Numerals

Cardinals

0-1011-2010-100100-1.000.000
0 - nul11 - elf10 - tien100 - honderd
1 - één12 - twaalf20 - twintig200 - tweehonderd
2 - twee13 - dertien30 - dertig300 - driehonderd
3 - drie14 - veertien40 - veertig400 - vierhonderd
4 - vier15 - vijftien50 - vijftig1000 - duizend
5 - vijf16 - zestien60 - zestig2000 - tweeduizend
6 - zes17 - zeventien70 - zeventig3000 - drieduizend
7 - zeven18 - achttien80 - tachtig4000 - vierduizend
8 - acht19 - negentien90 - negentig1.000.000 - één miljoen
9 - negen20 - twintig100 - honderd1.000.000.000 - één miljard
10 - tien21 - eenentwintig
22 - tweeëntwintig
23 - drieëntwintig

Ordinals

1-19 Cardinal number+ -de endingUpwards of 20Cardinal number + -ste/-de
1e eerste11e Elfde20etwintigste
2e tweede12e twaalfde30edertigste
3e derde13e dertiende40eveertigste
4e vierde14e veertiende59enegenenvijftigste
5e vijfde15e vijftiende67ezevenenzestigste
6e zesde16e zestiende100ehonderdste
7e zevende17e zeventiende101ehonderd eerste
8e achtste18e achttiende115ehonderd vijftiende
9e negende19e negentiende144ehonderd vierenveertigste
10e tiende1.000eduizendste
1.001eduizend eerste
1.200eduizend tweehonderdste
1.000.000eMiljoenste
1.000.000.000emiljardste