×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Who is She?, 10- توقف عن الكتابه الايميل

هل تعني انهما عاشا معا لنصف سنه؟ لابد انها صديقته.

انا ليس لدي اي فكره.

متى توقف اخاك عن الكتابه اليك؟

توقف عن الكتابه الي منذ اسابيع قليله.

أرايت؟ انه ليس بسبب هذه الفتاة قد توقف عن مراسلتك.

هذا صحيح.

كان يرسلني بأنتظام حتى الاسابيع القليله الماضيه.

اذن لماذا توقف ؟

اذن دعينا نكتشف ماذا حدث.

كم عدد المرات التي يراسلك فيها عادة؟

هذا صعب كي اقوله .

كثيرا ما كان يراسلني.

هل دائما ما تجيبي عليه؟

انا كنت دائما احاول ان ارد عليه في اسرع وقت ممكن.

لكن كم عدد المرات التي لم تجيبي عليه؟

يعتمد على كم الاعمال التي كانت لدي.

هل كنت دائما تكتبي عبر الايميل؟

نعم, نحن كنا نتواصل عبر الايميل.

انا لم اكن مضطره لمعرفه اين كان يسكن.

كم عدد الايميلات التي قد وصلتك منه كل شهر؟

كنت احصل على الكثير من الرسائل منه كل شهر.

كنت دائما متحمسه للحصول على رسائله.

لماذا لم تحاولي زيارته من قبل؟

هل تعني انهما عاشا معا لنصف سنه؟ لابد انها صديقته. Sie meinen, sie haben ein halbes Jahr zusammen gelebt? Sie muss seine Freundin sein Do you mean that they lived together for half a year? It must be his girlfriend. Cela signifie-t-il qu'ils ont vécu ensemble pendant six mois ? Elle doit être sa petite amie Mener du at de bodde sammen i et halvt år? Hun må være kjæresten hans. To znaczy, że mieszkali razem przez pół roku? To musi być jego dziewczyna. Вы имеете в виду, что они прожили вместе полгода? Должно быть, она его девушка. Yarım yıl birlikte yaşadıklarını mı söylüyorsun? Kız arkadaşı olmalı. 你是说他们同居了半年?她一定是他的女朋友。

انا ليس لدي اي فكره. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Je n'ai aucune idée. Neturiu jokio supratimo. Jeg har ingen anelse. nie mam pojęcia. Не имею представления. 我不知道。

متى توقف اخاك عن الكتابه اليك؟ Wann hat dein Bruder aufgehört, dir zu schreiben? When did your brother stop writing to you? Quand votre frère a-t-il cessé de vous écrire ? Når sluttet broren din å skrive til deg? Kiedy twój brat przestał do ciebie pisać? Когда твой брат перестал тебе писать? 你哥哥什么时候不再给你写信了?

توقف عن الكتابه الي منذ اسابيع قليله. Hör vor ein paar Wochen auf zu schreiben. It has only been a few weeks since he stopped writing. Il a cessé de m'écrire il y a quelques semaines. Prieš kelias savaites jis nustojo man rašyti. Han sluttet å skrive til meg for noen uker siden. Przestał do mnie pisać kilka tygodni temu. Он перестал мне писать несколько недель назад.

أرايت؟ انه ليس بسبب هذه الفتاة قد توقف عن مراسلتك. Hast du gesehen Es liegt nicht daran, dass dieses Mädchen aufgehört hat, dir eine E-Mail zu schicken Did you notice? It's not because of this girl that I have stopped contacting you. Voir? Ce n'est pas parce que cette fille a arrêté de t'envoyer des textos Pamatyti? Taip yra ne todėl, kad ši mergina nustojo tau rašyti žinutes Se? Det er ikke på grunn av denne jenta han sluttet å sende deg tekstmeldinger. Widzieć? To nie dlatego, że ta dziewczyna przestała do ciebie pisać. Видеть? Не из-за этой девушки он перестал тебе писать. 看?这并不是因为这个女孩不再给你发短信。

هذا صحيح. das ist Richtig. That's true. ça c'est vrai. Dette er riktig. To jest poprawne. Это верно.

كان يرسلني بأنتظام حتى الاسابيع القليله الماضيه. Er hat mich bis in die letzten Wochen regelmäßig geschickt. He wrote to me regularly until a few weeks ago. Il m'a envoyé des textos régulièrement jusqu'à ces dernières semaines. Jis man reguliariai rašo žinutes iki kelių pastarųjų savaičių. Han sendte meg regelmessig inntil de siste ukene. Od kilku tygodni regularnie do mnie pisze. Он регулярно писал мне сообщения до последних нескольких недель.

اذن لماذا توقف ؟ Warum also aufhören? So why did he stop then? Alors pourquoi s'arrêter ? Tai kam sustoti? Så hvorfor stoppet han? Dlaczego więc się zatrzymał? Так почему же он остановился?

اذن دعينا نكتشف ماذا حدث. Finden wir also heraus, was passiert ist. Well let's try to figure out what happened. Découvrons donc ce qui s'est passé. Taigi išsiaiškinkime, kas atsitiko. Så la oss finne ut hva som skjedde. Dowiedzmy się więc, co się stało. Итак, давайте узнаем, что произошло. Öyleyse ne olduğunu öğrenelim.

كم عدد المرات التي يراسلك فيها عادة؟ Wie oft schreibst du normalerweise? How often did he email you? À quelle fréquence vous envoie-t-il habituellement des SMS ? Kaip dažnai jis paprastai jums rašo? Hvor ofte pleier han å sende deg tekstmeldinger? Jak często zwykle pisze do ciebie SMS-y? Как часто он обычно пишет тебе? Size genellikle ne sıklıkla mesaj atar? 他通常多久给你发短信一次?

هذا صعب كي اقوله . Das ist schwer zu sagen. That is hard to say. C'est difficile à dire pour moi. Man tai sunku pasakyti. Dette er vanskelig å si. Trudno mi to powiedzieć. Трудно сказать. Bunu söylemek benim için zor. 这对我来说很难说。

كثيرا ما كان يراسلني. كثيرا ما كان يراسلني. Er hat mir oft eine E-Mail geschickt. He wrote quite often. Il m'a souvent envoyé des textos. Han sendte meg ofte tekstmeldinger. Często do mnie pisał. Он часто писал мне сообщения. Bana sık sık mesaj attı. 他经常给我发短信。

هل دائما ما تجيبي عليه؟ هل دائما ما تجيبي عليه؟ Antwortest du immer? Did you always answer him? Vous y répondez toujours ? Ar visada atsakai? Svarer du ham alltid? Zawsze na to odpowiadasz? Ты всегда ему отвечаешь? 你总是回答吗?

انا كنت دائما احاول ان ارد عليه في اسرع وقت ممكن. انا كنت دائما احاول ان ارد عليه في اسرع وقت ممكن. Ich habe immer versucht, so schnell wie möglich darauf zu antworten I have always tried to answer him as soon as possible. J'essaie toujours d'y répondre dès que possible Visada stengiuosi kuo greičiau į jį atsakyti Jeg prøvde alltid å svare ham så raskt som mulig. Zawsze staram się odpowiedzieć mu tak szybko, jak to możliwe. Я всегда стараюсь отвечать ему как можно быстрее 我总是尽力尽快回复他。

لكن كم عدد المرات التي لم تجيبي عليه؟ لكن كم عدد المرات التي لم تجيبي عليه؟ Aber wie oft haben Sie nicht geantwortet? But how many times did you not answer him? Mais combien de fois n'y avez-vous pas répondu ? Men hvor mange ganger har du ikke svart ham? Ale ile razy nie odpowiedziałeś na nie? Но сколько раз вы не ответили на него? 但你有多少次没有回答过呢?

يعتمد على كم الاعمال التي كانت لدي. يعتمد على كم الاعمال التي كانت لدي. Kommt darauf an, wie viel Geschäft ich hatte It depended on how much work I had to do. Dépend de combien d'affaires j'avais Priklauso nuo to, kiek verslo turėjau Avhenger av hvor mye virksomhet jeg hadde. Zależy ile miałem biznesów. Зависит от того, какой у меня был бизнес. 取决于我有多少生意。

هل كنت دائما تكتبي عبر الايميل؟ Haben Sie immer per E-Mail geschrieben? You always wrote by email? Avez-vous toujours écrit par e-mail ? Ar visada rašėte el. paštu? Har du alltid skrevet via e-post? Czy zawsze piszesz przez e-mail? Вы всегда писали по электронной почте? 你总是通过电子邮件写信吗?

نعم, نحن كنا نتواصل عبر الايميل. نعم, نحن كنا نتواصل عبر الايميل. Ja, wir haben per E-Mail kommuniziert. Yes we kept in touch by email. Oui, nous communiquions par e-mail. Ja, vi kommuniserte via e-post. Tak, komunikowaliśmy się przez e-mail. 是的,我们通过电子邮件进行交流。

انا لم اكن مضطره لمعرفه اين كان يسكن. Ich musste nicht wissen, wo er lebte. I did not need to know where he lived. Je n'ai pas eu besoin de savoir où il habitait. Man nereikėjo sužinoti, kur jis gyvena. Jeg trengte ikke å vite hvor han bodde. Nie musiałam wiedzieć, gdzie mieszka. Мне не нужно было знать, где он живет. 我不必知道他住在哪里。

كم عدد الايميلات التي قد وصلتك منه كل شهر؟ كم عدد الايميلات التي قد وصلتك منه كل شهر؟ Wie viele E-Mails haben Sie monatlich erhalten? How many emails did you get from him every month? Combien de courriels avez-vous reçu de lui chaque mois ? Kiek el. laiškų gaudavote iš jo kiekvieną mėnesį? Hvor mange e-poster har du mottatt fra ham hver måned? Ile e-maili otrzymywałeś od niego każdego miesiąca? Сколько писем вы получали от него каждый месяц? 您每个月收到他发来的多少封电子邮件?

كنت احصل على الكثير من الرسائل منه كل شهر. كنت احصل على الكثير من الرسائل منه كل شهر. Sie erhalten jeden Monat eine Menge Nachrichten von ihm. I got lots of email every month. Je recevais beaucoup de lettres de lui chaque mois. Kiekvieną mėnesį gaudavau iš jo daug laiškų. Jeg pleide å få mange meldinger fra ham hver måned. Co miesiąc dostawałem od niego mnóstwo listów. Каждый месяц я получал от него много сообщений. 我每个月都会收到他的大量来信。

كنت دائما متحمسه للحصول على رسائله. كنت دائما متحمسه للحصول على رسائله. Ich war immer gespannt auf seine Briefe. I was always excited to get his emails. J'étais toujours ravie de recevoir ses messages. Jeg var alltid spent på å få brevene hans. Zawsze byłam podekscytowana, gdy otrzymywałam jego wiadomości. Я всегда был взволнован, чтобы получить его сообщения. 收到他的消息我总是很兴奋。

لماذا لم تحاولي زيارته من قبل؟ Warum hast du nicht schon einmal versucht, ihn zu besuchen? Why did you not try to visit him before? Pourquoi n'as-tu pas essayé de lui rendre visite avant ? Kodėl anksčiau nebandėte jo aplankyti? Hvorfor prøvde du ikke å besøke ham før? Dlaczego wcześniej nie próbowałeś go odwiedzić? Почему ты не попробовал навестить его раньше? 你之前为什么不尝试去拜访他呢?