu mieszka? 你怎么知道你哥哥住在这里?

صديق لي اخبرني انه يعيش هنا. صديق لي اخبرني انه يعيش هنا. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er hier wohnt. A friend said that he lived here. Un de mes amis m'a dit qu'il habitait ici. Mano draugas pasakojo, kad čia gyvena. En venn av meg fortalte meg at han bor her. Znajomy powiedział mi, że tu mieszka. Мой друг сказал мне, что он живет здесь. 我的一个朋友告诉我他住在这里。

صديق لي اخبرني اين يعيش. صديق لي اخبرني اين يعيش. Ein Freund von mir hat mir erzählt, wo er wohnt. A friend told me where he lived. Un de mes amis m'a dit où il habite. Mano draugas papasakojo, kur gyvena. En venn av meg fortalte meg hvor han bor. Znajomy powiedział mi, gdzie mieszka. 我的一个朋友告诉我他住在哪里。

صديق لي اعطاني عنوانه. صديق لي اعطاني عنوانه. Ein Freund von mir gab mir seine Adresse. A friend gave me his address. Un de mes amis m'a donné son adresse. Mano draugas davė man savo adresą. En venn av meg ga meg adressen sin. Znajomy podał mi swój adres. 我的一个朋友给了我他的地址。

اين تسكني؟ Wo wohnst du? Where do you live? où habites-tu? hvor bor du? gdzie mieszkasz? 你住在哪里?

انا اعيش في منزل اسرتي في مدينه اخرى. انا اعيش في منزل اسرتي في مدينه اخرى. Ich wohne in meiner Familie in einer anderen Stadt. I live in my parents' house in another town. Je vis dans la maison de ma famille dans une autre ville. Aš gyvenu savo šeimos name kitame mieste. Jeg bor i familiens hjem i en annen by. Mieszkam w rodzinnym domu w innym mieście. 我住在另一个城市的家里。 المنزل الذي اعيش فيه يعود الى والدي. المنزل الذي اعيش فيه يعود الى والدي. Das Haus, in dem ich wohne, gehört meinem Vater. The house where I live belongs to my parents. La maison dans laquelle je vis appartient à (mon père) Namas, kuriame gyvenu, priklauso (mano tėvui) Huset jeg bor i tilhører foreldrene mine. Dom, w którym mieszkam, należy do moich rodziców. Дом, в котором я живу, принадлежит (моему отцу) 我住的房子是我父母的。

بالمناسبه, اين اوقفتي سيارتك؟ بالمناسبه, اين اوقفتي سيارتك؟ Wo haben Sie übrigens Ihr Auto geparkt? By the way, where did you park your car? Au fait, où as-tu garé ta voiture ? Beje, kur pastatėte savo automobilį? Forresten, hvor parkerte du bilen din? Swoją drogą, gdzie zaparkowałeś samochód? Кстати, где ты припарковал свою машину? 顺便问一下,你把车停在哪里了?

لقد اوقفتها في الزاوية. Ich habe es in der Ecke gestoppt. I parked around the corner. Je l'ai garé dans le coin. Jeg parkerte henne i hjørnet. Zaparkowałem w kącie. 我把她停在角落里。 لم يكن هنا مكان قريب لكي اوقفها. لم يكن هنا مكان قريب لكي اوقفها. Es gab keinen Ort in der Nähe, an dem man es hätte stoppen können. There was no place to park nearer here. Il n'y avait nulle part près de l'arrêter. Niekur nebuvo pakankamai, kad galėčiau ją sustabdyti. Det var ikke i nærheten av hvor jeg kunne stoppe henne. Nie było miejsca, w którym mogłaby ją zatrzymać. Я нигде не мог ее остановить. 我根本无法阻止她。

هل اوقفتي على الجهه اليمني من الشارع او على الجهه اليسرى؟ هل اوقفتي على الجهه اليمني من الشارع او على الجهه اليسرى؟ Haben Sie auf der rechten Straßenseite oder auf der linken Straßenseite angehalten? Did you park on the right side of the street or on the left side of the street? Vous êtes-vous garé du côté droit de la rue ou du côté gauche ? Ar stovėjote dešinėje gatvės pusėje ar kairėje? Parkerte du på høyre side av gaten eller på venstre side? Zaparkowałeś po prawej czy po lewej stronie ulicy? Вы припарковались на правой стороне улицы или на левой стороне? 你把车停在街道的右侧还是左侧?

اوقفت سيارتي بالجهه اليسرى من الشارع, امام المدرسه مباشرة. اوقفت سيارتي بالجهه اليسرى من الشارع, امام المدرسه مباشرة. Ich parkte mein Auto auf der linken Straßenseite direkt vor der Schule. I parked on the left side of the street just in front of the school. J'ai garé ma voiture sur le côté gauche de la rue, juste en face de l'école. Pastačiau automobilį kairėje gatvės pusėje, tiesiai priešais mokyklą. Jeg parkerte bilen min på venstre side av gaten, rett foran skolen. Zaparkowałem samochód po lewej stronie ulicy, tuż przed szkołą. 我把车停在街道的左侧,就在学校前面。

هل اوقفتها بجانب الشاحنه الكبيره؟ هل اوقفتها بجانب الشاحنه الكبيره؟ Bist du bei dem großen Lastwagen stehen geblieben? Did you park beside the large truck? Tu l'as garé à côté du gros camion ? Parkerte du den ved siden av den store lastebilen? Zaparkowałeś go obok dużej ciężarówki? 你把它停在大卡车旁边吗?

نعم لقد فعلت, لماذا تسأل؟ Ja, ich habe das. Warum fragst du? Yes I did, why? Oui, je l'ai fait, pourquoi demandez-vous? Taip aš, kodėl tu klausi? Ja det gjorde jeg, hvorfor spør du? Tak, zrobiłem, dlaczego pytasz? 是的,我知道了,你为什么这么问?

غير مسموح لك بايقاف سيارتك هناك. غير مسموح لك بايقاف سيارتك هناك. Sie dürfen Ihr Auto dort nicht parken. You are not allowed to park there. Vous n'êtes pas autorisé à y garer votre voiture. Ten negalima statyti automobilio. Du har ikke lov til å parkere bilen din der. Nie wolno tam parkować samochodu. Там нельзя парковать машину. 你不能把车停在那里。 حي المدينه يعمل على اصلاح الشارع هناك. حي المدينه يعمل على اصلاح الشارع هناك. Das Stadtviertel arbeitet daran, die Straße dort zu reparieren. The city is fixing the road there. Le district d'Al-Madina travaille à la réparation de la rue. Al-Madina kaimynystėje vyksta gatvės remonto darbai. Bydelen jobber med å reparere gaten der. Dzielnica Al-Madina pracuje nad naprawą tamtejszej ulicy. В городском округе ведутся работы по ремонту улицы. 市区正在修复那里的街道。

سوف اذهب لكي احرك سيارتي. Ich werde mein Auto bewegen. I will go and move my car. Je vais déplacer ma voiture. Aš ketinu perkelti savo automobilį. Jeg skal flytte bilen min. Przestawię samochód. 我要搬走我的车。 رجاء انتظرني, لدي اسئله اخرى. Bitte warten Sie auf mich, ich habe andere Fragen Please wait for me I have some more questions. Veuillez m'attendre, j'ai d'autres questions Vent på meg, jeg har andre spørsmål. Proszę na mnie zaczekać, mam inne pytania. Пожалуйста, подождите меня, у меня есть другие вопросы. 请等我一下,我还有其他问题。