×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Must-Know Greek Slang terms- Understanding casual Greek

5 Must-Know Greek Slang terms- Understanding casual Greek

Γεια σας,

και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου.

Για όσους δε με ξέρουν είμαι η Γιούλη.

Είμαι εκπαιδευτικός,

και μιλάω για την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα

σε πολύ αργά ελληνικά.

Σήμερα θα μάθουμε slang λέξεις και εκφράσεις

που χρησιμοποιούν οι νέοι σήμερα.

Όπως γνωρίζετε, η γλώσσα

είναι ένας ζωντανός οργανισμός

και συνεχώς ανανεώνεται.

Για να είμαι σίγουρη,

ότι αυτές οι λέξεις είναι σύγχρονες

έκανα ένα πείραμα.

Πριν ξεκινήσω το βίντεο,

ρώτησα τους γονείς μου

αν γνωρίζουν την σημασία τους

και ήξεραν πολύ λίγες,

που αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι.

Πάμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας

με λέξεις που χρησιμοποιούν οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα.

Όταν πιο παλιά είχα κάνει ένα βίντεο

για τα κουζινικά σκεύη,

σας είχα δείξει τι είναι το καπάκι.

Με το καπάκι κλείνουμε την κατσαρόλα

και έτσι το φαγητό βράζει πιο γρήγορα.

Όταν όμως λέμε στο καπάκι

σημαίνει απευθείας, αμέσως μετά.

Για παράδειγμα, πήγα για καφέ και στο καπάκι για φαγητό.

Δηλαδή αμέσως μετά τον καφέ

πήγα απευθείας για φαγητό.

Μιας και μιλάμε για φαγητό,

σκέφτηκα τη λέξη ψήνομαι.

Ψήνεται, για παράδειγμα,

το κοτόπουλο στον φούρνο στους 200 βαθμούς.

Αυτή είναι η κυριολεκτική σημασία της λέξης.

Όμως αν ρωτήσουμε κάποιον,

αν ψήνεται να έρθει απόψε μαζί μας,

τότε σημαίνει αν θέλει.

Αυτήν τη λέξη, δε φαντάζεστε,

πόσο συχνά τη χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα.

Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα.

Ψήνομαι να αγοράσω ένα καινούριο κινητό.

Με άλλα λόγια θέλω, το σκέφτομαι

να αγοράσω ένα καινούριο κινητό.

Μια λέξη, την οποία προσωπικά

χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά,

είναι το ρήμα κλαίω.

Κυριολεκτικά κλαίω, όταν είμαι στεναχωρημένη,

όμως κλαίω και από τα γέλια.

Έτσι αν ποτέ ακούσετε κάποιον στην Ελλάδα να λέει κλαίω,

αλλά να μην κλαίει πραγματικά,

δε σημαίνει ότι είναι θλιμμένος,

αλλά ότι κάτι του φάνηκε πολύ αστείο.

Όταν κοιτάω κάτι επίμονα και για πολλή ώρα

τότε το κοζάρω.

Συνήθως λέμε κοζάρω για ανθρώπους.

Όμως εγώ κοζάρω πολλές φορές

και τα προφιτερόλ στο ζαχαροπλαστείο.

Η μάπα είναι ένα λαχανικό.

που το κόβουμε συνήθως σαν σαλάτα

μαζί με τριμμένο καρότο.

Όμως χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη

για να πούμε ότι κάτι δεν είναι καλό.

Για παράδειγμα, είδα μια ταινία χτες, άστα ήταν μάπα,

δηλαδή δεν ήταν καλή, ήταν χάλια.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα.

Όπως είπα και στην αρχή,

οι γλώσσες είναι ζωντανές

και συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται.

Και είναι πολύ φυσικό,

μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον,

να δανειζόμαστε και να ανταλλάσσουμε λέξεις.

Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.

Φιλάκια πολλά!!!

5 Must-Know Greek Slang terms- Understanding casual Greek 5 Griechische Slangbegriffe, die man kennen muss - Griechisch als Umgangssprache verstehen 5 Must-Know Greek Slang terms- Understanding casual Greek 5 términos imprescindibles del argot griego - Comprender el griego informal 5 termes d'argot grec à connaître absolument - Comprendre le grec occasionnel 5 termini gergali greci da conoscere assolutamente - Capire il greco informale 5 Bilinmesi Gereken Yunanca Argo Terimler- Gündelik Yunancayı Anlamak

Γεια σας,

και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. and welcome back to my channel. y bienvenidos de nuevo a mi canal. e bentornati sul mio canale.

Για όσους δε με ξέρουν είμαι η Γιούλη. For those who don't know me, I'm Yuli. Para aquellos que no me conocen, soy Yiuli.

Είμαι εκπαιδευτικός, Ich bin ein Lehrer, I am an educator, Soy profesora, Sono un insegnante,

και μιλάω για την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα und ich spreche über die griechische Sprache und Kultur and I'm talking about the Greek language and culture y hablo acerca del idioma y la cultura griegas,

σε πολύ αργά ελληνικά. in very late Greek. muy despacio, en griego.

Σήμερα θα μάθουμε slang λέξεις και εκφράσεις Heute lernen wir umgangssprachliche Wörter und Ausdrücke Today we will learn slang words and expressions Hoy vamos a aprender palabras y expresiones coloquiales (modismos)

που χρησιμοποιούν οι νέοι σήμερα. heute von Jugendlichen genutzt. used by young people today. que usan los jóvenes hoy en día. che i giovani usano oggi.

Όπως γνωρίζετε, η γλώσσα Wie Sie wissen, Sprache As you know, the language Como sabéis, la lengua Come sapete, la lingua

είναι ένας ζωντανός οργανισμός ist ein lebender Organismus it is a living organism es un organismo vivo è un organismo vivente

και συνεχώς ανανεώνεται. und wird laufend aktualisiert. and is constantly renewed. y se renueva constantemente. e si rinnova costantemente.

Για να είμαι σίγουρη, To be sure, Para estar segura Per essere sicuri,

ότι αυτές οι λέξεις είναι σύγχρονες dass diese Worte modern sind that these words are modern de que estas palabras son actuales che queste parole sono moderne

έκανα ένα πείραμα. Ich habe ein Experiment gemacht. I did an experiment. hice un experimento. Ho fatto un esperimento.

Πριν ξεκινήσω το βίντεο, Before I start the video, Antes de empezar el vídeo,

ρώτησα τους γονείς μου Ich habe meine Eltern gefragt I asked my parents le pregunté a mis padres

αν γνωρίζουν την σημασία τους wenn sie ihre Bedeutung kennen if they know their meaning si sabían lo que significan, se conoscono la loro importanza

και ήξεραν πολύ λίγες, und sie wussten sehr wenig, and they knew very little, y supieron solo unas pocas, e ne conoscevano pochissimi,

που αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. dass dies ein sehr gutes Zeichen ist. which is a very good sign. lo que es muy buena señal. il che è un ottimo segno.

Πάμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας Also bereichern wir unseren Wortschatz So let's go and enrich our vocabulary Así que vamos a enriquecer nuestro vocabulario Andiamo quindi ad arricchire il nostro vocabolario

με λέξεις που χρησιμοποιούν οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα. mit Worten, die heute von jungen Menschen in Griechenland verwendet werden. with words used by young people in Greece today. con palabras que usan los jóvenes hoy en día en Grecia. con le parole usate dai giovani in Grecia oggi.

Όταν πιο παλιά είχα κάνει ένα βίντεο When I made a video earlier Cuando hice hace un tiempo un vídeo Quando facevo un video

για τα κουζινικά σκεύη, für Küchenutensilien, for kitchen utensils, sobre los utensilios de cocina, per gli utensili da cucina,

σας είχα δείξει τι είναι το καπάκι. Ich habe dir gezeigt, was der Deckel ist. I had shown you what the cap is. os mostré qué es una tapa. Vi ho mostrato cos'è il coperchio.

Με το καπάκι κλείνουμε την κατσαρόλα Verschließen Sie den Topf mit dem Deckel Close the pot with the lid Con la tapa cerramos la cacerola

και έτσι το φαγητό βράζει πιο γρήγορα. und so kocht das Essen schneller. and so the food boils faster. para que la comida se haga antes. in modo che il cibo si cuocia più velocemente.

Όταν όμως λέμε στο καπάκι Aber wenn wir auf dem Deckel sagen But when we say on the lid Pero cuando se dice "en la tapa" Ma quando diciamo sul coperchio

σημαίνει απευθείας, αμέσως μετά. bedeutet direkt, unmittelbar danach. means directly, immediately after. quiere decir directamente, justo después. significa direttamente, immediatamente dopo.

Για παράδειγμα, πήγα για καφέ και στο καπάκι για φαγητό. Zum Beispiel ging ich zum Kaffee und auf den Deckel zum Essen. For example, I went for coffee and on the lid for lunch. Por ejemplo, fui para un café y justo después a comer. Ad esempio, sono andato a prendere un caffè e a pranzo sul coperchio.

Δηλαδή αμέσως μετά τον καφέ Das heißt, unmittelbar nach dem Kaffee That is, right after coffee Es decir, inmediatamente después del café Cioè, subito dopo il caffè

πήγα απευθείας για φαγητό. Ich ging direkt zum Essen. I went straight to lunch. fui directo a comer. Sono andato subito a pranzo.

Μιας και μιλάμε για φαγητό, Da wir gerade über Essen sprechen, Speaking of food, Y ya que estamos hablando de comida, A proposito di cibo,

σκέφτηκα τη λέξη ψήνομαι. Ich dachte an das Wort backen. I thought of the word bake. se me ocurrió la palabra cocinar. Ho pensato alla parola "cuocere".

Ψήνεται, για παράδειγμα, Gebacken wird z. It is baked, for example, Cocinamos, por ejemplo, Ad esempio, è cotto al forno,

το κοτόπουλο στον φούρνο στους 200 βαθμούς. the chicken in the oven at 200 degrees. el pollo en el horno a 200 grados.

Αυτή είναι η κυριολεκτική σημασία της λέξης. Das ist die wörtliche Bedeutung des Wortes. That's the literal meaning of the word. Ese es el significado literal de la palabra. Questo è il significato letterale della parola.

Όμως αν ρωτήσουμε κάποιον, Aber wenn wir jemanden fragen, But if we ask someone, Pero si le preguntamos a alguien Ma se chiediamo a qualcuno,

αν ψήνεται να έρθει απόψε μαζί μας, wenn gebacken, um heute Abend mit uns zu kommen, if he wants to come with us tonight, si "tiene cocinado" venirse esta noche con nosotros, se volete unirvi a noi stasera,

τότε σημαίνει αν θέλει. dann heißt es wenn er will. then it means if he wants. entonces quiere decir que si le apetece. significa che se lo desidera.

Αυτήν τη λέξη, δε φαντάζεστε, Dieses Wort kannst du dir nicht vorstellen, That word, you can't imagine, No os podéis imaginar Questa parola non si può immaginare,

πόσο συχνά τη χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. wie oft wir es in Griechenland verwenden. how often we use it in Greece. cuánto se usa esta palabra en Grecia.

Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Let me give you another example. Os doy otro ejemplo. Vi faccio un altro esempio.

Ψήνομαι να αγοράσω ένα καινούριο κινητό. Ich überlege mir ein neues Handy zu kaufen. I'm about to buy a new cell phone. Estoy cocinando comprarme un móvil nuevo. Sto per acquistare un nuovo cellulare.

Με άλλα λόγια θέλω, το σκέφτομαι Mit anderen Worten, ich will, ich denke darüber nach In other words I want, I think about it En otras palabras, quiero, estoy pensando In altre parole voglio, ci penso

να αγοράσω ένα καινούριο κινητό. ein neues Handy zu kaufen. to buy a new cell phone. comprarme un móvil nuevo.

Μια λέξη, την οποία προσωπικά Ein Wort, das persönlich A word, which I personally Una palabra que personalmente

χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, Ich benutze es zu oft, I use too often, uso muy a menudo

είναι το ρήμα κλαίω. ist das Verb κλαίω. is the verb cry. es el verbo llorar.

Κυριολεκτικά κλαίω, όταν είμαι στεναχωρημένη, Ich weine buchstäblich, wenn ich traurig bin, I literally cry when I'm sad, Literalmente, lloro cuando estoy triste, Piango letteralmente quando sono triste,

όμως κλαίω και από τα γέλια. aber ich weine auch vor Lachen. but I'm also crying with laughter. pero también lloro de risa. ma sto anche piangendo dalle risate.

Έτσι αν ποτέ ακούσετε κάποιον στην Ελλάδα να λέει κλαίω, Wenn Sie also jemals jemanden in Griechenland weinen hören, So if you ever hear anyone in Greece say I'm crying, Así que si alguna vez oyes a alguien en Grecia decir que está llorando, Quindi se sentite qualcuno in Grecia dire che sto piangendo,

αλλά να μην κλαίει πραγματικά, aber nicht wirklich weinen, but not really crying, pero no llora de verdad, ma non piange davvero,

δε σημαίνει ότι είναι θλιμμένος, bedeutet nicht, dass er traurig ist, doesn't mean he's sad, no significa que esté triste, non significa che sia triste,

αλλά ότι κάτι του φάνηκε πολύ αστείο. aber das kam ihm sehr komisch vor. but that something seemed very funny to him. sino que algo le ha parecido muy gracioso. ma quel qualcosa gli sembrava molto divertente.

Όταν κοιτάω κάτι επίμονα και για πολλή ώρα Wenn ich etwas beharrlich und lange betrachte When I stare at something for a long time Cuando miro algo fijo durante mucho rato Quando fisso qualcosa per molto tempo

τότε το κοζάρω. dann schaffe ich es. then I'll take care of it. le estoy dando un repaso. allora mi metterò d'accordo con voi.

Συνήθως λέμε κοζάρω για ανθρώπους. Wir sagen normalerweise kozaro für Menschen. Usually we say cozaro for people. Se suele decir "dar un repaso" con las personas.

Όμως εγώ κοζάρω πολλές φορές Aber ich wette oft But I often cheat Pero muchas veces le doy un repaso

και τα προφιτερόλ στο ζαχαροπλαστείο. und Kränzchen in der Konditorei. and the profiteroles at the pastry shop. también a los profiteroles en la pastelería. e i profiteroles della pasticceria.

Η μάπα είναι ένα λαχανικό. Ahorn ist ein Gemüse. Mapa is a vegetable. El repollo es una verdura La mapa è un vegetale.

που το κόβουμε συνήθως σαν σαλάτα die wir normalerweise als Salat schneiden which we usually cut like a salad que se suele cortar como ensalada

μαζί με τριμμένο καρότο. zusammen mit geriebenen Karotten. along with grated carrot. junto con zanahoria rallada.

Όμως χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη Aber wir benutzen das gleiche Wort But we use the same word Sin embargo usamos la misma palabra

για να πούμε ότι κάτι δεν είναι καλό. sagen, dass etwas nicht gut ist. to say that something is not good. para decir que algo no es bueno. per dire che qualcosa non è buono.

Για παράδειγμα, είδα μια ταινία χτες, άστα ήταν μάπα, Zum Beispiel habe ich gestern einen Film gesehen, es war eine Karte, For example, I saw a movie yesterday, it was great, Por ejemplo, ayer vi una película, fue horrible (un repollo), Ad esempio, ieri ho visto un film che mi ha lasciato a bocca aperta, Mesela dün bir film izledim, çok kötüydü,

δηλαδή δεν ήταν καλή, ήταν χάλια. das heißt, es war nicht gut, es war scheiße. I mean, it wasn't good, it sucked. o sea, que no era buena, era malísima.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα. Das ist also die Lektion für heute. So that was the lesson for today. Y esta ha sido la clase de hoy.

Όπως είπα και στην αρχή, Wie ich eingangs sagte, As I said at the beginning, Como dije al principio, Come ho detto all'inizio,

οι γλώσσες είναι ζωντανές Sprachen leben the languages are alive las lenguas están vivas

και συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται. und verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. and are constantly changing and evolving. y están siempre cambiando y evolucionando. e sono in continuo cambiamento ed evoluzione.

Και είναι πολύ φυσικό, And it's very natural, Y es muy natural, Ed è molto naturale,

μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, in diesem multikulturellen Umfeld, in this multicultural environment, en este mundo multicultural, in questo ambiente multiculturale,

να δανειζόμαστε και να ανταλλάσσουμε λέξεις. Wörter ausleihen und austauschen. to borrow and exchange words. tomar prestadas e intercambiar palabras. prendere in prestito e scambiare parole.

Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Well, we'll see you next time. Bueno, nos vemos el próximo día.

Φιλάκια πολλά!!! Lots of kisses!!!! ¡¡¡Muchos besos!!!