×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, How to expand your vocabulary in Greek using homophones

How to expand your vocabulary in Greek using homophones

Γεια σας,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Σήμερα θα μάθουμε για τις ομόηχες λέξεις.

Συγκεκριμένα, έψαξα και βρήκα

πέντε ζευγάρια ομόηχων λέξεων,

τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ελληνικά.

Οι ομόηχες λέξεις έχουν το ίδιο άκουσμα,

προφέρονται παρόμοια.

Όμως έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα.

Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει:

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τι σημαίνει η κάθε λέξη,

αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο;

Το πρώτο σημάδι είναι η ορθογραφία.

Αυτές οι λέξεις γράφονται τελείως διαφορετικά.

Και το δεύτερο σημάδι είναι το πλαίσιο,

μέσα στο οποίο είναι μια λέξη τοποθετημένη.

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε δε λέμε απλά λέξεις διάσπαρτες,

αλλά φτιάχνουμε προτάσεις.

Μέσα σε μία πρόταση η κάθε λέξη έχει τον δικό της ρόλο,

και όλες μαζί φτιάχνουν ένα νόημα.

Οι ομόηχες λέξεις, κατά τη γνώμη μου,

είναι ένας έξυπνος τρόπος

για να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό σας.

Για παράδειγμα, σήμερα θα μάθουμε δέκα λέξεις

που αντιστοιχούν ηχητικά σε μόλις πέντε.

Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι το κλείνω-κλίνω.

Κλείνω με έψιλον γιώτα είναι το αντίθετο του ανοίγω.

Κλείνω, για παράδειγμα, το παράθυρο ή κλείνω την πόρτα.

Όμως, κλίνω με γιώτα,

είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιούμε στη γραμματική.

Λέμε, για παράδειγμα, κλίνω ένα ρήμα

ή κλίνω ένα ουσιαστικό.

Αν, για παράδειγμα, η δασκάλα σας σας ζητήσει

να κλίνετε ένα ρήμα στον ενεστώτα,

αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γράψετε ή να πείτε

τις διαφορετικές μορφές, τους διαφορετικούς τύπους

που παίρνει το ρήμα, ανάλογα

με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.

Αρκετά νομίζω εξήγησα το ρήμα κλίνω.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη λέξη πείρα-πήρα.

Η πείρα είναι η εμπειρία.

Ένας άνθρωπος που έχει πολλή πείρα στη δουλειά του,

είναι έμπειρος ή μπορούμε να τον πούμε και επαγγελματία.

Πήρα όμως με ήτα, είναι ο αόριστος του ρήματος παίρνω.

Για παράδειγμα: Ποιος πήρε τα κλειδιά;

Εγώ τα πήρα. Τα έχω μέσα στην τσάντα μου.

Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο ζευγάρι.

Ώμος με όμικρον είναι ένα μέρος του σώματος.

Για παράδειγμα: Με πονάει ο ώμος μου,

επειδή έκανα πολλή γυμναστική.

Κάτι που δε συμβαίνει με μένα σχεδόν ποτέ,

γιατί δεν κάνω και πολλή γυμναστική,

δε γυμνάζω τον ώμο μου, συνήθως περπατάω.

Η λέξη όμως όταν γράφεται με ωμέγα, σημαίνει αλλά.

Είναι ένας σύνδεσμος που δείχνει την αντίθεση.

Για παράδειγμα: 'Έψαξα όλο το σπίτι για την τσάντα μου,

όμως δεν τη βρήκα πουθενά.

Πρέπει να την έχω ξεχάσει στη δουλειά μου.

Η επόμενη λέξη είναι η λέξη νοίκι-νίκη.

Όταν είναι ουδέτερο ουσιαστικό σημαίνει το ποσό,

τα χρήματα που πληρώνουμε, αν κάπου μένουμε προσωρινά,

στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Όταν όμως είναι θηλυκό ουσιαστικό,

τότε σημαίνει τη θετική έκβαση ενός αγώνα.

Για παράδειγμα: Η νίκη της ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο

ή στο μπάσκετ.

Το τελευταίο ζευγάρι για σήμερα είναι

το ρήμα σήκω και το ουσιαστικό το σύκο.

Σήκω είναι η προστακτική του ρήματος σηκώνομαι.

Όταν λες σε κάποιον: Σήκω πάνω,

δίνεις μία εντολή, μία προσταγή.

Για παράδειγμα: Πω πω! Πήγε αργά!

Σήκω να πηγαίνουμε στο σπίτι.

Το σύκο από την άλλη είναι ένα φρούτο καλοκαιρινό,

και προσωπικά το αγαπημένο μου.

Πέρα από τα φρέσκα σύκα που τα βρίσκει κανείς στην Ελλάδα

τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου,

μου αρέσουν πολύ και τα αποξηραμένα σύκα,

που ταιριάζουν υπέροχα με γιαούρτι και γκρανόλα.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα.

Αν γνωρίζετε και άλλες ομόηχες λέξεις,

μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια.

Ή επίσης για να κάνετε εξάσκηση, μπορείτε να γράψετε

κάποιες προτασούλες με τις λέξεις που σας έμαθα.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά,

στο επόμενο μάθημα.

Φιλάκια πολλά!!!

How to expand your vocabulary in Greek using homophones Wie Sie Ihren griechischen Wortschatz mit Homophonen erweitern How to expand your vocabulary in Greek using homophones Cómo ampliar su vocabulario en griego utilizando homófonos Comment enrichir votre vocabulaire en grec à l'aide d'homophones Come ampliare il proprio vocabolario in greco con gli omofoni Sesteş sözcükleri kullanarak Yunanca kelime dağarcığınızı nasıl genişletebilirsiniz?

Γεια σας, Hello,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα, and welcome to another lesson,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek. em que falo grego lento.

Σήμερα θα μάθουμε για τις ομόηχες λέξεις. Today we will learn about homophones.

Συγκεκριμένα, έψαξα και βρήκα Konkret habe ich gesucht und gefunden Specifically, I searched and found

πέντε ζευγάρια ομόηχων λέξεων, fünf Paare von Homophonen, five pairs of homophones, cinco pares de homófonos,

τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ελληνικά. die wir im Griechischen jeden Tag verwenden. which we use everyday in Greek. que usamos todos os dias em grego.

Οι ομόηχες λέξεις έχουν το ίδιο άκουσμα, Homophone klingen gleich, Homophones sound the same, Os homófonos têm o mesmo som,

προφέρονται παρόμοια. sie werden ähnlich ausgesprochen. they are pronounced similarly. são pronunciados de forma semelhante.

Όμως έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα. Aber sie haben eine ganz andere Bedeutung. But they have a completely different meaning. Mas têm um significado completamente diferente.

Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Now one might ask: Agora podemos perguntar-nos:

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τι σημαίνει η κάθε λέξη, Wie kann ich erkennen, was jedes Wort bedeutet, How can I recognize what each word means, Como é que posso reconhecer o significado de cada palavra?

αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο; wenn es genau gleich klingt? if it sounds exactly the same? se soa exatamente ao mesmo?

Το πρώτο σημάδι είναι η ορθογραφία. Das erste Zeichen ist die Rechtschreibung. The first sign is spelling. O primeiro sinal é a ortografia.

Αυτές οι λέξεις γράφονται τελείως διαφορετικά. Diese Wörter werden völlig anders geschrieben. These words are spelled completely differently. Estas palavras escrevem-se de forma completamente diferente.

Και το δεύτερο σημάδι είναι το πλαίσιο, Und das zweite Zeichen ist der Rahmen, And the second sign is the frame, E o segundo sinal é o contexto,

μέσα στο οποίο είναι μια λέξη τοποθετημένη. in dem ein Wort steht. in which a word is placed. em que uma palavra é colocada.

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε δε λέμε απλά λέξεις διάσπαρτες, Mit anderen Worten, wenn wir sprechen, sagen wir nicht nur verstreute Worte, In other words, when we speak, we don't just say scattered words, Por outras palavras, quando falamos, não nos limitamos a dizer palavras dispersas,

αλλά φτιάχνουμε προτάσεις. aber wir machen Vorschläge. but we make suggestions. mas fazemos sugestões.

Μέσα σε μία πρόταση η κάθε λέξη έχει τον δικό της ρόλο, Innerhalb eines Satzes hat jedes Wort seine eigene Rolle, Within a sentence each word has its own role, Numa frase, cada palavra tem a sua própria função,

και όλες μαζί φτιάχνουν ένα νόημα. und alle zusammen ergeben einen Sinn. and all together make a meaning. e juntos fazem todo o sentido.

Οι ομόηχες λέξεις, κατά τη γνώμη μου, Die Homonyme sind meiner Meinung nach The homonyms, in my opinion, Os homónimos, na minha opinião,

είναι ένας έξυπνος τρόπος es ist ein kluger Weg it's a smart way é uma forma inteligente

για να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό σας. Ihren Wortschatz zu bereichern. to enrich your vocabulary.

Για παράδειγμα, σήμερα θα μάθουμε δέκα λέξεις For example, today we will learn ten words

που αντιστοιχούν ηχητικά σε μόλις πέντε. die klanglich nur fünf entsprechen. which sonically correspond to just five.

Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι το κλείνω-κλίνω. The first word for today is close-tilt.

Κλείνω με έψιλον γιώτα είναι το αντίθετο του ανοίγω. Schließen mit Epsilon Iota ist das Gegenteil von Öffnen. Close with epsilon iota is the opposite of open.

Κλείνω, για παράδειγμα, το παράθυρο ή κλείνω την πόρτα. Zum Beispiel schließe ich das Fenster oder schließe die Tür. For example, I close the window or close the door.

Όμως, κλίνω με γιώτα, Aber ich lehne mich an Yots, But I lean with yots,

είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιούμε στη γραμματική. ist ein Verb, das wir in der Grammatik verwenden. is a verb that we use in grammar.

Λέμε, για παράδειγμα, κλίνω ένα ρήμα Sagen Sie zum Beispiel, ich beuge ein Verb Say, for example, I inflect a verb

ή κλίνω ένα ουσιαστικό. oder beugen Sie ein Substantiv. or inflect a noun.

Αν, για παράδειγμα, η δασκάλα σας σας ζητήσει Wenn zum Beispiel Ihr Lehrer Sie darum bittet If, for example, your teacher asks you to

να κλίνετε ένα ρήμα στον ενεστώτα, ein Verb ins Präsens beugen, to inflect a verb into the present tense,

αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γράψετε ή να πείτε das heißt, Sie müssen schreiben oder sagen this means you have to write or say

τις διαφορετικές μορφές, τους διαφορετικούς τύπους die verschiedenen Formen, die verschiedenen Typen the different forms, the different types

που παίρνει το ρήμα, ανάλογα was das Verb entsprechend nimmt which takes the verb, accordingly

με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. mit der Person, auf die es sich bezieht. with the person to whom it refers.

Αρκετά νομίζω εξήγησα το ρήμα κλίνω. Ich glaube, ich habe das Verb mager genug erklärt. I think I have explained the verb lean enough.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη λέξη πείρα-πήρα. Lassen Sie uns nun über das Wort pira-pira sprechen. Now let's talk about the word pira-pira.

Η πείρα είναι η εμπειρία. Erfahrung ist Erfahrung. Experience is experience.

Ένας άνθρωπος που έχει πολλή πείρα στη δουλειά του, Ein Mann, der viel Erfahrung in seiner Arbeit hat, A man who has a lot of experience in his work,

είναι έμπειρος ή μπορούμε να τον πούμε και επαγγελματία. Er ist erfahren oder wir können ihn einen Profi nennen. he is experienced or we can call him a professional.

Πήρα όμως με ήτα, είναι ο αόριστος του ρήματος παίρνω. Aber ich habe mitgenommen, es ist der Infinitiv des Verbs nehmen. But I took with it, it is the infinitive of the verb take.

Για παράδειγμα: Ποιος πήρε τα κλειδιά; Zum Beispiel: Wer hat die Schlüssel genommen? For example: Who got the keys?

Εγώ τα πήρα. Τα έχω μέσα στην τσάντα μου. I got them. I have them in my bag.

Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο ζευγάρι. Kommen wir nun zum dritten Paar. So let's go now to the third pair.

Ώμος με όμικρον είναι ένα μέρος του σώματος. Schulter mit Mikron ist ein Teil des Körpers. Shoulder with micron is a part of the body.

Για παράδειγμα: Με πονάει ο ώμος μου, Zum Beispiel: Meine Schulter tut weh, For example: My shoulder hurts,

επειδή έκανα πολλή γυμναστική. weil ich viel Sport gemacht habe. because I did a lot of exercise.

Κάτι που δε συμβαίνει με μένα σχεδόν ποτέ, Etwas, das mir fast nie passiert, Something that almost never happens to me,

γιατί δεν κάνω και πολλή γυμναστική, weil ich auch nicht viel trainiere, because I don't do a lot of exercise,

δε γυμνάζω τον ώμο μου, συνήθως περπατάω. Ich trainiere meine Schulter nicht, ich gehe normalerweise zu Fuß. I don't exercise my shoulder, I usually walk.

Η λέξη όμως όταν γράφεται με ωμέγα, σημαίνει αλλά. Aber wenn das Wort mit Omega geschrieben wird, bedeutet es aber. But when the word is written with omega, it means but.

Είναι ένας σύνδεσμος που δείχνει την αντίθεση. Es ist ein Link, der den Kontrast zeigt. It is a link that shows the contrast.

Για παράδειγμα: 'Έψαξα όλο το σπίτι για την τσάντα μου, Zum Beispiel: „Ich habe im ganzen Haus nach meiner Tasche gesucht, For example: 'I looked all over the house for my bag,

όμως δεν τη βρήκα πουθενά. aber ich habe es nirgendwo gefunden. but I couldn't find it anywhere.

Πρέπει να την έχω ξεχάσει στη δουλειά μου. Ich muss es bei der Arbeit vergessen haben. I must have forgotten it at work.

Η επόμενη λέξη είναι η λέξη νοίκι-νίκη. The next word is the word rent-winning.

Όταν είναι ουδέτερο ουσιαστικό σημαίνει το ποσό, Wenn es ein neutrales Substantiv ist, bedeutet es die Menge, When it is a neuter noun it means the amount,

τα χρήματα που πληρώνουμε, αν κάπου μένουμε προσωρινά, das Geld, das wir zahlen, wenn wir uns vorübergehend irgendwo aufhalten, the money we pay, if we stay somewhere temporarily,

στον ιδιοκτήτη του σπιτιού. an den Hauseigentümer. to the home owner.

Όταν όμως είναι θηλυκό ουσιαστικό, Aber wenn es ein weibliches Substantiv ist, But when it is a feminine noun,

τότε σημαίνει τη θετική έκβαση ενός αγώνα. dann bedeutet es den positiven Ausgang eines Kampfes. then it means the positive outcome of a fight.

Για παράδειγμα: Η νίκη της ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο Zum Beispiel: Der Sieg der griechischen Mannschaft im Fußball For example: The victory of the Greek team in football

ή στο μπάσκετ. oder im Basketball. or basketball.

Το τελευταίο ζευγάρι για σήμερα είναι Das letzte Paar für heute ist The last pair for today is

το ρήμα σήκω και το ουσιαστικό το σύκο. das Verb raise und das Substantiv fig. the verb raise and the noun fig.

Σήκω είναι η προστακτική του ρήματος σηκώνομαι. Aufstehen ist der Imperativ des Verbs aufstehen. Get up is the imperative of the verb get up.

Όταν λες σε κάποιον: Σήκω πάνω, Wenn du zu jemandem sagst: Steh auf, When you say to someone: get up,

δίνεις μία εντολή, μία προσταγή. du gibst einen Auftrag, einen Auftrag. you give an order, an order.

Για παράδειγμα: Πω πω! Πήγε αργά! Zum Beispiel: Wow! Mach langsam! For example: Wow! He went slowly!

Σήκω να πηγαίνουμε στο σπίτι. Steh auf, lass uns nach Hause gehen. I get up to go home.

Το σύκο από την άλλη είναι ένα φρούτο καλοκαιρινό, Die Feige hingegen ist eine Sommerfrucht, The fig on the other hand is a summer fruit,

και προσωπικά το αγαπημένο μου. und mein persönlicher Favorit. and my personal favorite.

Πέρα από τα φρέσκα σύκα που τα βρίσκει κανείς στην Ελλάδα Jenseits der frischen Feigen, die man in Griechenland findet Beyond the fresh figs that one finds in Greece

τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, Ende August bis Anfang September, late August to early September,

μου αρέσουν πολύ και τα αποξηραμένα σύκα, Ich mag auch getrocknete Feigen, I also really like dried figs,

που ταιριάζουν υπέροχα με γιαούρτι και γκρανόλα. die gut zu Joghurt und Müsli passen. which go great with yogurt and granola.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα. So that was the lesson for today.

Αν γνωρίζετε και άλλες ομόηχες λέξεις, Wenn Sie andere ähnliche Wörter kennen, If you know other similar words,

μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Du kannst sie mir in die Kommentare schreiben. you can write them down for me in the comments.

Ή επίσης για να κάνετε εξάσκηση, μπορείτε να γράψετε Oder auch zum Üben kann man schreiben Or also to practice, you can write

κάποιες προτασούλες με τις λέξεις που σας έμαθα. einige Präpositionen mit den Wörtern, die ich dir beigebracht habe. some prepositions with the words I learned from you.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, Wir sehen uns beim nächsten Mal, We'll see you next time,

στο επόμενο μάθημα. in der nächsten Lektion.

Φιλάκια πολλά!!! Viele Küsse!!! Lots of kisses!!!!