×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, What you DON'T know about the verb to BE in Greek

What you DON'T know about the verb to BE in Greek

Γεια σας,

και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου.

Εγώ είμαι η Γιούλη, για όσους δε με ξέρουν,

και είμαι εκπαιδευτικός.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρήμα είμαι.

Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε το ρήμα είμαι.

Είναι ένα από τα πιο βασικά ρήματα της ελληνικής γλώσσας.

Είναι ένα ρήμα συνδετικό,

που σημαίνει ότι συνδέει το υποκείμενο με μία ιδιότητα,

μόνιμη ή προσωρινή.

Είναι επίσης ένα από τα πρώτα ρήματα,

που πρέπει να ξέρει ένας μαθητής των ελληνικών.

Μας βοηθάει να συστηθούμε.

Για παράδειγμα: είμαι η Γιούλη

Να μιλήσουμε για την καταγωγή μας:

Είμαι από την Ελλάδα.

Αλλά και για το επάγγελμά μας:

Είμαι δασκάλα.

Όμως υπάρχουν και κάποιες χρήσεις του ρήματος είμαι,

που ίσως να μη γνωρίζετε

και γι'αυτές θα μιλήσουμε σήμερα.

Αρχικά το χρησιμοποιούμε αντί για το ρήμα φοράω.

Για παράδειγμα, είναι καλοκαίρι, είσαι στην παραλία

και σε παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σου.

Ο φίλος σου έχει κλείσει τραπέζι

σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο

και σου προτείνει να πας μαζί του.

Όμως το ντύσιμό σου είναι για παραλία

και όχι για ένα ακριβό εστιατόριο.

Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πεις:

Είμαι ακόμη με το μαγιό,

θα σε πείραζε να πάω στο σπίτι να αλλάξω

και να έρθω λίγο αργότερα;

Γενικότερα όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα

συν την πρόθεση με και ένα ρούχο,

τότε το ρήμα είμαι, σημαίνει φοράω.

Είμαι με το μαγιό, είμαι με τις πιτζάμες ή είμαι με τις παντόφλες.

Όταν χρησιμοποιούμε το είμαι με και μετά ένα όνομα,

σημαίνει ότι έχουμε σχέση με αυτό το άτομο.

Για παράδειγμα εάν κάποιος πει:

Αυτήν την περίοδο είμαι με τον Γιάννη,

σημαίνει ότι έχουμε σχέση, ότι είμαστε ζευγάρι.

Κάποιες φορές το ρήμα είμαι μπορεί να σημαίνει έχω.

Για παράδειγμα, όταν είμαι με βρεγμένα μαλλιά

δε βγαίνω ποτέ έξω.

Με άλλα λόγια όταν έχω με βρεγμένα μαλλιά,

προτιμώ να μένω μέσα στο σπίτι,

γιατί εάν βγω έξω μπορεί να κρυώσω.

Τώρα όταν το ρήμα είμαι, ακολουθείται από

μια ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα πολιτικό κόμμα,

τότε μπορεί να έχει την έννοια του υποστηρίζω.

Πολύ συχνά όταν ήμασταν πιο μικροί,

οι φίλοι του μπαμπά μου ρωτούσαν τον αδερφό μου,

τι ομάδα είναι.

Δηλαδή ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει.

Εγώ επειδή δεν είχα ιδέα από ομάδες,

έλεγα πάντα ότι είμαι Εθνική Ελλάδος.

Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι

ως υπάρχω ή βρίσκομαι.

Όπως στην ερώτηση: Πού είσαι;

Είμαι στη δουλειά.

Είμαι στο σπίτι.

Είμαι στον δρόμο, έρχομαι.

Τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι, για σχέδια

ή όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι.

Για παράδειγμα, ήταν να πάω στην Ελλάδα φέτος,

όμως δεν τα κατάφερα.

Είχα σχεδιάσει ένα ταξίδι στην Ελλάδα,

όμως εξαιτίας της πανδημίας και των νέων συνθηκών,

δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο σε αργά ελληνικά

γι'αυτήν την εβδομάδα.

Ελπίζω να μάθατε καινούριες πληροφορίες για το ρήμα είμαι.

Και εμείς θα τα πούμε ξανά

στο επόμενο μάθημα, την επόμενη Πέμπτη.

Φιλάκια Πολλά!!!

What you DON'T know about the verb to BE in Greek Was Sie NICHT über das Verb sein im Griechischen wissen What you DON'T know about the verb to BE in Greek Lo que NO sabes sobre el verbo SER en griego Ce que vous NE SAVEZ PAS sur le verbe ETRE en grec Quello che non sapete sul verbo essere in greco Yunancada OLMAK fiili hakkında bilmedikleriniz

Γεια σας,

και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. and welcome back to my channel. y bienvenidos de nuevo a mi canal.

Εγώ είμαι η Γιούλη, για όσους δε με ξέρουν, I'm Yuli, for those who don't know me, Soy Yiuli, para los que no me conocéis,

και είμαι εκπαιδευτικός. and I am a teacher. y soy profesora.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρήμα είμαι. Today we will talk about the verb am. Hoy vamos a hablar del verbo ser o estar.

Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε το ρήμα είμαι. I think you all know the verb am. Creo que todos conoceréis el verbo ser. Credo che tutti voi conosciate il mio verbo.

Είναι ένα από τα πιο βασικά ρήματα της ελληνικής γλώσσας. It is one of the most basic verbs in the Greek language. Es uno de los verbos más básicos de la lengua griega. È uno dei verbi più elementari della lingua greca.

Είναι ένα ρήμα συνδετικό, It is a linking verb, Es un verbo copulativo, È un verbo di collegamento,

που σημαίνει ότι συνδέει το υποκείμενο με μία ιδιότητα, which means that it connects the subject with a property, que quiere decir que une el sujeto con un atributo, il che significa che associa l'oggetto a una proprietà,

μόνιμη ή προσωρινή. permanent or temporary. permanente o temporal. permanente o temporaneo.

Είναι επίσης ένα από τα πρώτα ρήματα, It is also one of the first verbs, Es también uno de los primeros verbos È anche uno dei primi verbi,

που πρέπει να ξέρει ένας μαθητής των ελληνικών. that a student of Greek must know. que debería conocer un estudiante de griego. che uno studente di greco dovrebbe conoscere.

Μας βοηθάει να συστηθούμε. It helps us introduce ourselves. Nos sirve para presentarnos. Ci aiuta a presentarci.

Για παράδειγμα: είμαι η Γιούλη For example: I am Yuli Por ejemplo: soy Yiuli. Per esempio: io sono Yiouli

Να μιλήσουμε για την καταγωγή μας: Let's talk about our origin: Hablar de nuestro origen: Per parlare delle nostre origini:

Είμαι από την Ελλάδα. I am from GREECE. Soy de Grecia. Io vengo dalla Grecia.

Αλλά και για το επάγγελμά μας: But also for our profession: Y también de nuestra profesión: Ma anche per la nostra professione:

Είμαι δασκάλα. I am a teacher. Soy profesora. Sono un insegnante.

Όμως υπάρχουν και κάποιες χρήσεις του ρήματος είμαι, But there are also some uses of the verb am, Pero hay algunos usos del verbo ser/estar Ma ci sono anche alcuni usi del verbo essere,

που ίσως να μη γνωρίζετε which you may not know que puede que no conozcáis di cui forse non siete a conoscenza

και γι'αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. and we will talk about them today. y hoy vamos a hablar de ellos. ed è di questo che parleremo oggi.

Αρχικά το χρησιμοποιούμε αντί για το ρήμα φοράω. First we use it instead of the verb wear. Para empezar, lo usamos en lugar del verbo llevar (una prenda). Inizialmente lo usiamo al posto del verbo indossare.

Για παράδειγμα, είναι καλοκαίρι, είσαι στην παραλία For example, it's summer, you're at the beach Por ejemplo, es verano, estás en la playa Ad esempio, è estate, si è in spiaggia e si è in vacanza.

και σε παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σου. and a friend of yours calls you. y te llama un amigo. e ricevete una telefonata da un vostro amico.

Ο φίλος σου έχει κλείσει τραπέζι Your friend has booked a table Tu amigo ha reservado mesa Il vostro amico ha una prenotazione

σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο in a very expensive restaurant en un restaurante muy caro in un ristorante molto costoso

και σου προτείνει να πας μαζί του. and suggests you go with him. y te invita a ir con él. e vi propone di andare con lui.

Όμως το ντύσιμό σου είναι για παραλία ||outfit|||| But your outfit is for the beach Pero vas vestido para la playa Ma il tuo outfit è per la spiaggia

και όχι για ένα ακριβό εστιατόριο. and not for an expensive restaurant. y no para un restaurante caro. e non un ristorante costoso.

Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πεις: In this case you can say: En ese caso puedes decir: In questo caso si può dire:

Είμαι ακόμη με το μαγιό, I'm still in my bathing suit Todavía estoy en bañador, Sono ancora in costume da bagno,

θα σε πείραζε να πάω στο σπίτι να αλλάξω ||"Would it bother"|||||| would you mind if i go home and change ¿te importa que vaya a casa a cambiarme ti dispiacerebbe se andassi a casa a cambiarmi

και να έρθω λίγο αργότερα; ||come|| and come a little later? y venga un poco más tarde? e tornare un po' più tardi?

Γενικότερα όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα More generally when we use the verb Por lo general, cuando usamos el verbo

συν την πρόθεση με και ένα ρούχο, ||"intention"|||| plus the intention with a garment, más la preposición con y una prenda, più la protesi con e un indumento,

τότε το ρήμα είμαι, σημαίνει φοράω. then the verb am, means to wear. el verbo estar significa llevar puesto.

Είμαι με το μαγιό, είμαι με τις πιτζάμες ή είμαι με τις παντόφλες. I'm in my swimsuit, I'm in my pajamas or I'm in my slippers. Estoy en bañador, estoy en pijama o estoy en pantuflas. Sono in costume da bagno, in pigiama o in pantofole.

Όταν χρησιμοποιούμε το είμαι με και μετά ένα όνομα, When we use am with and then a noun, Cuando usamos "estar con" seguido de un nombre, Quando usiamo Io sono con e poi un nome,

σημαίνει ότι έχουμε σχέση με αυτό το άτομο. it means we have a relationship with that person. significa que tenemos una relación con esa persona. significa che abbiamo una relazione con quella persona.

Για παράδειγμα εάν κάποιος πει: For example if someone says: Por ejemplo, si alguien dice:

Αυτήν την περίοδο είμαι με τον Γιάννη, I am currently with Giannis, Actualmente estoy con Giannis,

σημαίνει ότι έχουμε σχέση, ότι είμαστε ζευγάρι. means that we are in a relationship, that we are a couple. quiere decir que tenemos una relación, que somos pareja. significa che abbiamo una relazione, siamo una coppia.

Κάποιες φορές το ρήμα είμαι μπορεί να σημαίνει έχω. Sometimes the verb am can mean to have. Algunas veces el verbo estar puede significar tener. A volte il verbo essere può significare avere.

Για παράδειγμα, όταν είμαι με βρεγμένα μαλλιά |||||wet| For example, when I have wet hair Por ejemplo, cuando estoy con el pelo mojado Ad esempio, quando ho i capelli bagnati

δε βγαίνω ποτέ έξω. i never go out no salgo nunca. Non esco mai.

Με άλλα λόγια όταν έχω με βρεγμένα μαλλιά, In other words when I have wet hair, En otras palabras, cuando tengo el pelo mojado In altre parole, quando ho i capelli bagnati,

προτιμώ να μένω μέσα στο σπίτι, I prefer to stay indoors prefiero quedarme en casa, Preferisco stare in casa,

γιατί εάν βγω έξω μπορεί να κρυώσω. ||||||catch a cold because if I go out I might catch a cold. porque si salgo puedo coger frío. perché se esco fuori potrei prendere un raffreddore.

Τώρα όταν το ρήμα είμαι, ακολουθείται από Now when the verb am is followed by Ahora, cuando el verbo ser va seguido de Ora, quando il verbo "io sono" è seguito da

μια ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα πολιτικό κόμμα, |football||||political party|political party a football team or a political party, un equipo de fútbol o de un partido político una squadra di calcio o un partito politico,

τότε μπορεί να έχει την έννοια του υποστηρίζω. |||||||support then it can have the meaning of support. entonces puede significar apoyar. allora può avere il significato di argomentare.

Πολύ συχνά όταν ήμασταν πιο μικροί, Very often when we were younger, Muy a menudo, cuando éramos más pequeños,

οι φίλοι του μπαμπά μου ρωτούσαν τον αδερφό μου, my dad's friends were asking my brother, los amigos de mi padre le preguntaban a mi hermano gli amici di mio padre chiedevano a mio fratello,

τι ομάδα είναι. what a team it is. de qué equipo era.

Δηλαδή ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει. Which football team does he support? Es decir, a qué equipo de fútbol apoya. Ovvero, per quale squadra di calcio tifa.

Εγώ επειδή δεν είχα ιδέα από ομάδες, Me because I had no idea about groups, Como yo no tenía ni idea de equipos, Io perché non sapevo nulla delle squadre,

έλεγα πάντα ότι είμαι Εθνική Ελλάδος. ||||National Team| I always said that I am a Greek national. siempre decía que era de la Selección Nacional de Grecia. Ho sempre detto di essere di nazionalità greca.

Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι Also, sometimes we use the verb am Además, a veces se usa el verbo estar Inoltre, a volte si usa il verbo sono

ως υπάρχω ή βρίσκομαι. as I exist or am. como existir o encontrarse. come essere o esserci.

Όπως στην ερώτηση: Πού είσαι; As in the question: Where are you? Como en la pregunta: ¿dónde estás? Come nella domanda: Dove sei?

Είμαι στη δουλειά. I'm at work. Estoy en el trabajo. Sono al lavoro.

Είμαι στο σπίτι. I am at home. Estoy en casa.

Είμαι στον δρόμο, έρχομαι. I'm on the way, I'm coming. Estoy en la calle, ya voy. Sto arrivando, sto arrivando.

Τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι, για σχέδια Finally, we use the verb am, for plans Por último, usamos el verbo estar para los planes Infine, si usa il verbo essere, per i piani

ή όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι. or when we are about to do something. o para cuando vamos a hacer algo. o quando stiamo per fare qualcosa.

Για παράδειγμα, ήταν να πάω στην Ελλάδα φέτος, For example, I was going to Greece this year, Por ejemplo, estaba por ir a Grecia este año, Per esempio, quest'anno volevo andare in Grecia,

όμως δεν τα κατάφερα. but I didn't succeed. pero no he podido. ma non ce l'ho fatta.

Είχα σχεδιάσει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, I had planned a trip to Greece, Había planeado un viaje a Grecia,

όμως εξαιτίας της πανδημίας και των νέων συνθηκών, |||pandemic||||conditions but due to the pandemic and the new conditions, pero por culpa de la pandemia y la nueva situación ma a causa della pandemia e delle nuove condizioni,

δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω. ||||accomplish I have not been able to make it happen. no he podido hacerlo.

Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο σε αργά ελληνικά So this was the video in slow Greek Y este ha sido el vídeo en griego lento

γι'αυτήν την εβδομάδα. "for this"|| for this week. de esta semana. per questa settimana.

Ελπίζω να μάθατε καινούριες πληροφορίες για το ρήμα είμαι. I hope you have learned new information about the verb am. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas del verbo ser/estar.

Και εμείς θα τα πούμε ξανά And we'll see you again Nos vemos de nuevo E ci rivedremo

στο επόμενο μάθημα, την επόμενη Πέμπτη. next class, next Thursday. en la próxima clase, el jueves que viene.

Φιλάκια Πολλά!!! ¡¡¡Muchos besos!!!