×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use a very common Greek expression.

Learn how to use a very common Greek expression.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια έκφραση που ακούτε πολλές φορές να λένε οι Έλληνες,

αλλά δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοούν. Η φράση αυτή είναι: «Θα σε τζάσω» ή «Τζους από ‘δω»

Το ρήμα «τζάζω» προέρχεται από τη γερμανική λέξη «τζους», που σημαίνει αντίο.

Ωστόσο, οι Έλληνες, δεν τη χρησιμοποιούν για να αποχαιρετήσουν κάποιον, αλλά για να διώξουν ή να ξεφορτωθούν

κάποιον ανεπιθύμητο, κάποιον που δεν θέλουν άλλο πια να είναι μαζί τους.

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούνται οι φράσεις: «Θα τον τζάσω. Δεν τον αντέχω άλλο.

Είναι εδώ τρεις ώρες και δε λέει να φύγει.»

Δηλαδή, τον βαρέθηκα και προσπαθώ με κάποιο τρόπο να τον διώξω για να απαλλαγώ από αυτόν.

«Θα σε τζάσω, γιατί έχω δουλειές.». Δηλαδή, θα σε αποχαιρετήσω, οχι με πολύ κομψό τρόπο,

γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω, προφανώς πιο σημαντικά, από το να είμαι εδώ μαζί σου.

Ακόμη, πολλές φορές ακούμε τη φράση: «Τζους από ‘δω» ή «Ούστ από ‘δω», που σημαίνει: «Φύγε από εδώ».

Ένα παράδειγμα: «Εδώ και μισή προσπαθώ να διαβάσω την εφημερίδα και μου μιλάς συνέχεια.

Άσε με ήσυχη, τζους από ‘δω! Πήγαινε να μιλήσεις σε άλλο.»

Άλλο ένα παράδειγμα διαλόγου: - «Ελένη, θα κάνουμε το πάρτυ στο σπίτι σου τελικά το Σάββατο;»

- «Νομίζω πως ναι, αν τα καταφέρω να τζάσω τους γονείς μου...»

Η φράση αυτή, χρησιμοποιείται κυρίως μεταξύ φίλων και νέων.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω αν ακούσατε ποτέ αυτή τη φράση και σε ποια περίπτωση.

Τα λέμε και πάλι την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!


Learn how to use a very common Greek expression.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια έκφραση που ακούτε πολλές φορές να λένε οι Έλληνες, Heute werden wir über einen Ausdruck sprechen, den Sie oft von den Griechen sagen hören: Today we will talk about an expression that Greeks say many times

αλλά δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοούν. Η φράση αυτή είναι: «Θα σε τζάσω» ή «Τζους από ‘δω» aber du verstehst nicht genau, was sie bedeuten. Dieser Satz ist: "Ich werde dich aufpeppen" oder "Juice out of here" but you don't understand exactly what they mean. The phrase is: "Θα σε τζάσω" or "jΤζους από ‘δω"

Το ρήμα «τζάζω» προέρχεται από τη γερμανική λέξη «τζους», που σημαίνει αντίο. Das Verb „Jazz“ leitet sich vom deutschen Wort „jus“ ab, was „Auf Wiedersehen“ bedeutet. The word "τζάζω" comes from the German word "τζους", which means goodbye.

Ωστόσο, οι Έλληνες, δεν τη χρησιμοποιούν για να αποχαιρετήσουν κάποιον, αλλά για να διώξουν ή να ξεφορτωθούν Die Griechen verwenden es jedoch nicht, um sich von jemandem zu verabschieden, sondern um sich zu verjagen oder loszuwerden Greeks, however, do not use it to say goodbye, but to get rid of

κάποιον ανεπιθύμητο, κάποιον που δεν θέλουν άλλο πια να είναι μαζί τους. jemand unerwünscht, jemand, mit dem sie nicht mehr zusammen sein wollen. someone unwanted, someone who they no longer wants to be with anymore.

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούνται οι φράσεις: «Θα τον τζάσω. Δεν τον αντέχω άλλο. Also werden die Sätze verwendet: "Ich werde ihn verprügeln." Ich kann ihn nicht mehr ausstehen. So, we have the phrase: "Θα τον τζάσω. Δεν τον αντέχω άλλο.

Είναι εδώ τρεις ώρες και δε λέει να φύγει.» Er ist seit drei Stunden hier und wird nicht gehen." Είναι εδώ τρεις ώρες και δε λέει να φύγει."

Δηλαδή, τον βαρέθηκα και προσπαθώ με κάποιο τρόπο να τον διώξω για να απαλλαγώ από αυτόν. Ich meine, ich habe ihn satt und versuche ihn irgendwie zu vertreiben, um ihn loszuwerden. This means I got bored with him and somehow I want to get rid of him.

«Θα σε τζάσω, γιατί έχω δουλειές.». Δηλαδή, θα σε αποχαιρετήσω, οχι με πολύ κομψό τρόπο, "Ich werde dich schlagen, weil ich arbeiten muss." Ich meine, ich werde mich von dir verabschieden, nicht auf sehr elegante Weise, "Θα σε τζάσω, γιατί έχω δουλειές.." That is, I'll say goodbye, not in a very elegant way,

γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω, προφανώς πιο σημαντικά, από το να είμαι εδώ μαζί σου. denn ich habe andere Dinge zu tun, offensichtlich wichtigere, als hier bei dir zu sein. because I have other things to do, obviously more important, than being here with you.

Ακόμη, πολλές φορές ακούμε τη φράση: «Τζους από ‘δω» ή «Ούστ από ‘δω», που σημαίνει: «Φύγε από εδώ». Außerdem hören wir oft den Satz: "Jus apo 'do" oder "Ust apo 'do", was bedeutet: "Raus hier". Also, we often hear the phrase: "Τζους από ‘δω" or "Ούστ από ‘δω", which means "Get out of here."

Ένα παράδειγμα: «Εδώ και μισή προσπαθώ να διαβάσω την εφημερίδα και μου μιλάς συνέχεια. Ein Beispiel: „Ich versuche seit einer halben Stunde Zeitung zu lesen und du redest immer wieder mit mir. An example: "Εδώ και μισή ώρα προσπαθώ να διαβάσω την εφημερίδα και μου μιλάς συνέχεια.

Άσε με ήσυχη, τζους από ‘δω! Πήγαινε να μιλήσεις σε άλλο.» Lass mich in Ruhe, Saft raus hier! Sprich mit jemand anderem.“ Άσε με ήσυχη, τζους από ‘δω! Πήγαινε να μιλήσεις σε άλλο."

Άλλο ένα παράδειγμα διαλόγου: - «Ελένη, θα κάνουμε το πάρτυ στο σπίτι σου τελικά το Σάββατο;» Ein weiteres Dialogbeispiel: - "Helen, feiern wir die Party doch am Samstag bei dir zu Hause?" Another example of dialogue: - "Ελένη, θα κάνουμε το πάρτυ στο σπίτι σου τελικά το Σάββατο;"

- «Νομίζω πως ναι, αν τα καταφέρω να τζάσω τους γονείς μου...» - "Ich denke schon, wenn ich es schaffe, meine Eltern zu beeindrucken..." - "Νομίζω πως ναι, αν τα καταφέρω να τζάσω τους γονείς μου..."

Η φράση αυτή, χρησιμοποιείται κυρίως μεταξύ φίλων και νέων. Dieser Ausdruck wird hauptsächlich zwischen Freunden und jungen Leuten verwendet. This phrase is mainly used among friends and young people.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω αν ακούσατε ποτέ αυτή τη φράση και σε ποια περίπτωση. Das war es also für heute. Lassen Sie uns in den Kommentaren unten wissen, ob Sie diesen Satz jemals gehört haben und wann. So that's all for today. Let us know in the comments below if you've ever heard this phrase and when.

Τα λέμε και πάλι την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά! Bis bald. Bis dahin hallo Freude! See you again next time. Until then, bye!