×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning)

5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning)

Γεια σας,

Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Το σημερινό μάθημα είναι μάθημα λεξιλογίου.

Γι'αυτό θα πρότεινα να έχετε μαζί σας

ένα στιλό και ένα τετράδιο.

Σήμερα θα μάθουμε πώς να λέμε το ίδιο πράγμα

με μία λέξη, αλλά και περιφραστικά.

Δηλαδή χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη φράση.

Οι Έλληνες στον καθημερινό τους λόγο

χρησιμοποιούν πολύ συχνά ιδιωματισμούς.

Και σκέφτηκα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εσάς

να γνωρίζετε το ρήμα, αλλά και έναν ιδιωματισμό,

που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Όπως είπα και πριν, αυτές τις φράσεις

θα τις ακούσετε κυρίως στον προφορικό λόγο.

Δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα,

αλλά πιο φιλικό, καθημερινό.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο ρήμα:

Αδιαφορώ.

Αδιαφορώ, σημαίνει δε με νοιάζει.

Την ίδια σημασία όμως έχουν και οι φράσεις:

Δε μου καίγεται καρφί

και δε δίνω δεκάρα.

Για παράδειγμα:

Δε μου καίγεται καρφί αν της αρέσει το φόρεμά μου ή όχι.

Ο καθένας έχει το δικό του στυλ.

Η διαφορά μεταξύ του ρήματος αδιαφορώ

και της φράσης δε μου καίγεται καρφί

ή δε δίνω δεκάρα,

είναι ότι το πρώτο μπορώ να το χρησιμοποιήσω

και σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, όταν μιλάω με τον manager μου

ή όταν μιλάω με κάποιον, τον οποίο δε γνωρίζω

σε φιλικό επίπεδο ή είναι κάποιος μεγαλύτερός μου

και θέλω με τα λόγια μου να δείξω σεβασμό.

Το δεύτερο ζευγάρι είναι το ρήμα ξαφνιάζομαι

και η φράση πέφτω από τα σύννεφα.

Και τα δύο σημαίνουν ότι δεν περίμενα κάτι να συμβεί.

Για παράδειγμα:

Έπεσα από τα σύννεφα, όταν άκουσα

ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς ή

ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς.

Το τρίτο ζευγάρι είναι το ρήμα ντρέπομαι

και η φράση να ανοίξει η γη να με καταπιεί.

Αυτή η φράση περιγράφει, πάρα πολύ παραστατικά

το αίσθημα της ντροπής.

Όταν ντρεπόμαστε νιώθουμε ότι θέλουμε να εξαφανιστούμε,

να ανοίξει η γη και να χαθούμε μαγικά.

Για παράδειγμα:

Χτες στο γραφείο ξέχασα

το όνομα του πιο σημαντικού πελάτη!

Ήμουν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί!

Ντρεπόμουν πάρα πολύ.

Το επόμενο ζευγάρι είναι το ρήμα υπερβάλλω

και η φράση κάνω την τρίχα, τριχιά.

Και τα δύο σημαίνουν ότι φέρομαι με τρόπο υπερβολικό

και μεγαλώνω μια κατάσταση.

Όλοι νομίζω έχουμε στην οικογένεια

έναν συγγενή, που του αρέσει το δράμα

και μεγαλώνει τις καταστάσεις,

τις κάνει πιο τραγικές.

Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα:

Δεν έχουν έτσι τα πράγματα!

Η Μαρία κάνει την τρίχα, τριχιά!

Της αρέσει να υπερβάλλει.

Τέλος έχουμε το ρήμα συγχωρώ

και τη φράση δίνω τόπο στην οργή.

Αν για παράδειγμα, έχεις τσακωθεί με κάποιον

και κάνεις το πρώτο βήμα για να τα βρείτε,

τότε δίνεις τόπο στην οργή.

Θα δώσω τόπο στην οργή

και θα την πάρω εγώ πρώτη τηλέφωνο.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα.

Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like

σε αυτό εδώ το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!!


5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning)

Γεια σας,

Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα, And welcome to another lesson,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek.

Το σημερινό μάθημα είναι μάθημα λεξιλογίου. Today's lesson is a vocabulary lesson.

Γι'αυτό θα πρότεινα να έχετε μαζί σας That's why I would suggest you bring it with you

ένα στιλό και ένα τετράδιο. a pen and a notebook.

Σήμερα θα μάθουμε πώς να λέμε το ίδιο πράγμα Today we will learn how to say the same thing

με μία λέξη, αλλά και περιφραστικά. in a word, but also paraphrasing.

Δηλαδή χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη φράση. That is, using a whole sentence.

Οι Έλληνες στον καθημερινό τους λόγο The Greeks in their daily speech

χρησιμοποιούν πολύ συχνά ιδιωματισμούς. they use idioms very often.

Και σκέφτηκα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εσάς And I thought, it would be very useful for you

να γνωρίζετε το ρήμα, αλλά και έναν ιδιωματισμό, know the verb, but also an idiom,

που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. which mean exactly the same thing.

Όπως είπα και πριν, αυτές τις φράσεις As I said before, these phrases

θα τις ακούσετε κυρίως στον προφορικό λόγο. you will hear them mainly in the spoken word.

Δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα, They are not so formal in nature,

αλλά πιο φιλικό, καθημερινό. but more friendly, everyday.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο ρήμα: So let's start with the first verb:

Αδιαφορώ. I don't care.

Αδιαφορώ, σημαίνει δε με νοιάζει. I don't care means I don't care.

Την ίδια σημασία όμως έχουν και οι φράσεις: But the phrases have the same meaning:

Δε μου καίγεται καρφί I don't have a burning nail

και δε δίνω δεκάρα. and I don't give a damn.

Για παράδειγμα: For example:

Δε μου καίγεται καρφί αν της αρέσει το φόρεμά μου ή όχι. I don't care if she likes my dress or not.

Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Everyone has their own style.

Η διαφορά μεταξύ του ρήματος αδιαφορώ The difference between the verb don't care

και της φράσης δε μου καίγεται καρφί and I don't like the phrase

ή δε δίνω δεκάρα, or i don't give a damn

είναι ότι το πρώτο μπορώ να το χρησιμοποιήσω is that the first one I can use

και σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον. and in a more formal setting.

Για παράδειγμα, όταν μιλάω με τον manager μου For example, when I talk to my manager

ή όταν μιλάω με κάποιον, τον οποίο δε γνωρίζω or when I'm talking to someone I don't know

σε φιλικό επίπεδο ή είναι κάποιος μεγαλύτερός μου on a friendly level or is someone older than me

και θέλω με τα λόγια μου να δείξω σεβασμό. and I want to show respect with my words.

Το δεύτερο ζευγάρι είναι το ρήμα ξαφνιάζομαι The second pair is the verb to be surprised

και η φράση πέφτω από τα σύννεφα. and the phrase I fall from the clouds.

Και τα δύο σημαίνουν ότι δεν περίμενα κάτι να συμβεί.

Για παράδειγμα:

Έπεσα από τα σύννεφα, όταν άκουσα

ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς ή

ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς.

Το τρίτο ζευγάρι είναι το ρήμα ντρέπομαι

και η φράση να ανοίξει η γη να με καταπιεί.

Αυτή η φράση περιγράφει, πάρα πολύ παραστατικά

το αίσθημα της ντροπής.

Όταν ντρεπόμαστε νιώθουμε ότι θέλουμε να εξαφανιστούμε,

να ανοίξει η γη και να χαθούμε μαγικά.

Για παράδειγμα:

Χτες στο γραφείο ξέχασα

το όνομα του πιο σημαντικού πελάτη!

Ήμουν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί!

Ντρεπόμουν πάρα πολύ.

Το επόμενο ζευγάρι είναι το ρήμα υπερβάλλω

και η φράση κάνω την τρίχα, τριχιά.

Και τα δύο σημαίνουν ότι φέρομαι με τρόπο υπερβολικό

και μεγαλώνω μια κατάσταση.

Όλοι νομίζω έχουμε στην οικογένεια

έναν συγγενή, που του αρέσει το δράμα

και μεγαλώνει τις καταστάσεις,

τις κάνει πιο τραγικές.

Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα:

Δεν έχουν έτσι τα πράγματα!

Η Μαρία κάνει την τρίχα, τριχιά!

Της αρέσει να υπερβάλλει.

Τέλος έχουμε το ρήμα συγχωρώ

και τη φράση δίνω τόπο στην οργή.

Αν για παράδειγμα, έχεις τσακωθεί με κάποιον

και κάνεις το πρώτο βήμα για να τα βρείτε,

τότε δίνεις τόπο στην οργή.

Θα δώσω τόπο στην οργή

και θα την πάρω εγώ πρώτη τηλέφωνο.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα.

Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like

σε αυτό εδώ το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!!