Nouns

A noun (substantiv) in Swedish is the same as in English. There are two types of nouns in Swedish: en-words (en penna - pen) and ett-words (ett äpple - apple). Around two thirds of all nouns are en-words. Unfortunately, there are no rules determining whether the word is en or ett.

Singular

Indefinite Form

The indefinite form is the same as the one mentioned above. The articles en and ett are used similarly as English article a.

 1. Jag har en penna. - I have a pen.
 2. Jag äter ett äpple. - I eat an apple.
 3. Jag bor i ett hus. - I live in a house.
Definite Form

The equivalent in English to the definite form would be using article the. We make the definite form by moving the article to the end of the word:

-en (-n after vowel) for en-words: banken (the bank), kursen (the course), pennan (the pen).
-et (-t after vowel) for ett-words: huset (the house), universitetet (the university), äpplet (the apple).

Note:

En-words that end in -el and -er: en cykel → cykeln (bicycle), en vinter → vintern: (winter).
Ett-words that end in -el, -er and -en: ett exempel → exemplet: (example), ett fönster → fönstret (window), ett tecken → tecknet (sign).

Duncountable Nouns

Uncountable nouns have no indefinite article when indefinite form (e.g. kaffe - coffee, öl - beer, socker - sugar).

 1. Jag dricker kaffe. - I drink coffee.
 2. Jag tar socker i kaffet. - I take sugar with coffee. (←In definite form, they function like other nouns.)
Singular
Indefinite FormDefinite Form
en penna (a pen)
en bok (a book)
en lampa (a lamp)
en katt (a cat)
pennan
boken
lampan
katten
ett hus (a house)
ett äpple (an apple)
ett fönster (a window)
ett bibliotek (a library)
huset
äpplet
fönstret
biblioteket

Plural

Indefinite

There are five plural endings in Swedish.

 1. -or: en-words that end in -a
 2. -ar: many monosyllabic en-words (but not all) that end in a consonant;en-words that end in -e;
  en-words that end in -el, -er, -en;
  en-words that end in -ing/-ning.
 3. -er/r: en-words with the stress at the end of the word;en-words that end in -nad, -het, -skap, -else;
  ett-words that end in -eri, -ori, -eum, -ium.
 4. -n: ett-words that end in a vowel.
 5. No ending: ett-words that end in a consonant; en-words that end in -are and -ande
SuffixSingularPlural
1. -oren flicka (a girl)
en penna (a pen)
två flickor
två pennor
2. -ar en buss (a bus)
en stol (a chair)
en pojke (a boy)
en nyckel (a key)
en tidning (a newspaper)
två bussar
två stolar
två pojkar
två nycklar
två tidningar
3. -er/ren balkong (a balcony)
en student (a student)
en händelse (an event)
en månad (a month)
ett museum (a museum)
ett konditori (a patisserie)
två balkonger
två studenter
två händelser
två månader
två museer
två konditorier
4. -nett äpple (an apple)
ett suddgummi (an eraser)
två äpplen
två suddgummin
5. -ett universitet (a university)
ett barn (a child)
en lärare (a teacher)
två universitet
två barn
två lärare
Definite

1-3. En-words that in plural have endings -or, -ar, -er, get suffix -na.
4. Ett-words that in plural have ending -n, get suffix -a.
5. Ett-wordsthat are same in singular and plural, get suffix -en.

Indefinite Plural Definite Plural
1. blommor (flowers)blommorna
2. höstar (autumns)höstarna
3. affärer (stores)affärerna
4. foton (photos)fotona
5. universitet (universities)universiteten

Irregulars

Some of the common irregular nouns:

Singular IndefiniteSingular DefinitePlural IndefinitePlural Definite
en bok (a book)bokenböckerböckerna
en bror (a brother)brodernbröderbröderna
en dotter (a daughter)dotterndöttrardöttrarna
en fot (a foot)fotenfötterfötterna
en hand (a hand)handenhänderhänderna
ett land (a country)landetländerländerna
en man (a man)mannenmänmännen
en mus (a mouse)musenmössmössen
ett museum (a museum)museetmuseermuseerna
en sko (a shoe)skonskorskorna
en son (a son)sonensönersönerna
en stad (a city)stadenstäderstäderna
en tand (a tooth)tandentändertänderna
ett öga (an eye)ögatögonögonen
ett öra (an ear)öratöronöronen

Genitives

The genitive case is formed by adding an -s to the noun or name in question:

 1. Sveriges huvudstad - Capital of Sweden
 2. Elins syster - Elin’s sister

If the word ends in -s, -x or -z, it takes no ending at all:

 1. Mattias dotter - Mattias’ daughter
 2. Schweiz huvudstad - Capital of Switzerland