×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Greek lesson: How to use the Greek verb ''αστειεύομαι''

Greek lesson: How to use the Greek verb ''αστειεύομαι''

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο.

Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε σε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μου Ελένη.

Όπως σας είπα πολλές φορές στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο με ένα βίντεο μάθημα.

Η Ελένη, μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «αστειεύομαι» και επειδή αυτή είναι μία λέξη

που χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο- μάθημα για να σας εξηγήσω τη χρήση της.

Θα έλεγα ότι υπάρχει η κυριολεκτική σημασία της λέξης αυτής που είναι «λέω αστεία».

Για παράδειγμα, λέμε «ο Νίκος αστειεύεται συνέχεια, είναι πολύ κεφάτος άνθρωπος»

ή λες κάτι σε κάποιον το οποίο δεν είναι αλήθεια και αυτός το παίρνει σοβαρά τότε εσύ του λες

«αστειεύομαι φίλε, ηρέμησε» εννοώντας βέβαια ότι δεν μιλάς σοβαρά και απλά κάνεις ένα αστείο.

Επίσης, σε πολλούς ανθρώπους όταν πεις κάτι που δεν πιστεύουν ή είναι κάτι σοβαρό

και δεν θέλουν να το πιστέψουν τότε λένε «αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι».

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει ότι κάποιος γρατζούνισε το αυτοκίνητό σου.

Τότε εσύ μπορείς να του πεις «αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι;». Δείχνοντας ότι δεν το πιστεύεις αυτό που ακούς.

Η δεύτερη περίπτωση χρήσης αυτού του ρήματος είναι όταν κάποιος αντιμετωπίζει κάτι χωρίς σοβαρότητα.

Για παράδειγμα, λέμε «δεν πρέπει να αστειεύεσαι με την υγεία σου».

Δηλαδή, πρέπει να προσέχεις την υγεία σου σοβαρά και να μην κάνεις επιπολαιότητες.

Άλλα παραδείγματα είναι «δεν πρέπει να αστειεύεσαι με τη δουλειά σου, πρέπει να την αντιμετωπίζεις σοβαρά».

Αυτοί είναι οι δύο τρόποι χρήσης του ρήματος αυτού το οποίο χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα.

Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Καλή βδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε, γεια σας.


Greek lesson: How to use the Greek verb ''αστειεύομαι'' Greek lesson: How to use the Greek verb ''joking''

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο. Hello and welcome this Saturday.

Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε σε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μου Ελένη. Diese Woche beantworten wir eine Frage meiner Schülerin Eleni. This week we will answer a question from my student Eleni.

Όπως σας είπα πολλές φορές στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο με ένα βίντεο μάθημα. Wie ich Ihnen schon oft gesagt habe, senden Sie uns Ihre Fragen und wir werden sie so schnell wie möglich mit einer Videolektion beantworten. As I told you many times, send us your questions and we will respond as soon as possible with a video lesson.

Η Ελένη, μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «αστειεύομαι» και επειδή αυτή είναι μία λέξη Eleni asked us how we use the word "αστειέυομαι" and because that's one word

που χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο- μάθημα για να σας εξηγήσω τη χρήση της. which is used extensively in Greece, I decided to make a video lesson to explain your use.

Θα έλεγα ότι υπάρχει η κυριολεκτική σημασία της λέξης αυτής που είναι «λέω αστεία». Ich würde sagen, dass es eine wörtliche Bedeutung dieses Wortes gibt, die "ich sage lustig" ist. I would say that there is the literal meaning of this word that is "λέω αστεία".

Για παράδειγμα, λέμε «ο Νίκος αστειεύεται συνέχεια, είναι πολύ κεφάτος άνθρωπος» Zum Beispiel sagen wir "Nikos macht immer Witze, er ist ein sehr fröhlicher Mann" For example, we say "ο Νίκος αστειεύεται συνέχεια, είναι πολύ κεφάτος άνθρωπος"

ή λες κάτι σε κάποιον το οποίο δεν είναι αλήθεια και αυτός το παίρνει σοβαρά τότε εσύ του λες oder du sagst jemandem etwas, das nicht wahr ist, und er nimmt es ernst, dann sagst du es or when you say something to someone which is not true and he takes it seriously then you tell him

«αστειεύομαι φίλε, ηρέμησε» εννοώντας βέβαια ότι δεν μιλάς σοβαρά και απλά κάνεις ένα αστείο. "Ich mache Witze, Alter, beruhige dich" bedeutet natürlich, dass du nicht ernst sprichst und nur einen Witz machst. "αστειεύομαι φίλε, ηρέμησε," meaning of course you do not talk seriously and just do a joke.

Επίσης, σε πολλούς ανθρώπους όταν πεις κάτι που δεν πιστεύουν ή είναι κάτι σοβαρό Auch für viele Menschen, wenn Sie etwas sagen, glauben sie nicht oder es ist etwas Ernstes Also, many people when you say something and they do not believe or is something serious

και δεν θέλουν να το πιστέψουν τότε λένε «αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι». und sie wollen es nicht glauben, dann sagen sie "Du machst Witze, so ist es nicht". and they do not want to believe it then they say "αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι."

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει ότι κάποιος γρατζούνισε το αυτοκίνητό σου. Nehmen wir ein Beispiel: Jemand greift zum Telefon und sagt Ihnen, dass jemand Ihr Auto zerkratzt hat. Let's give an example, someone gets a phone and tells you that someone has scratched your car.

Τότε εσύ μπορείς να του πεις «αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι;». Δείχνοντας ότι δεν το πιστεύεις αυτό που ακούς. Dann kannst du ihm sagen: "Du machst Witze, nicht wahr?" Zeigen, dass Sie nicht glauben, was Sie hören. Then you can tell him "αστειεύεσαι, έτσι δεν είναι" Showing that you do not believe what you hear.

Η δεύτερη περίπτωση χρήσης αυτού του ρήματος είναι όταν κάποιος αντιμετωπίζει κάτι χωρίς σοβαρότητα. Der zweite Fall der Verwendung dieses Verbs ist, wenn man sich mit etwas ohne Ernst befasst. The second case of using this verb is when someone is dealing with something without seriousness.

Για παράδειγμα, λέμε «δεν πρέπει να αστειεύεσαι με την υγεία σου». Wir sagen zum Beispiel „Du solltest nicht über deine Gesundheit scherzen“. For example, we say "δεν πρέπει να αστειεύεσαι με την υγεία σου."

Δηλαδή, πρέπει να προσέχεις την υγεία σου σοβαρά και να μην κάνεις επιπολαιότητες. Das heißt, Sie müssen sich ernsthaft um Ihre Gesundheit kümmern und dürfen nicht leichtsinnig sein. That is, you have to take care of your health seriously and do not be mindless.

Άλλα παραδείγματα είναι «δεν πρέπει να αστειεύεσαι με τη δουλειά σου, πρέπει να την αντιμετωπίζεις σοβαρά». Andere Beispiele sind „Du solltest nicht über deinen Job scherzen, du solltest ihn ernst nehmen“. Other examples are "δεν πρέπει να αστειεύεσαι με τη δουλειά σου, πρέπει να την αντιμετωπίζεις σοβαρά"

Αυτοί είναι οι δύο τρόποι χρήσης του ρήματος αυτού το οποίο χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα. Dies sind die beiden Verwendungsweisen dieses Verbs, das in Griechenland weit verbreitet ist. These are the two ways of using this verb, which is widely used in Greece.

Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Καλή βδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε, γεια σας. Ich hoffe, Sie finden es nützlich. Habt eine gute Woche und wir verabschieden uns nächsten Samstag. Bis dahin, hallo. I hope you find it useful. Have a nice week and we'll speak next Saturday. Until then, Bye.